Ahmet Şimşek ve Sibel Yalı – Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş (2019)

Gerçek ötesi (Post-truth) olarak adlandırılan günümüzde, tarih disiplini nasıl bir dönüşüm geçirdi?

Ahmet Şimşek ve Sibel Yalı bu önemli çalışmalarında, post-truth süreçte, tarihi ve tarihçiliğin geleceğini etkileyecek riskleri ve tehditleri kapsamlı bir bakışla izliyor.

Tarihin siyasiler tarafından bir meşruiyet aracı olarak kullanarak tarihi, başka bir deyişle hakikati nasıl suistimal ettiğini gözler önüne seren yazarlar, yine bununla bağlantılı bir durum olarak medyada üretilen tarihsel bilginin gerçekliğinin denetlenememesiyle ortaya çıkan ve toplumsal kutuplaşmalara yol açan bilgi kirliliğinin boyutlarını ortaya koyuyor.

Kitap,

  • Tarihin ve tarih eğitiminin varlık-amaç işlevlerinin belirlenmesinin temelinde yatan nedenleri,
  • Geçmişin çağrışımının siyasetle ilişkisini,
  • Günümüz bilgi teknolojilerindeki değişimi,
  • Dördüncü sanayi devrimiyle dönüşecek toplumsal yapının dinamiklerini,
  • Ve toplumun geçmiş ve gelecek algısı ile bu algının post-truth dönemdeki yansımalarını irdeliyor.

Özellikle gerçeğin peşinden koşan tarihçiler ile tarih severlerin muhakkak okuması gereken çalışma, siyasetçiler ile yeni medya ve onun uzantılarının hakikati nasıl eğip büktükleri ve tarihçiliği bekleyen olası riskler konularında Türkiye’de iyi bir tartışma başlatmaya aday.

  • Künye: Ahmet Şimşek ve Sibel Yalı – Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş: Post-Truth Zamanlarda Tarihin Temsili, Yeni İnsan Yayınevi, tarih, 184 sayfa, 2019