Remzi İnanç – Ortak Belleğimizdir Dostlar (2016)

Remzi İnanç’tan bir döneme ışık tutan anı ve portre yazıları.

1971 ve 1980 darbelerine giden süreçte yaşananlar, Aziz Nesin’in Sabahattin Ali’ye mektuplarındaki ilginç detaylar, devletin İsmail Beşikçi’yle bitmeyen kavgası ve Selahattin Hilav’ın entelektüel mirası, İnanç’ın yazılarından bize süzülen, ortak belleğimizden kimi konu ve kişilikler.

  • Künye: Remzi İnanç – Ortak Belleğimizdir Dostlar, Ürün Yayınları

Süleyman Özerol – Dirençli Eğitimci-Örgütçü ve Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu (2009)

Yirmi altı yıl çeşitli yerlerde öğretmenlik yapmış Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu’nun şu ana kadar gazete ve dergilerde 500’e yakın yazısı ve on yedi kitabı yayımlanmış.

Öğretmenlik yılları boyunca, demokrat ve özgürlükçü duruşundan taviz vermeyen Şahhüseyinoğlu, birçok muhalif örgütün üst düzey yönetiminde görev almış; sayısız soruşturma geçirmiş ve 12 Mart darbesinden sonra tutuklu kalmış bir isim.

İşte Süleyman Özerol’un, Şahhüseyinoğlu hakkında yazılanlar ve söylenenlerle de desteklediği elimizdeki kitap, Şahhüseyinoğlu’nun yaşamından kesitleri, Türkiye yakın tarihinin önemli olayları ekseninde okuyucuya sunuyor.

  • Künye: Süleyman Özerol – Dirençli Eğitimci-Örgütçü ve Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu, Ürün Yayınları, biyografi, 347 sayfa

İlyas Halil – Baharı Yitirdiğim Bahçe (2015)

Birçoğu 1950’lerin Orta Avrupa kentlerinde geçen, egemen bakışın ötekileştirdiği kesimlerin yaşamına, Ermenilerin, Rumların ve Romanların dünyasına inen öyküler.

Mersin ve Çukurova’nın da ağırlığını hissettirdiği öykülerde, Garabet’ten Ohannes’e, Boyansin Ramazan’dan İvana Daryas’a, bu ülkenin kadim renkleri kendi hikâyeleriyle arz-ı endam ediyor.

  • Künye: İlyas Halil – Baharı Yitirdiğim Bahçe, Ürün Yayınları

Sultan Tulu (haz.) – Aslı-Kerem Hikâyesinin Türkmence Varyantı (2007)

  • ASLI-KEREM HİKÂYESİNİN TÜRKMENCE VARYANTI, hazırlayan: Sultan Tulu, Ürün Yayınları, folklor, 155 sayfa

asli-kerem-hikayesinin-turkmence

Aslı ile Kerem hikâyesi, Leyla ve Mecnun ile birlikte, en önemli halk hikâyelerinin başında gelir. Bu hikâyenin önemli bir yanı da Köroğlu, Emrah ve Karacaoğlan hikâyeleri gibi, sadece Anadolu’da değil, Anadolu dışında da tanınıyor olmalarıdır. İşte Sultan Tulu’nun hazırladığı Aslı ile Kerem hikâyesinin bu varyantı da, hikâyenin Türkmenistan’daki şekline yer veriyor ve Türkmenistan’da farklı zamanlarda basılan üç yayının gözden geçirilerek Latin alfabesine aktarılmasından oluşuyor. Kitabın sonunda ise, kişi adları, yer adları dizini ile bir de sözlük bulunuyor. Kerem ile Aslı hikâyesinin farklı varyantlarına ilgi duyan okurlara ve araştırmacılara önerilir.

Mehmet Nuri Gültekin – Orhan Kemal’in Romanlarında Modernleşme, Birey ve Gündelik Hayat (2007)

  • ORHAN KEMAL’İN ROMANLARINDA MODERNLEŞME, BİREY VE GÜNDELİK HAYAT, Mehmet Nuri Gültekin, Ürün Yayınları, inceleme, 270 sayfa

 

Orhan Kemal’in eserlerinin asıl ilgi çekici yönlerinden biri, kurgunun taşıdığı karakter zenginliğidir. Özellikle kahramanların gerçekçi sosyolojik çizimi, Orhan Kemal’in eserlerini sosyoloji disiplini incelemelerine dahil etmiş bulunuyor. Orhan Kemal, Türkiye’nin politik, ekonomik ve sosyal modernleşme sürecinin bir bölümünü yaşayan bir isimdi ve bu sürecin iniş çıkışları romanlarının ana temasını oluşturur. Mehmet Nuri Gültekin’in bu çalışması da, yazarın eserlerini sosyolojik incelemeye tabi tutan bu tarz eserlerden biri. Gültekin kitabında, 19. yüzyılın son dönemi ve 1950’li yıllara kadar olan siyasi gelişmelerin, modernleşme çabalarının kırsal/tarımsal yapıya ne şekilde yansıdığını, Orhan Kemal’in romanları üzerinden inceliyor. Yazarın, çalışmaya konu olan kitapları da, bu süreci en iyi veren eserlerinden seçildi.