Kolektif – İzmir Kültürpark’ın Anımsa(ma)dıkları (2015)

Kültürpark’ta her yıl düzenlenen İzmir Fuarı, 1950’lerden 1980’lere uzanan süreçte, ülkenin modernlik ve ulusal kimlik inşasında önemli rol oynamıştı. Bu kitaptaki makaleler ise, eleştirel bir gözle, parkın belleğinin kapsamlı bir dökümünü yapmakta.

Kültürpark’ın bilinmeyen tasarımcısı Mesut Özok ile yapılmış bir söyleşi de barındıran kitapta,

 • Hatırlamanın ve unutmanın kentsel sahnesi olarak Kültürpark’ın belleği,
 • Modern ve ulusal bir kimlik arayışında değişen formlar ve anlamlar bağlamında 1930’larda İzmir’in Kültürpark’ı ve çevresi,
 • Soğuk Savaş’ın ideolojik fay hattında bir modernlik sahnesi olarak 1950’lerde İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Amerikan sergileri,
 • Apollo ve Sputnik’in Kültürpark macerası,
 • İç mimarlık mesleğinin gerçekleşme mecralarından biri olarak Kültürpark ve İzmir Fuarı,
 • Ve bunun gibi pek çok konu irdeleniyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Ahenk Yılmaz, Kıvanç Kılınç, Burkay Pasin, T. Elvan Altan, Kalliopi Amygdalou, Işın Can, Sezgi Durgun, Bahar Durmaz, Emre Gönlügür, Emine Görgül, Deniz Güner, Meltem Gürel, Emel Kayın, Nilay Ünsal Gülmez, Yüksel Pöğün-Zander ve Gülsüm Baydar.

 • Künye: Kolektif – İzmir Kültürpark’ın Anımsa(ma)dıkları, derleyen: Burkay Pasin, Kıvanç Kılınç ve Ahenk Yılmaz, İletişim Yayınları, inceleme, 384 sayfa, 2015

Kolektif – Türkiye Dünyanın Neresinde? (2015)

Türkiye’nin coğrafi konumu, siyasetçilerin kullanmayı pek sevdikleri bir cümle.

Bu nitelikli derleme ise, hem ülkede hâkim olan coğrafi kalıpları eleştirel bir jeopolitik yaklaşımla tartışıyor hem de farklı araçlarla jeopolitik dogma ve algıların nasıl üretildiğini gözler önüne seriyor.

Bunun yanı sıra, devlet, ordu, dış politika söylemleri, okul kitapları ile film ve roman gibi popüler kültür ürünlerinde coğrafi algı kalıplarının nasıl “jeopolitik dogma”lara dönüştüğünü gösteren çalışma, genel olarak askeri nedenler ve güvenlik endişeleriyle oluşan bu dogmaların, jeopolitik karşısında siyaseti nasıl sınırlandırdığını ortaya koyuyor.

 • Künye: Kolektif – Türkiye Dünyanın Neresinde?: Hayali Coğrafyalar ve Çarpışan Anlatılar, derleyen: Pınar Bilgin, Murat Yeşiltaş ve Sezgi Durgun, Koç Üniversitesi Yayınları

Kolektif – Siyaset (2014)

İdeolojiden devletin örgütlenmesine, siyasal şiddetten demokrasiye, medya ve siyasetten temsiliyete, siyaset bilimi alanına giren temel ve klasik kavramlar için nitelikli bir kaynak kitap.

Yüksel Taşkın’ın editörlüğünü üstlendiği, farklı yazarların katkıda bulunduğu kitapta,

 • Modern siyasal hayatta kurumların doğuşu ve küreselleşmesi,
 • İdeoloji,
 • Dünya görüşü ve ideoloji,
 • Devletin örgütlenmesi,
 • Demokrasi,
 • Siyasetin toplumsal aktörleri,
 • Anayasa, yasama, yürütme ve yargı,
 • Siyasi partiler ve parti sistemleri,
 • Temsiliyet ve seçimler,
 • Medya ve siyaset,
 • Siyaset, iktisat ve iktisat ideolojisi gibi konular irdeleniyor.

Söz konusu kavram, kurum ve süreçlerin devlet veya iktidar merkezli değil, sivil toplum odaklı belirlenmelerine özen göstermesi, çalışmanın bir diğer artısı.

Kitaba, yazılarıyla katkıda bulunan isimler ise şöyle: Tanıl Bora, Ahmet Murat Aytaç, Alev Özkazanç, Evren Balta, Menderes Çınar, Murat Yüksel, Mete Kaan Kaynar, Sezgi Durgun, Ahmet Demirel, Çağdaş Üngör ve Ahmet İnsel

 • Künye: Kolektif – Siyaset, editör: Yüksel Taşkın, İletişim Yayınları