Kolektif – Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (2015)

Bugünkü vaziyeti bir yana bırakalım, Türkiye’nin hukuk tarihine yüzeysel bir bakışla baktığımızda dahi, ülkenin bugüne kadar ya hukuk krizi ya da kriz hukuku ile yönetildiğini görebiliriz.

Bu kitap ise, alanında uzman isimlerin katkılarıyla zenginleşen, Türkiye’nin hukuk sorununu kapsamlı bir perspektifle irdeleyen makaleler sunuyor.

Yeni anayasa çalışmaları ve başkanlık sistemi tartışmaları, basın özgürlüğü ve görüş edinme hakkı, 6638 sayılı iç güvenlik kanunu, yargı bağımsızlığı ve bunun gibi pek çok güncel konu, burada tartışılıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Haluk İnanıcı, İbrahim Ö. Kaboğlu, Hayrettin Ökçesiz, Osman Doğru, Tolga Şirin, Serap Yazıcı, Ersan Şen, Fikret İlkiz, Köksal Bayraktar, Ercan Kanar, Ali Pehlivan, Tankut Centel, Ulaş Karan, Ayhan Erdoğan, Ergin Cinmen, Arif Ali Cangı, H. Fehmi Demir, Seda Akço Bilen ve Zehra Çiğdem Özcan.

  • Künye: Kolektif – Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek, derleyen: Haluk İnanıcı, İletişim Yayınları, hukuk, 379 sayfa, 2015

Tolga Şirin – Çevre, İnsan, Devlet (2015)

Bir hukukçunun kaleminden Anayasa üzerine güncel denemeler.

Çevre hakkı, suyun özelleştirilmesine ilişkin anayasal tecrübeler, kürtaj hakkı, yayın yasağı ve basın özgürlüğü, milliyetçilik ideolojisi ve anayasa, başkanlık tartışması ve tekçilik sorunu, Anayasa Mahkemesi ve ulusal seçim barajı, Tolga Şirin’in yazılarında odaklandığı önemli konulardın bazıları.

  • Künye: Tolga Şirin – Çevre, İnsan, Devlet, Tekin Yayınevi

Kolektif – Bolivya Anayasası (2012)

  • BOLİVYA ANAYASASI, Kolektif, editör: Mahmut Fevzi Özlüer, Ilgın Özkaya Özlüer, Tolga Şirin ve Nazım Sinan Odabaşı, Phoenix Yayınları, siyaset, 343 sayfa

 BOLIVYA

Elimizdeki çalışma, 2009 yılında Bolivya devletince yürürlüğe konan ve demokratik anlamda en ileri anayasalardan biri olarak kabul edilen Bolivya Anayasası’nın tam metni ile Anayasayı uluslararası hukuk, siyaset, insan hakları ve tarih gibi farklı disiplinler çerçevesinden irdeleyen makalelerden oluşuyor. Bolivya Anayasa’sını özgün kılan hususların başında, ülkedeki bütün halkların kültürlerini ve yurttaşlık haklarını garanti altına alması ve doğa varlıklarının sömürülmesi ile küresel tekellerin yağma girişimlerinin önüne geçen hükümler barındırması. Kitap, Türkiye’de bugünlerde yoğun bir şekilde süren Anayasa, başkanlık sistemi ve özerklik tartışmaları açısından ufuk açıcı.