Sedat Laçiner – Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası (2008)

Sedat Laçiner ‘Ermeni Sorunu, Diasporada ve Türk Dış Politikası’nda, yıllardır Türkiye’nin yüzleşmekten imtina ettiği Ermeni sorununa odaklanıyor.

Ermeni sorununun Osmanlı’daki doğuşuyla kitabına başlayan Laçiner, ardından soykırım olup olmadığını irdeliyor.

Burada, önyargılı olmamayı amaçlayan yazar, her iki tarafın da soykırıma dair tezlerini masaya yatırıyor.

Daha sonra kitap, 20. yüzyıl boyunca Ermeni milliyetçiliğinin, 1915 olayları üzerinde nasıl bir milliyetçilik ve Ermeni kimliğini ürettiğini anlatıyor.

Laçiner, Ermenilerin acılarını yaşatarak ayakta kalabildiğini, Türklerinse acılarını unutarak ayakta kalabildiğini savunuyor.

  • Künye: Sedat Laçiner – Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Yayınları, siyaset, 654 sayfa

M. Salih Elmas – Modern Toplumun Güvenlik Çıkmazı (2013)

  • MODERN TOPLUMUN GÜVENLİK ÇIKMAZI, M. Salih Elmas, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Yayınları, siyaset, 223 sayfa

MODERN

M. Salih Elmas güvenlik kavramını, modern toplum tarihi ve modernleşme süreci etrafında değerlendiriyor. Elmas, güvenlik kavramının modern toplumlarda nasıl bir değişim sürecine girdiği, Amerika’nın Soğuk Savaş sonrası güvenliğe yaklaşımı ve 11 Eylül sonrası uyguladığı politikaları; Ulrich Beck’in risk toylumu tezinin uluslararası ilişkiler disiplinindeki yansımaları bağlamında irdeliyor. Ağırlıklı olarak risk toplumu tezi çerçevesinde modernleşme-güvenlik ilişkisini irdeleyen çalışma, modern toplumun ilerleme dinamiklerinin çevre, ekonomi ve siyaset alanlarında ürettiği risklerin etkilerini ortaya koymayı amaçlıyor.