Burcu Bostanoğlu ve Mehmet Akif Okur – Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram (2009)

Burcu Bostanoğlu ve Mehmet Akif Okur imzalı ‘Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram’, uluslararası ilişkiler düşüncesinde eleştirel kuramın öncülerinden Robert W. Cox’un fikirlerini tanıtıyor.

Cox’un alana getirdiği en büyük katkı, realizmin değişen dünyanın olaylarını kapsamakta yetersiz kaldığı gerçeğinden hareketle, tarihi birbirinden kopuk, rastgele olayların dizisi gibi algılayan geleneksel teorinin yerine, olayların içinde cereyan ettiği ortam olarak incelemesinin ortasına yerleştirmesi.

Cox’un, statükonun nasıl değiştirilebileceğinin bilimsel koşullarını araştıran “Eleştirel Kuram”ı, siyaset için alternatif manevra alanlarını irdelemesiyle dikkate değer.

  • Künye: Burcu Bostanoğlu ve Mehmet Akif Okur – Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram, İmge Kitabevi, siyaset, 135 sayfa