Kolektif – Sınıflar Dönüşürken (2017)

  • SINIFLAR DÖNÜŞÜRKEN, hazırlayan: Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber, çeviren: Tuncel Öncel, Yordam Kitap, siyaset, 352 sayfa

2014’te 50. yıldönümünü kutlayan Socialist Register dergisi, o yıl olduğu gibi 2015 yılı sayısını da küresel çapta sınıflaşmayı ve sınıf stratejilerini incelemeye ayırmıştı. Bu seçkide yer alan yazılar, işçi sınıflarının neoliberalizme, kemer sıkmaya ve otoriter hükumetlere karşı yürüttükleri mücadeleler ekseninde sınıf ilişkilerini hareket noktası olarak alıyor. Kitapta küresel işçi sınıfının yeniden üretimi, Güney Afrika’da işçi sınıfı ve sosyalist hareket, Türkiye’de sermaye birikimi ve sınıf mücadelesi, 2011 halk ayaklanması öncesinde ve sonrasında Mısır işçi hareketi, Avro bölgesi krizinde Avrupa işçi sınıfının tavrı, günümüzde sınıf teorisi ve sınıf siyaseti, Şili’nin kapitalist atılımında sınıfsal dönüşümler ve Amerikan emek hareketinin güncel durumu gibi önemli konular irdeleniyor.

Reklamlar

Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber (haz.) – Ekonomik Kriz ve Sol (2013)

  • EKONOMİK KRİZ VE SOL, hazırlayan: Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber, çeviren: Umut Haskan, Yordam Kitap, siyaset, 336 sayfa

EKONOMIK

‘Ekonomik Kriz ve Sol’, ‘Socialist Register’ dergisinde 2012’de yayınlanmış makalelere yer veriyor ve ağırlıklı olarak, kapitalizmin, ekonomik krizlerin getirilerini kendi lehine çeviren yeni birikim stratejilerini serimliyor. Bunu, Latin Amerika, Ortadoğu, Çin ve Avrupa dahil geniş bir coğrafya gözeterek irdeleyen makaleler, solun bu krize nasıl yanıt vermesi gerektiğini tartışıyor. Anti-kapitalist mücadelede kentleri kazanmanın önemi, kapitalizmin kemer sıkma politikalarına karşı solun direniş imkanları, neoliberal iklim politikalarının çelişkileri ve küresel krizde Körfez ülkelerinin rolü, kitaptaki ilgi çekici konuların birkaçı.

Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber – Bu Defaki Kriz (2012)

  • BU DEFAKİ KRİZ, Leo Panitch, Greg Albo ve Vivek Chibber, çeviren: Umut Haskan, Yordam Kitap, siyaset, 351 sayfa

 

‘Bu Defaki Kriz’, Socialist Register dergisinin, kapitalizmde krizleri tarihsel ve kuramsal çerçevede tartıştığı 2011 sayısında yer alan yazılardan oluşuyor. Buradaki yazılar bunun yanı sıra, finansallaşmanın krizdeki merkezi rolünü çözümlüyor; ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Afrika’da finansallaşmanın ortaya koyduğu boyutları ve krizin hem toplumsal hem de siyasi bakımdan işçi sınıfı üzerinde ne gibi etkiler yarattığını masaya yatırıyor. Çalışma ayrıca, “krizden çıkış” stratejilerini, neoliberalizmi yeniden canlandırma işlevini yerine getiren mekanizmalar olarak tartışmaya açmasıyla da dikkat çekiyor diyebiliriz.