Doğan Hasol – Mimarlar Dik Durur! (2015)

Mimarların genellikle keyifli ve renkli kişiliklere sahip olduğunu düşünen Doğan Hasol’dan, mimarların iş ve iç dünyasına odaklanan öyküler.

Bizzat içinde yaşayarak tanığı olduğu olayları esprili bir üslupla ele alan yazar, mimarların insani yönlerini, kimi gariplik ve tuhaflıklarını, mesleklerinin zorluk ve sıkıntılarını anlatıyor.

Türkiye’de mimarlığın duayen isimlerinden olan Hasol’un kitabı, hem meslekten olanlar hem de meslekten olmayanlar için keyifli bir okuma vaat ediyor.

  • Künye: Doğan Hasol – Mimarlar Dik Durur!, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları

Thomas G. Lemmer ve Phil Schmidt – Bahçenizin Ustası Olun (2008)

‘Bahçenizin Ustası Olun’, bahçe tasarımına adanmış 150 proje sunuyor.

Görsel malzemesiyle de dikkat çeken kitap, görünüm ve konfor açısından tasarımına en çok dikkat edilen mekânlardan biri olan bahçeler için, projeleri uygulama teknikleri, yapım detay çizimleri, proje tasarım ve planlama bilgileri barındırıyor.

Dış mekânı geliştirecek projeler sunan kitapta, planlama ve temel teknikler konusunda okur bilgilendiriliyor; patikalar, teraslar, çitler, duvarlar, bahçe kapıları, ahşap teraslar, verandalar, kulübeler, barakalar ve aksesuarların nasıl yapılabileceği anlatılıyor.

  • Künye: Thomas G. Lemmer ve Phil Schmidt – Bahçenizin Ustası Olun, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, peyzaj, 502 sayfa

Attilio Petruccioli – Bellek Yitiminin Ardından (2008)

Attilio Petruccioli’nin ‘Bellek Yitiminin Ardından’ isimli bu kitabının inceleme alanı, Akdeniz Havzası’ndaki İslam kent dokusu.

İspanya’dan Bosna’ya, Mağrip ve Levant’a uzanan coğrafi alanda yer alan Akdeniz kültüründe, gerçek mirasçısı İslam’ın büyük katkısı oldu.

İşte, İtalya, Bari Politeknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı ve Peyzaj Mimarlığı profesörü Petruccioli’nin çalışması da, insanların çevreye bilinçli olarak verdiği zararlarla silinmeye yüz tutan İslam kent mimarisinin izlerini sürüyor ve okura, bu zenginliği yeniden gösteriyor.

  • Künye: Attilio Petruccioli – Bellek Yitiminin Ardından, çeviren: Burcu Kütükçüoğlu, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, mimari, 213 sayfa

Doğan Hasol – Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü (2008)

  • ANSİKLOPEDİK MİMARLIK SÖZLÜĞÜ, Doğan Hasol, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, sözlük, 517 sayfa

 

Doğan Hasol’un mimarlık alanına büyük katkı sunan, ‘Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nün ilk baskısı 1976 yılında yapılmıştı. Sözlük, aradan geçen süre içinde 10. baskısına da ulaştı. Her baskısında içeriği zenginleştirilen ve güncellenen sözlükte, mimarlık dilinin kavram ve terimleri, çizim ve fotoğraflar eşliğinde tanımlanıyor. Sözlüğün bu yeni baskısında, çok sayıda yeni ve güncel kavram, terim ve sözcük bulunuyor. Sözcüklerin açıklanmasını kolaylaştırmak için kullanılan 500’ün üzerindeki açıklayıcı çizim ve fotoğraflara yenileri de eklendi. Hasol’un geçen zamanla birlikte zenginleşen çalışması, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk çalışma olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

Doğan Hasol – 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı (2017)

  • 20. YÜZYIL TÜRKİYE MİMARLIĞI, Doğan Hasol, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, mimari, 312 sayfa

  1. yüzyılda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok alanda çarpıcı gelişmeler, değişmeler ve dönüşümler yaşandı. Mimarlık da, bu dönüşümlerin yaşandığı alanlardan biri olarak öne çıktı. Doğan Hasol bu kapsamlı çalışmasında, 600 yıl sonra ömrünü tüketmiş bir imparatorluğun ardından kurulan Cumhuriyet’in ülkenin mimarlığında ne gibi dönüşümler meydana getirdiğini araştırıyor. Türkiye’nin yüz yıllık mimarlık birikimini yorumlayan Hasol, konu hakkında derli toplu bir envantere imza atmış. 20. yüzyıl başındaki Türk mimarlığından ulusalcı mimarlık akımına, genç Cumhuriyet’in konuğu olan yabancı mimarların katkılarından 1930’lardaki modernlik arayışına, 1950’lerdeki modernist arayışlardan 1980’lerle birlikte küreselleşme ve neoliberalizm süreçlerinin mimarlığa yansımalarına kadar ilgi çekici pek çok konu, zengin örnekler eşliğinde burada ele alınıyor. Yakın zamanda, Galataport projesi uğruna 1940’lı yıllarda inşa edilmiş ve erken Cumhuriyet döneminin özgün yapılarından biri olarak kabul edilen Karaköy Yolcu Salonu sessiz sedasız bir şekilde yıkılmıştı. Bu kitap, belki benzer kayıplar yaşanmaması adına bir uyarı niteliğinde.

Will Jones – Evler Nasıl Okunur? (2017)

  • EVLER NASIL OKUNUR?, Will Jones, çeviren: Volkan Atmaca, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, mimari, 256 sayfa

Kabul gören bir anlayışa göre evler, mimarlığın insanlık tarihini diğer yapı tiplerinden çok daha iyi anlatır. Bu kitap da, evlerin mimari tarzını ve tarihsel bağlamını anlamak için dört dörtlük bir rehber. Evlerde kullanılan malzemeler ve bileşenleri açıklayarak açılan kitap, hem Tudor’dan Rönesans’a, Amerikan Kolonyal’den Victoria’ya, Arts and Crafts’ten Praire’e, Modernist’ten Monte Evler’e, evlerin ana mimari tarzlarını açıklıyor hem de ele aldığı konuyu görsellerle olabildiğince zenginleştiriyor. Yurt dışı gezilerinizde karşınıza çıkan binaların tarzını anlamak açısından çokça yardımı dokunacak kitap, kendi evinizi ya da çevrenizi mimari açıdan keşfetmenize de zemin hazırlayacak.

Yaşar Yılmaz – Türkiye’nin Antik Kentleri (2014)

  • TÜRKİYE’NİN ANTİK KENTLERİ, Yaşar Yılmaz, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, tarih, 195 sayfa

Mühendisliğinin yanı sıra araştırmacı yönüyle de bildiğimiz Yaşar Yılmaz, ‘Anadolu Antik Tiyatroları’ isimli önemli bir çalışmanın da yazarı. Yılmaz eldeki kitabında ise, Anadolu’nun antik kentlerinin nitelikli bir rehberini sunuyor. Yazar, Türkiye’nin sekiz bölgesini kapsayan, bir nevi gezi rehberi olarak tasarladığı çalışmasında, aralarında Assos, Troia, Ephesos, Nikomedeia, Sardes, Miletos, Pergamon, Halikarnassos, Hierapolis, Didyma, Olympos, Perge ve Hattuşa gibi meşhur kentlerin yanı sıra, Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den İç Anadolu’ya, çoğunluğu Roma döneminden kalmış toplam yüz on sekiz antik kenti tanıtıyor.