Ian Stewart – Güzellik Neden Gerçekliktir? (2015)

Güzellik kavramının gelişimini, simetrinin tarihiyle harmanlayan ilgi çekici bir inceleme.

Görelilik kuramı, kuantum mekaniği, sicim kuramı, çağdaş kozmoloji ve simetri gibi farklı alanlara atıflarda bulunan ünlü matematikçi Ian Stewart, güzelliğin matematiksel kesinliğini bulmanın peşinde.

  • Künye: Ian Stewart – Güzellik Neden Gerçekliktir?, çeviren: Zekeriya Aydın, Alfa Yayınları
Reklamlar

Steven Weinberg – İlk Üç Dakika (2014)

Temel parçacıklar fiziğine yaptığı katkıyla anılan Nobel ödüllü fizikçi Steven Weinberg’in 1976’da yayınlanmış çalışması, evrenin 14 milyar yıllık öyküsünü yetkin bir tarzda sunuyor.

Weinberg, fizikteki standart modelin Büyük Patlama’ya dair deneysel verilerinden yola çıkarak, patlama anına, patlamanın ardından gelen ilk üç dakikada yaşananlara ve patlamanın sonunda evrenin içeriğinin ışık, nötrinolar ve karşı-nötrinolardan ibaret hale gelişine kadar birçok detayı aydınlatıyor.

  • Künye: Steven Weinberg – İlk Üç Dakika, çeviren: Zekeriya Aydın ve Zeki Aslan, Kırmızı Kedi Yayınevi, bilim, 236 sayfa

Richard P. Feynman – Altı Zor Parça (2014)

‘Altı Zor Parça’, Richard P. Feynman’ın popüler fizik derslerinin bir özetinden oluşuyor.

Feynman’ın daha önce yayınlanan ‘Altı Parça’ kitabından farklı olarak görece daha zor konuları ele alan çalışma, Einstein’ın görelilik kuramından fizik yasalarında simetriye, uzayzamandan vektörlere, göreli enerji ve momentumdan eğri uzaya, kara deliklerden solucan deliklerine ve atom enerjisinden zaman bükülmelerine kadar modern fiziğin birçok devrimci keşfini işliyor.

Kitabın en ilgi çeken yanı ise, Einstein’ın görelilik kuramının mucizevi yanlarını, faaliyet alanlarını ve temel kavramlarını yetkin bir biçimde açıklaması.

  • Künye: Richard P. Feynman – Altı Zor Parça, çeviren: Zekeriya Aydın, Alfa Yayınları, bilim, 222 sayfa