Kolektif – İllüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni (2016)

Cumhuriyet’in klasik müzik serüvenini eleştirel bir gözle değerlendiren, zengin bir derleme.

Kitapta,

  • Geleneksellik-çağdaşlık ikileminde Cumhuriyet’in “Milli Musiki” politikası ve Türk besteciler,
  • Cumhuriyet dönemi müzik politikalarının kitlesel uygulama alanı olarak Halkevleri,
  • Kültürel seçkincilik bağlamında Darülbedayi’de operet,
  • Türkiye’de müzik yazarlığının ideolojik boyutu,
  • Bir politik simülasyon örneği olarak Cumhuriyet dönemi Türk müziği politikaları,
  • Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze hükümet programlarında müzik,
  • Ve devlet Türk müziği korularında ideolojik yapı gibi, ilgi çekici konular tartışılıyor.

Çalışmaya katkıda bulunan isimler ise şöyle: Cihat Aşkın, Okan Murat Öztürk, Onur Nurcan, Ebru Güner Canbey, Emrah Zıraman, Fırat Kutluk, Yasemin Ata, Seyit Yöre, Özlem Doğuş Varlı ve Cenk Güray.

  • Künye: Kolektif – İllüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni, derleyen: Fırat Kutluk, H2O Kitap, müzik, 295 sayfa