Ercan Karakaş – Gerçek Dünya, Sanal Politika (2013)

  • GERÇEK DÜNYA, SANAL POLİTİKA, Ercan Karakaş, Destek Yayınları, siyaset, 183 sayfa

GERCEK

Ercan Karakaş ‘Gerçek Dünya, Sanal Politika’da, solun, sosyal demokrasinin ve genel olarak siyasetin boğuştuğu sorunları irdeliyor. Türkiye’nin siyasal sisteminin gerçek ve gelişmiş bir sola sahip olabilseydi bugün ne gibi şartların yaşanıyor olabileceği, Karakaş’ın makalelerinin çerçevesini oluşturuyor. Demokratik siyaset, sosyal demokrat partilerde kültürel çoğulculuk ve parti içi demokrasinin önemi, CHP’de değişim, AKP’nin demokrasi sınavı, demokratik bir anayasanın ölçütleri, başkanlık sisteminin handikapları, yargı bağımsızlığı, kadın-erkek eşitliği, eğitim, çevre ve siyaset, kitapta ele alınan kimi konular.

Reklamlar

Gérard Duprat – Düşünce Özgürlüğü ve Hoşgörü (2013)

  • DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HOŞGÖRÜ, Gérard Duprat, çeviren: İsmail Yerguz ve Burcu Çiçek Eken, Dost Kitabevi, siyaset, 190 sayfa

DUSUNCE

Siyaset bilimci ve felsefeci Gérard Duprat, özgün çalışması ‘Düşünce Özgürlüğü ve Hoşgörü’de, Avrupa Birliği’nin ifade özgürlüğü söylemini, hoşgörüsüzlük bağlamında inceliyor. Günümüz Avrupa’sını var eden şartların neler olduğunu irdeleyen Duprat, ulus ötesi bir birleşmeyi, aynı zamanda kapitalizm karşıtlığını da kapsayan geniş bir özgürlük projesi olarak tasarlıyor. Batı fikriyatında var olagelen düşünce özgürlüğü ve hoşgörü arasından hangisinin tercih edileceği konusundaki tartışmaya kendi cephesinden katılan Duprat, Spinoza ve Hegel’in düşüncelerini çözümleyerek bu iki kavramdan her birine yeni bir açılım getirmeyi amaçlıyor.

Andy Merrifield – Büyülü Marksizm (2013)

  • BÜYÜLÜ MARKSİZM, Andy Merrifield, çeviren: Murat Sabri Şaşzade, Doruk Yayınları, siyaset, 264 sayfa

BUYULU

Andy Merrifield ‘Büyülü Marksizm’de, Marksizmin karşılaşabileceği tıkanıklıklar karşısında, kurama yeni bir soluk getirmeye niyet ediyor. Marksist yaklaşımda halihazırda kimi katılaşmaların olduğunu savunan Merrifield, Marksizmin ütopyayla ve bilhassa hayal gücüyle bağının güçlendirilmesi, yıkıcılığının bileylenmesi ve böylelikle yeni direniş hatlarının örgütlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu bağlamda “özgür yazılım”, “hacker etiği” ve “özyönetim” gibi güncel konu, kavram ve sorunlara da başvuran Merrifield’in çalışması, Marksistler ile ütopik sosyalistler arasında süregelen ezeli tartışmaya da özgün bir katkı sunuyor.

Fareed Zakaria – Post-Amerikan Dünya (2013)

  • POST-AMERİKAN DÜNYA, Fareed Zakaria, çeviren: Meral Öztoprak Sağır ve Eren Sağır, Kırmızı Yayınları, siyaset, 279 sayfa

 POST

Fareed Zakaria dikkat çekici çalışması ‘Post-Amerikan Dünya’da, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi pazarların sıra dışı büyümeleri sonrasında Birleşik Devletler’in dünyadaki egemen konumunun aldığı yeni biçimi irdeliyor. Zakaria bu bağlamda, küresel jeopolitiğin yeni doğasını, Amerikan ekonomisinin önündeki fırsatları ve zorlukları, finansal krizi ve etkilerini inceliyor. Amerika dışı güçlerin ortaya çıkmasının, modern çağın üçüncü büyük değişimi olduğunu savunan yazar, yukarıdaki ülkeler örneğinden hareketle, yükselen ulusların savaş ve barış, ekonomi ve iş dünyası, fikir ve kültür alanında ne sonuçlar yaratacağını tartışıyor.

Burçin Canar – Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz (2013)

  • SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA KARADENİZ, Burçin Canar, Phoenix Yayınları, siyaset, 263 sayfa

 SOGUK

Burçin Canar ‘Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz’de, Soğuk Savaş ertesinde uluslararası sistemin yeniden yapılanma sürecinde, Karadeniz’in küresel ve bölgesel güçlerin etkinlik mücadelesine sahne oluşunu irdeliyor. Bu bağlamda ABD, AB, Rusya ve Türkiye’nin bölge politikalarını değerlendiren Canar, SSCB’nin dağılmasının ardından uluslararası sistemde yaşanan değişimleri, yeni dünya düzeninde ABD, Rusya ve Türkiye’nin temel dış politika hedeflerini, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün amaç ve işlevlerini, bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri ve enerji sorununun bölge politikalarını nasıl şekillendirdiğini araştırıyor.

Soner Yalçın – Erbakan (2013)

  • ERBAKAN, Soner Yalçın, Kırmızı Kedi Yayınevi, biyografi, 368 sayfa

 ERBAKAN

Soner Yalçın, genişletilmiş bir baskıyla yeniden yayınlanan ‘Erbakan’da, Türkiye siyasetinin özgün isimlerinden Necmettin Erbakan’ın ve onun hareketinin bir portresini sunuyor. Kitap, Erbakan’ın aile çevresinden başlayarak O’nun eğitim yıllarına, iş hayatına, siyasete atılışına, Milli Nizam Partisi ile Milli Selamet Partisi’ndeki konumuna, İsviçre günlerine, 12 Eylül’de tutuklanışına, Refah Partisi’nin kuruluş sürecine, İhvan ve Rabıta ile ilişkilerine uzanıyor. Kitapta bunun yanı sıra, Erbakan hareketinin para kaynakları, hareketin Avrupa’da örgütlenmesi ve buradaki faaliyetleri gibi ilgi çekici konular da araştırılıyor.

Christian J. Emden – Modern Siyasal Düşünce ve Friedrich Nietzsche (2013)

  • MODERN SİYASAL DÜŞÜNCE VE FRIEDRICH NIETZSCHE, Christian J. Emden, çeviren: Gamze Varım, İş Kültür Yayınları, siyaset, 401 sayfa

 MODERN SIYASAL

Christian J. Emden, bu nitelikli siyasi düşünce tarihi çalışmasında, ünlü Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin eserlerindeki tarih ve siyaset bağlantısını ve bunun günümüz siyasetinin sorunlarına ne gibi yanıtlar verdiğini tartışıyor. Bununla, tarihsel düşüncenin ve filozofun “tarihsel felsefe yapma” fikrinin modern siyasi kültür anlayışında nasıl bir rol oynadığını ortaya koymayı amaçlayan çalışma, Nietzsche’nin 19. yüzyılın tarihsel ve siyasi çıkmazlarına ve genel olarak modern siyasi kültüre yönelik eleştirilerinin, bugün karşı karşıya olunan siyasalın belirsiz temelleri sorununa nasıl karşılık verebileceğini irdeliyor.