Sibel Özbudun ve Temel Demirer – “Derin” Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı (2008)

  • “DERİN” MİLLİYETÇİLİĞİN SİYASAL İKTİSADI, Sibel Özbudun ve Temel Demirer, Ütopya Yayınevi, siyaset, 384 sayfa

İki yazarlı ‘Derin Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı’ başlıklı bu kitap, milliyetçiliğin Türkiye devletinin en başat reflekslerinden biri olduğunu ve Susurluk ile Şemdinli gibi deneyimlerin birer “yol kazası”, birer “sapma”dan ziyade, devletin milliyetçi refleksinin en başat örnekleri savunuyor. Yazarlar, yakın zamanda yaşanan Şemdinli ve Susurluk gibi olaylardan çok önce de, derin devlet denen yapının var olduğunu, ülkenin tarihsel arka planını inceleyerek gözler önüne seriyor. Kitap, bu yapıyı kaim kılan resmi ideolojiyi ve bunun beraberinde getirdiği ağır tarihsel faturayı değerlendiriyor.

Temel Demirer – Kapitalizmin Ekolojik Sorunları (2013)

  • KAPİTALİZMİN EKOLOJİK SORUNLARI, Temel Demirer, Kaldıraç Yayınları, ekoloji, 622 sayfa

KAPITALIZMIN

Temel Demirer ‘Kapitalizmin Ekolojik Sorunları’nda, somut verilerden yola çıkarak kapitalist kâr güdüsünün pervasızlığını ortaya koyuyor. Demirer, kapitalizmin işkence, sömürü, işsizlik, ulusların baskı altında tutulması ve soykırım gibi suçlarının yanı sıra, ekolojik suçlarının da bulunduğunu söylüyor. Kitapta, küresel ısınma felaketinden Kyoto Protokolü’ne, dünyada su sorunundan nükleer çılgınlığa, kapitalizmin büyük çöplüklerinden kapitalist rantın kentteki uygulamalarına ve siyanürlü altın arama faaliyetlerinden ekolojik sorunların ezilenler açısından ne anlama gelebileceğine kadar pek çok konu ele alınıyor.