Gustav Jahoda – Sosyal Psikoloji Tarihi (2011)

  • SOSYAL PSİKOLOJİ TARİHİ, Gustav Jahoda, çeviren: Şeyda Başlı, İş Kültür Yayınları, sosyal psikoloji, 320 sayfa
Gustav Jahoda elimizdeki çalışmasında, sosyal psikolojinin Aydınlanma’dan 2. Dünya Savaşı’na kadarki tarihsel gelişimine odaklanıyor. Çalışmasına Aydınlanma’nın öncülerini ve sosyal psikoloji alanındaki ilk nüveleri ele almakla başlayan Jahoda, devamında da, sosyal psikolojinin 19. yüzyılda İngiltere, Fransa, Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkeleri ile Amerika’daki gelişimini irdeliyor. Jahoda çalışmasında ayrıca, 20. yüzyılla birlikte sosyal psikolojinin Amerika’da olgunluğa doğru yol alışını ve iki dünya savaşı arası dönemde yaşanan önemli gelişmelerin, alanı ne şekilde etkilediğini de ayrıntılı bir bakışla izliyor.

Richard Sennett – Beraber (2012)

  • BERABER, Richard Sennett, çeviren: İlkay Özküralpi, Ayrıntı Yayınları, sosyoloji, 350 sayfa

 

Kentli ailelerin hayatı ve toplumsal psikoloji üzerine kitaplar yazan Richard Sennett, insanların gündelik yaşamlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları beceriler hakkında bir üçlemeye yazmaya koyulmuştu. Üçlemenin ilk kitabı ‘Zanaatkâr’ adını taşıyordu ve şimdi Sennett, üçlemenin ikinci kitabı olan ‘Beraber’deki odak noktası, işbirliği. İşbirliğini, başlıbaşına bir zanaat olarak tanımlayan Sennett’e göre, bu zanaat, birlikte hareket edebilmek için anlama ve yanıt verme becerisi gerektiriyor. Yazar, günümüzün acımasız rekabet dünyasında, işbirliği yapmanın ve ortaklaşmanın nasıl öğrenilebileceğini araştırıyor.