Immanuel Wallerstein – Bilginin Belirsizlikleri (2013)

  • BİLGİNİN BELİRSİZLİKLERİ, Immanuel Wallerstein, çeviren: Berivan Alataş, Sümer Yayıncılık, felsefe, 250 sayfa

 BILGININ

Immanuel Wallerstein ‘Bilginin Belirsizlikleri’nde, şimdinin, geçmişin ve geleceğin bilinemeyeceğini savunuyor, bilinemezliğin insanı ve özellikle, kendini sosyal gerçekliği açıklamaya adadığını farz eden sosyal bilimleri soktuğu durumu tartışıyor. Muğlaklığın, bilgi sistemlerimizin temel yapı taşı olarak ele alınması halinde, şimdiye ve tarihe odaklanmada deneysel olarak yararlı olacak gerçeklik anlayışları inşa etmemize olanak tanıyacağını söyleyen Wallerstein, 21. yüzyılda sosyal bilimleri bekleyen sorunları, kesinliklerin sonunu ve disiplinlerin karşılaştıkları belli başlı ikilemleri nasıl aşacaklarını irdeliyor.

Reklamlar