Üstün Dökmen – Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak (2009)

Üstün Dökmen’in ‘Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak’ başlıklı elimizdeki kitabı, ilk olarak 2000 yılında yayımlanmıştı.

Aradan geçen yıllar içinde on iki baskı yapan kitap, okurun varoluşundan nasıl haz duyabileceği ve içinde yaşadığı dünyayla nasıl daha uyumlu olabileceği konusunda önerilerde bulunuyor.

Dökmen, kitabında, psikoloji kapsamındaki bilgiler ve görüşler kadar, varoluşçu psikolojinin alanına giren konuları da okurlarıyla paylaşıyor.

Çalışma buradan hareketle, insanın kendi içindeki ve dünya içindeki mücadelesinin nedenlerini ve sonuçlarını formüle etmeye çalışıyor.

  • Künye: Üstün Dökmen – Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak, Remzi Kitabevi, kişisel gelişim, 312 sayfa

Üstün Dökmen – Nokta Nokta Hanımın Hayatı (2007)

  • NOKTA NOKTA HANIMIN HAYATI, Üstün Dökmen, Galata Yayınları, oyun, 101 sayfa

nokta-nokta-hanimin

‘Nokta Nokta Hanımın Hayatı’, genellikle kişisel gelişim uzmanlığıyla bilinen Üstün Dökmen’in hiciv özellikleri yoğun bir oyunu. Oyun, Prof. Dr. Ferda Mirzaoğlu’nun, soyadını ‘Nokta Nokta’ olarak değiştirmeye karar vermesini hikâye ediyor. Bu karar, daha sonra ülkede büyük bir gürültü koparacak ve hatta yepyeni bir kadın hareketinin doğmasına vesile olacaktır. Dökmen oyununu, Türkiye ve dünyada kadına verilen değeri, kendisine biçilen rolü, toplumsal ezberi hedef alan bir hicivle çerçeveliyor. Bilindiği gibi, Dökmen’in ‘Komşu Köyün Delisi’ oyunu Yunus Emre Tiyatro yarışmasında başarı ödülü almıştı. ‘Otoyolda Piknik’ ve ‘Padişah-ı Hali Osman’ ise yazarın diğer oyunları.