Tayfun Özkaya (ed.) – Nasıl Bir Organik Tarım (2012)

  • NASIL BİR ORGANİK TARIM, Kolektif, editör: Tayfun Özkaya, Yeni İnsan Yayınevi, organik tarım, 128 sayfa

 

Ekolojik yaşam ve organik tarım konusunda, dünya çapında yürütülen tartışmaların Türkiye boyutunu gündeme getiren Yeni İnsan Yayınevi, elimizdeki yayınında, organik tarım konusundaki belli başlı sorunları, buna dair yürütülen tartışmaları ve birtakım çözüm önerilerini sunuyor. Başlarda büyük ilgi çeken organik tarım çalışmaları, henüz beklenen karşılığı verebilmiş değil. Bunun en önemli sebeplerinden biri de, endüstrinin önlenemez bir şekilde bu alana da sızmasıydı. Kitap, bu sorunu gündemleştirmeyi amaçlayan bir grup bilim insanı, küçük çiftçi, kooperafifçi, sendikacı ve organik tarımla ilgilenenlerin bir süre önce düzenlediği bir çalıştaya dayanıyor. Çalıştaya katılan isimler hem deneyimlerini paylaşıyor hem de hepimizin geleceğini ilgilendiren tarım yöntemlerini enine boyuna tartışıyor.

Reklamlar

Ahmet Atıl Aşıcı ve Ümit Şahin (ed.) – Yeşil Ekonomi (2012)

  • YEŞİL EKONOMİ, kolektif, editör: Ahmet Atıl Aşıcı ve Ümit Şahin, Yeni İnsan Yayınevi, ekoloji, 224 sayfa

 

Farklı yazarların katkıda bulunduğu ‘Yeşil Ekonomi’nin ana ekseni, yeşil ekonomi ve yeşil yeni düzenin teorik ve tarihsel açıklamalarını somut politika önerileriyle birleştirmek. Fransız iktisatçı Alain Lipetz’in nitelikli makalesi, konuyu tarihsel bir plana oturtarak yeşil ekonominin zorunluluğunu ve uygulama zorluklarını anlatıyor. Türkiye’de, alanında yayımlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğine sahip derlemenin diğer yazıları da, yeşil yeni düzenin ekolojik, istihdama yönelik ve sosyal boyutlarını irdeliyor; ayrıca Avrupa Birliği ölçeğinde geliştirilen somut, uygulanabilir ve reformcu politik öneriler sunuyor.

Murat Baç – Kaos Kelam Hijyen Şiddet (2012)

  • KAOS KELAM HİJYEN ŞİDDET, Murat Baç, Yeni İnsan Yayınevi, felsefe, 170 sayfa

 

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olan Murat Baç, yıllar önce doktora yapmak için Kanada’ya gitmiş. Elimizdeki kitabın omurgasını, Kanada toplumundan hareketle, Batılı bireye yöneltilen eleştiriler oluşturuyor. Çağdaş Batılı bireyin gelişmişliğinin ve akılcılığının ardındaki büyük körleşmeyi, akıl tutulmasını irdeleyen Baç, bu toplumlarda yaşamın emniyet, sağlık, eğlence ve hijyen saplantısının esiri haline geldiğini belirtiyor. Bu gözlemlerini felsefi bir çerçevede ifade eden yazar, ayrı bir bölümde de, Platon’dan Wittgenstein’a, filozofların insanı ve dünyayı nasıl anlamlandırdığını ele alıyor.

Kolektif – Çernobil Halk Mahkemesi (2012)

  • ÇERNOBİL HALK MAHKEMESİ, kolektif, çeviren: Umur Gürsoy, Yeni İnsan Yayınevi, siyaset, 298 sayfa

 

Elimizdeki kitap, 1996’da, Çernobil Atom Santrali kazasından on yıl sonra Daimi Halk Mahkemesi’nce Viyana’da gerçekleştirilen oturumun tutanaklarından oluşuyor. Çernobil’in çevre, sağlık ve insan haklarına etkilerini irdeleyen kitap, dünyanın Çernobil öncesi ve sonrasındaki nükleer enerji durumuna dair rahatsız edici bilgiler barındırıyor. Kitapta, Çernobil kazasına tanık olmuş kişilerin anlatımları; kazanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ve kazanın, çevre ve insandaki genetik etkileri gibi konular yer alıyor. Kitap, nükleer santral ve nükleer enerji konusunda okurunu aydınlatmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.

Mahmut Boynudelik (ed.) – Ekolojik Anayasa (2011)

  • EKOLOJİK ANAYASA, editör: Mahmut Boynudelik, Yeni İnsan Yayınevi, ekoloji, 120 sayfa

 

‘Ekolojik Anayasa’daki metinler, Yeşiller Partisi öncülüğünde, farklı siyasî görüşlere ve pozisyonlara sahip bir grup bilim insanı, hukukçu, aktivist ve siyasetçinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Bu amaçla gerçekleştirilen bir konferanstaki konuşmalara dayanan kitap, yeni Anayasa tartışmalarına ekolojik bir perspektiften katkı sunmayı amaçlıyor. Çalışmanın tüm konuşmacılarının hemfikir olduğu nokta da, doğanın vazgeçilmez, devredilemez haklara sahip olduğu ve bu hakların ivedilikle anayasal güvenceye alınması gerektiği. Burada, yeni Anayasa’nın insan merkezli değil, ekoloji merkezli olması; insanı bağımsız değil, içinde varolduğu tabiatın bir parçası olarak görmesi ve insan dahil, tabiatın parçası olan her varlığın haklarını, öteki varlıkların haklarıyla sınırlı olarak tanımlaması gibi öneriler sunuluyor.

Selen Özarslan Aktar – Ekolojik Yaşam Rehberi (2011)

  • EKOLOJİK YAŞAM REHBERİ, Selen Özarslan Aktar, Yeni İnsan Yayınları, ekoloji, 138 sayfa

 

Selen Özarslan Aktar, nitelikli çalışması ‘Ekolojik Yaşam Rehberi’nde, ev temizliği, bebek-çocuk bakımı, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve ev hayvanlarının bakımı gibi birçok detay üzerinden ekolojik bir hayatın nasıl yaşanabileceğini araştırıyor. Kitap, küresel ısınmadan çocuk hastalıklarındaki artışa kadar geniş bir yelpaze içerisinde, bir tek ailenin bile yapacağı değişikliğin, insanın, dünyanın ve diğer canlıların hayat kalitesinde nasıl büyük gelişmelere vesile olabileceğini ortaya koymasıyla dikkat çekiyor. Bu bilgilendirici ve zevkli çalışma, kendini sınırlamadan, keyifli bir çevreciliğin olabileceğini gösteriyor.

Muammer Sakaryalı – Kışladağ’dan Mektup Var (2011)

  • KIŞLADAĞ’DAN MEKTUP VAR…, Muammer Sakaryalı, Yeni İnsan Yayınları, ekoloji, 237 sayfa

Muammer Sakaryalı ‘Kışladağ’dan Mektup Var’da, vahşi altın madenciliğinin Kışladağ’da sebep olduğu yıkımı, göz göre göre yaşanan doğa katliamını anlatıyor. Yüzde 99.56’sı Hollandalılara ait Eldoradogold-Tüpraş şirketi, Uşak’taki Kışladağ Altın Madeni’nde altın çıkarma faaliyetinde bulunuyor. Sakaryalı’nın mektupları, bu faaliyetin bölgedeki yaşamı, suyu, havayı, toprağı ve çiçeği nasıl mahvettiğinin hikâyesi. Madenin açılışının büyük bir hukuksuzluğun sonucunda gerçekleştiğini söyleyen Sakaryalı, Kışladağ’ın ikinci bir Bergama olmaması için verdikleri mücadeleyi, buna karşılık devletten gördükleri sonu gelmez baskıyı kaleme getiriyor.