Alan Clements – Özgürlük İçgüdüsü (2009)

Alan Clements, Batılı Budist Dharma öğretisi hocası, aynı zamanda bir özgürlük ve barış aktivisti.

Clements bu kitabında, özgürlük arayışını ve bu arayışta geçirdiği dönüşümleri anlatıyor.

Clements, içindeki özgürlük çağrısına cevap vererek Burma’dan yola çıkıyor.

Yazarın bu yolculuğu, dünyanın savaş ve yoksulluk yaşayan coğrafyalarına kadar uzanıyor. “Hayatımızın amacı olarak özgürlüğü koymak, meydan okumaların en büyüğüdür. Çünkü bu, acıyı bal eylemek demektir.” diyen Clements’in arayışındaki başlıca rehberi ise Dharma felsefesi olacaktır.

  • Künye: Alan Clements – Özgürlük İçgüdüsü, çeviren: Zuhal Doğan, Sistem Yayıncılık, kişisel gelişim, 255 sayfa
Reklamlar

Marvin Marshal – Ödül Yok, Ceza Yok (2009)

Marvin Marshal ‘Ödül Yok, Ceza Yok: Bu Nasıl Eğitim?’de, anne-babalar ve öğretmenler için çocuk eğitimi konusunda, ceza ve ödül yaptırımlarının yaptırımların hangi yollara başvurabileceğimiz konusunda önerilerde bulunuyor.

Marshal çalışmasında, çocukların baskı altında kalmadan disiplinli olmalarının, sorumluluklarını artırmalarının, ilişkilerini geliştirmelerinin ve öğrenmeye özendirilebilmelerinin nasıl sağlanacağını, örnek olaylar üzerinden anlatıyor.

Kurallara uyma, uymayanlara bunu sonuçlarına katlanma ve uygun davranışlar için ödüllendirme gibi dıştan gelen yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Marshal bu çalışmasında, çocuk disiplini konusunda farklı bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor.

  • Künye: Marvin Marshal – Ödül Yok, Ceza Yok: Bu Nasıl Disiplin?, çeviren: Emel Aksay, Sistem Yayıncılık, eğitim, 304 sayfa

John Taylor – Zihin Kullanma Kılavuzu (2009)

Zihni hassas olduğu kadar karmaşık bir yapı olarak ele alan John Taylor ‘Zihin Kullanma Kılavuzu’nda, zihnin nasıl çalıştığını, tüm potansiyellerini kullanabilmek için onun nasıl geliştirilebileceğini sunuyor.

Okura, zihnin doğasını ve çalışma şeklini göstermeyi amaçlayan Taylor, zihnin işleyiş prensiplerine odaklanarak, zihindeki dengeler bozulduğunda ortaya çıkabilecek sorunları anlatıyor.

Çalışmasının bilimsel temelli olduğunu savunan Taylor, dört kısımdan oluşan kitabında, olaylara sağduyuyla bakacak şekilde zihnin nasıl geliştirilebileceğine ve bu yeni modelin gündelik yaşamda nasıl daha iyi ve sağlıklı kullanılabileceğine odaklanıyor.

  • Künye: John Taylor – Zihin Kullanma Kılavuzu, çeviren: Sinan Gürtunca, Sistem Yayıncılık, kişisel gelişim, 444 sayfa

Adnan Nur Baykal – Türklerin Strateji Serüveni (2008)

Adnan Nur Baykal ‘Türklerin Strateji Serüveni’nde, Türkiye tarihinde önemli yeri bulunan yirmi isim aracılığıyla tarihin perdesini aralıyor ve burada tespit ettiği strateji, taktik ve uygulamalardan örnekler veriyor.

Türk tarihini, strateji anlayışı açısından takip eden Baykal bunu, beş yüz yıllık bir tarihi kesiti inceleyerek yapıyor.

“Medeniyetin olduğu her yerde strateji var” diyen Baykal, strateji prensiplerinin doğa kanunları gibi her zaman geçerli olduğunu söylüyor.

Yazar, strateji anlayışlarını anlattığı tarihi aktörler aracılığıyla, günümüz bireyinin gündelik hayatında kendi strateji prensiplerini ne şekilde oluşturabileceğine kafa yoruyor.

  • Künye: Adnan Nur Baykal – Türklerin Strateji Serüveni, Sistem Yayıncılık, yönetim, 318 sayfa

Mustafa Kartal – Bir Şey Değişir, Her Şey Değişir (2017)

Ses ve nefes teknikleri konulu kitaplarıyla bilinen Mustafa Kartal, ‘Bir Şey Değişir, Her Şey Değişir’de, okuyucuya, karşılaştığı olaylar ve kişiler karşısında nefesini nasıl kontrol edebileceğini anlatıyor.

Kartal’a göre, her olaya, her kişiye, her soruna ve her ihtiyaca uygulanabilecek nefes teknikleri bulunuyor.

Kitap, kendini ifade edememe, kekemelik, uyku ve horlama sorunları, cinsel sorunlar, idrar kaçırma, sınav korkusu, istem dışı davranışlar, korku ve endişe duyma, öfke kontrolü, depresyon ve panik atak gibi psikolojik sorunların, nefes teknikleri yoluyla nasıl aşılabileceğini anlatıyor.

Kişisel gelişimini nefes teknikleriyle sağlamak isteyenlere önerilir.

  • Künye: Mustafa Kartal – Bir Şey Değişir, Her Şey Değişir, Sistem Yayıncılık, kişisel gelişim, 220 sayfa

C. K. Prahalad – Piramidin Altındaki Servet (2008)

Prahalad, alt başlığı ‘Yoksulluğu Refaha Dönüştürmek’ olan bu çalışmasında, sivil toplum kuruluşlarını, büyük yerel firmaları, çokuluslu şirketleri, resmi daireleri ve yoksulları, yoksulluğun aşılması noktasında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Prahalad’ın “piramidin altındakiler”den kastettiği, tahmin edilebileceği gibi, yoksullardır: Birey olarak saygı gösterilmeyen, yalnız bırakılan ve adaletsizlikten fazlasıyla nasibini almış yoksullar.

Bunun büyük bir zenginliğe dönüştürülebileceğini savunan Prahalad, özel sektörün yoksulluğu nasıl kazançlı bir fırsat haline getirebileceğini, yoksulların kendi dilinden olaylar ve başarı hikâyeleri eşliğinde anlatıyor.

  • Künye: C. K. Prahalad – Piramidin Altındaki Servet, çeviren: Serpil Demirci, Sistem Yayıncılık, ekonomi, 468 sayfa

Nevşah Fidan – Canlı-Yaşayan Gıdalarla Gelen Sağlık (2008)

Nevşah Fidan ‘Canlı-Yaşayan Gıdalarla Gelen Sağlık’ta, bedenin ihtiyacı olan enzimleri, vitaminleri ve mineralleri karşılayan, besin değeri yüksek gıdalardan oluşan sağlıklı bir beslenme rejiminin nasıl olabileceğine odaklanıyor.

Fidan, sebzeler gibi “canlı-yaşayan” gıdaların, en doğal yiyecekler olmaları sebebiyle, vücudun toksinleri atmasına yardımcı olduğunu, kilo kaybını sağladıkları için zayıflamak isteyenlere hitap ettiğini, bireyi daha enerjik kıldığını ve cildi daha parlak yaptığını söylüyor.

Yazar, yiyecek alışkanlığının değiştirilmesiyle, vücudun beslenmeden dolayı yakalanması muhtemel hastalıkların da ortadan kaldırılabileceğini belirtiyor.

  • Künye: Nevşah Fidan – Canlı-Yaşayan Gıdalarla Gelen Sağlık, Sistem Yayıncılık, sağlık, 213 sayfa