Kolektif – Dünyanın Durumu 2014 (2014)

Dünyanın Durumu’nun bu yılki teması, sürdürülebilirlik için yönetişim.

Dünyanın şu an içinde bulunduğu iklim, su kıtlığı, türlerin tükenmesi, adaletsizlik ve diğer krizlerin teknik değil siyasi sorunlar olduğunu belirten yazarlar, devletlerin bu konuda acil bir şekilde atması gereken adımları tartışıyor.

  • Künye: Kolektif – Dünyanın Durumu 2014, editör: Lisa Mastny, çeviren: Gülru Hotinli, İş Kültür Yayınları

Kolektif – Dünyanın Durumu (2012)

  • DÜNYANIN DURUMU 2012, kolektif, çeviren: Ayşe Başcı, İş Kültür Yayınları, siyaset, 377 sayfa

 DUNYANIN

Her yıl dünyanın mevcut durumunu değerlendiren Worldwatch Enstitüsü’nün 2012 yılı teması ‘Sürdürülebilir Bir Refaha Doğru’ başlığını taşıyor. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, yeşil ekonominin geliştirilmesi, fazla gelişmiş ülkelerde küçülmenin sağlanması, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel kalkınma, sürdürülebilir ulaşım ve teknoloji, dünya nüfusunun artışını önleyecek stratejiler, tüketimin azaltılmasıyla ilgili yeni kamu politikaları, iklim değişikliği sonucunda gıda güvencesi ve eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir bir ekonomi ve ekosistem için yerel yönetimleri doğru yola sevketmek gibi konularda öneriler sunuyor.