Özkan Eroğlu – Matisse ve Picasso (2016)

Matisse ve Picasso’nun beslendiği kaynakların izini süren, iki sanatçının benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyan bir deneme.

Çok sayıda görselle zenginleşmiş çalışma, fovizm ve kübizmin iki sanatçının üretimlerini nasıl etkilediğini ve her iki sanatçının temel çıkış noktasının neden Cézanne olduğunu merak edenler için sağlam bir kaynak.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Matisse ve Picasso, Tekhne Yayınları
Reklamlar

Simge Özer Pınarbaşı – Dante’yi Betimlemek (2015)

Dante’nin başyapıtı olan ‘İlahi Komedya’ ile onu işleyen sanat yapıtlarını irdeleyerek, sanat tarihi ve edebiyatı buluşturan ilgi çekici bir inceleme.

Kitap Dante’nin eserinin ortaya çıktığı tarihsel ve toplumsal koşulları, eserin sanata konu olma sürecini irdeliyor, böylece plastik sanatlar tarihinde bir yolculuğa çıkıyor.

  • Künye: Simge Özer Pınarbaşı – Dante’yi Betimlemek, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Türkiye’de Resim Sanatı (2015)

Türkiye’de resim sanatının gelişimini dönemler ve öncü ressamlar üzerinden izleyen kapsamlı bir inceleme.

Batılılaşma öncesi Türkiye resim sanatı, 18. ve 19. yüzyıl Batı resim kalıplarına duyulan ilgi, resim sanatında ulusallık-yerellik arayışları, modern Türkiye resim sanatında bireysel çoğulculuğun ortaya çıkışı ve daha fazlası, burada.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Türkiye’de Resim Sanatı, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Baudrillard’ı Okumak (2015)

Sanat eleştirisinin sıklıkla başvurduğu filozoflardan Jean Baudrillard’ın sanat felsefesini enine boyuna tartışan bir çalışma.

Özkan Eroğlu burada, bir yandan sanat ve eleştiri ilişkisi bağlamında Baudrillard’ı tartışırken, öte yandan da Baudrillard’ın hocası Lefebvre’nin düşüncesini ve buradan da yola çıkarak genel olarak 20. yüzyıl sanat felsefesinin gelişiminin ana duraklarını irdeliyor.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Baudrillard’ı Okumak, Tekhne Yayınları

A. Göknur Gürcan – Performans Sanatı (2015)

Birinci Dünya Savaşı’nın buhranlı günlerinin hemen öncesinden başlayıp bugün doruğuna ulaşan performans sanatının yüz yıllık hikâyesi, bu kitapta.

Pek çok zengin örnek barındırmasıyla öne çıkan çalışma, performans sanatının kaynakları, öncüleri, dünyaya yayılışı, gelişimi, icra biçimleri, bileşenleri ve başlıca temaları hakkında merakını gidermek isteyen okurlar için birebir.

  • Künye: A. Göknur Gürcan – Performans Sanatı, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi (2015)

Özkan Eroğlu bu çalışmasında, Vassily Kandinsky’nin “Stimmung” (derin his) kavramını referans alarak yaratıcı sanatı ve onun yapıtını ayrıntılı bir bakışla irdeliyor.

Yazar, “derin hislenmenin” zeminini hazırlayan işlevsel bilgi varlığını ve “derin hislenmenin” sanatçının kişiliği ile onun eserinin felsefi boyutunu nasıl etkilediğini tartışıyor.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi, Tekhne Yayınları

Zühre İndirkaş – Mitolojiden Alegoriye (2015)

Prometheus, Oidipus ve Ganymedes…

Batının mitolojik söylemleri, resim sanatına ne gibi etkilerde bulundu?

Züher İndirkaş bu çalışmasında, Erwin Panofsky’nin yöntemine başvurarak Prometheus imgesinin çağlar boyu geçirdiği dönüşümü, Pieter Paul Rubens’in Ganymedes’le ilgili çalışmalarını, Gustave Moreau’nun ‘Oidipus ve Sfenks’ adlı yapıtında yücelttiği ahlaki değeri ve bunun gibi birçok ilgi çekici konuyu irdeliyor.

  • Künye: Zühre İndirkaş – Mitolojiden Alegoriye, Tekhne Yayınları