Metin Atamer – Şarkılardan Fal Tuttum (2016)

Türk sanat müziğinde büyük beğeni kazanmış şarkıların yazılış hikâyeleri, bu kitapta.

Türk Sanat Musikisi Vakfı başkanı Metin Atamer, ilginç olaylardan esinlenilerek yazılmış güfteleri, şarkılara ilham olmuş aşkları anlatıyor. Dede Efendi, Zeki Müren, Erol Sayan, Neyzen Tevfik, Tatyos Efendi ve Avni Anıl, kitapta karşılaştığımız güfteci, besteci ve yorumcular.

 • Künye: Metin Atamer – Şarkılardan Fal Tuttum, Yeni İnsan Yayınevi
Reklamlar

Raşide Gövebakan ve Veli Duyan – Madde Bağımlılığı ve Aile (2016)

Madde kullanan çocuğa sahip ebeveynlerin sabrını ve gücünü arttırmayı, madde kullanımı hakkında farkındalık oluşturmayı ve aile sisteminin bütünlüğünü korumasına destek olmayı hedefleyen bir kitap.

Raşide Gövebakan ve Veli Duyan’ın uzun süren emeklerinin ürünü olan kitap, ergen evlatları bulunan, fakat bu süreçte nasıl davranmaları gerektiğini bilemeyen aileler için sağlam bir rehber.

 • Künye: Raşide Gövebakan ve Veli Duyan – Madde Bağımlılığı ve Aile, Yeni İnsan Yayınevi

Umut Akgündüz – II. Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak (2016)

1908-1918 arasında çıkan düşünce ve kadın dergilerinde, kadın tartışmalarını irdeleyen sağlam bir çalışma.

Ana tanrıça figüründen bugüne kadın kimliğinin tarihsel gelişimi, Osmanlı kadınının toplumsal ve siyasi konumu, II. Meşrutiyet döneminde ilk feminist tartışmaların ortaya çıkışı ve daha fazlası, bu incelemede.

 • Künye: Umut Akgündüz – II. Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak, Yeni İnsan Yayınevi

Kolektif – Sürdürülebilir Moda (2015)

Sürdürülebilir, etik bir modanın imkânlarını sorgulayan makaleler.

Moda tasarımında alternatif yaklaşımlar, neoliberal bir ekonomik modelde zanaat odaklı tasarım anlayışının nasıl yaratılabileceği ve tüketim kültürüne karşı kendin yap tarzı alternatif moda tasarımlarının nasıl oluşturulabileceği gibi konular üzerine düşünmek için çok iyi bir kaynak.

Kitabın editörü Şölen Kipöz, hem akademisyen hem de çeşitli şehirlerde sergilediği yavaş moda örnekleriyle bildiğimiz bir tasarımcı.

Alternatif moda alanında iyi bir örnek olan ‘Sürdürülebilir Moda’ kitabı da, bu yolda yeni bir çerçeve çizmesiyle dikkat çekici.

Kitaba, moda dünyasından Bora Aksu, Duygu Atalay, Gülsüm Baydar, Otto Von Busch, Dilek Himam, Kevin Huw Hilton, Ayşegül Kurtel ve Mine Ovacık’ın yazılarıyla zenginleşmiş.

 • Künye: Kolektif – Sürdürülebilir Moda, editör: Şölen Kipöz, Yeni İnsan Yayınevi, moda, 192 sayfa, 2015

Ivan Illich ve Barry Sanders – ABC: Aklın Modernleşmesi (2015)

Ivan Illich’in ‘Gölge İş’te ele aldığı vernaküler alanın yok edilmesi ve öğretilmiş anadilin hâkim kılınması temasını devam ettiren bir çalışma.

Illich ve Barry Sanders burada, dil, metin ve bunların tarihsel ve dinsel kaynakları ile modernleşmenin kaynağındaki yerini derinlemesine tartışıyor.

 • Künye: Ivan Illich ve Barry Sanders – ABC: Aklın Modernleşmesi, çeviren: İsmail Avcı ve Ümit Şahin, Yeni İnsan Yayınevi, felsefe, 176 sayfa, 2015

Sinan Kunt – Küba’da Sürdürülebilir Kent Tarımı (2015)

Kübalılar, yirmi yıldır yiyeceklerini ekolojik yöntemlerle sağlıyor.

Küba kentsel tarım hareketinin özelliklerini araştıran, sahada yapılmış çalışmalarla desteklenen bu inceleme, bu tarım tipinin örgütlenme şeklini ve başarılı olmasının ardındaki temel nedenleri aydınlatıyor.

 • Künye: Sinan Kunt – Küba’da Sürdürülebilir Kent Tarımı, çeviren: Cengiz Yücel, Yeni İnsan Yayınevi

Ahmet Şimşek ve Sibel Yalı – Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş (2019)

Gerçek ötesi (Post-truth) olarak adlandırılan günümüzde, tarih disiplini nasıl bir dönüşüm geçirdi?

Ahmet Şimşek ve Sibel Yalı bu önemli çalışmalarında, post-truth süreçte, tarihi ve tarihçiliğin geleceğini etkileyecek riskleri ve tehditleri kapsamlı bir bakışla izliyor.

Tarihin siyasiler tarafından bir meşruiyet aracı olarak kullanarak tarihi, başka bir deyişle hakikati nasıl suistimal ettiğini gözler önüne seren yazarlar, yine bununla bağlantılı bir durum olarak medyada üretilen tarihsel bilginin gerçekliğinin denetlenememesiyle ortaya çıkan ve toplumsal kutuplaşmalara yol açan bilgi kirliliğinin boyutlarını ortaya koyuyor.

Kitap,

 • Tarihin ve tarih eğitiminin varlık-amaç işlevlerinin belirlenmesinin temelinde yatan nedenleri,
 • Geçmişin çağrışımının siyasetle ilişkisini,
 • Günümüz bilgi teknolojilerindeki değişimi,
 • Dördüncü sanayi devrimiyle dönüşecek toplumsal yapının dinamiklerini,
 • Ve toplumun geçmiş ve gelecek algısı ile bu algının post-truth dönemdeki yansımalarını irdeliyor.

Özellikle gerçeğin peşinden koşan tarihçiler ile tarih severlerin muhakkak okuması gereken çalışma, siyasetçiler ile yeni medya ve onun uzantılarının hakikati nasıl eğip büktükleri ve tarihçiliği bekleyen olası riskler konularında Türkiye’de iyi bir tartışma başlatmaya aday.

 • Künye: Ahmet Şimşek ve Sibel Yalı – Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş: Post-Truth Zamanlarda Tarihin Temsili, Yeni İnsan Yayınevi, tarih, 184 sayfa, 2019