Metin Çulhaoğlu – Sovyet Deneyinden Siyaset Dersleri (2018)

Metin Çulhaoğlu’nun bu kitabı ilkin 1989 yılında, Sovyetler Birliği’nin çöküşüne iki yıl kala kaleme alınmakla birlikte, güncelliğini bugün de koruyan eserlerden.

Yazar burada, beş ayrı bölümde, glasnost ve perestroyka politikalarının hayata geçirilmesiyle birlikte sosyalizmin ve Sovyetler Birliği’nin gidişatını sorguluyor ve bundan ne gibi dersler çıkarabileceğimiz üzerine derinlemesine düşünüyor.

Çulhaoğlu ilk bölümde, 1917’den günümüze uzanan sürece nasıl bir “tarih anlayışı” açısından bakıldığını anlatıyor.

İkinci ve üçüncü bölümler, sanayileşme ve kolektivizasyon süreçleri başta olmak üzere, Sovyet deneyinin günümüzde en çok polemik konusu yapılan evrelerini irdeliyor.

Kitabın son iki bölümü de, doğrudan doğruya beş yıllık glasnost ve perestroyka süreçleri ile ve bu süreçlerin önemli bir aşaması olarak Gorbaçov dönemindeki “çözülüşe” doğru yön alan gelişmelerle ilgili.

Çulhaoğlu’nun çalışması, döneme dair iyi bir fotoğraf çekmesiyle dikkat çekiyor.

  • Künye: Metin Çulhaoğlu – Sovyet Deneyinden Siyaset Dersleri, Yordam Kitap, inceleme, 256 sayfa, 2018
Reklamlar

İgor Gali, V. İ. Gromov, G. A. Vasiliyev ve O. S. Şenin – Sovyetler Birliği Neden/Nasıl Yıkıldı? (2009)

Sovyetler, dünya yüzündeki sosyalist deneyimlerin en simge coğrafyalarından biriydi.

Paris Komünü yetmiş gün sürmüşken, Sovyetler Birliği az değil, tam yetmiş yıl yaşadı. Bu kitapta bir araya getirilen makaleler, sosyalizmin uygulanabilirliğinin en iyi kanıtı olan Sovyetlerin neden ve nasıl yıkıldığına odaklanıyor.

ABD öncülüğündeki dünya emperyalizminin bütün gezegeni kendi sömürü ağı içine alması için, Sovyetlerin ortadan kalkması gerekiyordu.

Kitap, bu yıkılıştaki emperyalist payı da irdeliyor.

  • Künye: İgor Gali, V. İ. Gromov, G. A. Vasiliyev ve O. S. Şenin – Sovyetler Birliği Neden/Nasıl Yıkıldı?, derleyen ve çeviren: Arif Berberoğlu, Phoenix Yayınları, tarih, 182 sayfa