İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: İkinci Cilt (2009)

İsmail Cem ‘Türkiye, Avrupa, Avrasya’ adlı çalışmasının bu ikinci cildinde, üzerinde en çok konuştuğu, en çok yazdığı konuların başında gelen Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkilerine odaklanıyor.

Cem’in, 1997-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaparken, yaşadığı olaylardan ve edindiği deneyimlerden hareketle kaleme aldığı çalışma, konuya dair geniş bir değerlendirme niteliğinde.

Olaylar ve gelişmeleri AB ekseninde ele alan Cem, Bazı Batı Avrupa ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkilerini inceliyor; Türkiye’nin kırk yıllık AB sürecinde vardığı aşamayı ve daha ileriye gidebilmesi için yapması gereken gerekli siyasî değişimlerin neler olduğunu anlatıyor.

Cem’in çalışmasının ilk cildi ise, şurada.

  • Künye: İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: İkinci Cilt, İş Kültür Yayınları, siyaset, 367 sayfa

İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: Birinci Cilt (2009)

İsmail Cem ‘Türkiye, Avrupa, Avrasya’nın bu birinci cildinde, Türkiye dış siyasetinin geçmişini, günümüzdeki durumunu ve geleceğini değerlendiriyor.

Dış siyaset stratejisi, Yunanistan ve Kıbrıs, bu cildin asıl çerçevesini oluşturuyor.

Türkiye dış siyasetini beş yıl yöneten Cem’in deneyimlerini, gözlemlerini örnekler yoluyla sunan kitap, dış siyaset üzerine düşünecek veya yazacak kişiler kadar, bunu meslek edinmiş olanlar için de kapsamlı ve bütünlüklü bir okuma sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde yenilikçi ve özgün bir politika yürüten Cem’in eseri, Türkiye’nin dış siyaset alanında nasıl yenileşmeye gidebileceğini detaylı bir biçimde irdeliyor.

  • Künye: İsmail Cem – Türkiye, Avrupa, Avrasya: Birinci Cilt, İş Kültür Yayınları, siyaset, 305 sayfa