Kolektif – Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (2015)

Bugünkü vaziyeti bir yana bırakalım, Türkiye’nin hukuk tarihine yüzeysel bir bakışla baktığımızda dahi, ülkenin bugüne kadar ya hukuk krizi ya da kriz hukuku ile yönetildiğini görebiliriz.

Bu kitap ise, alanında uzman isimlerin katkılarıyla zenginleşen, Türkiye’nin hukuk sorununu kapsamlı bir perspektifle irdeleyen makaleler sunuyor.

Yeni anayasa çalışmaları ve başkanlık sistemi tartışmaları, basın özgürlüğü ve görüş edinme hakkı, 6638 sayılı iç güvenlik kanunu, yargı bağımsızlığı ve bunun gibi pek çok güncel konu, burada tartışılıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Haluk İnanıcı, İbrahim Ö. Kaboğlu, Hayrettin Ökçesiz, Osman Doğru, Tolga Şirin, Serap Yazıcı, Ersan Şen, Fikret İlkiz, Köksal Bayraktar, Ercan Kanar, Ali Pehlivan, Tankut Centel, Ulaş Karan, Ayhan Erdoğan, Ergin Cinmen, Arif Ali Cangı, H. Fehmi Demir, Seda Akço Bilen ve Zehra Çiğdem Özcan.

 • Künye: Kolektif – Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek, derleyen: Haluk İnanıcı, İletişim Yayınları, hukuk, 379 sayfa, 2015

Serap Yazıcı – Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye (2009)

Serap Yazıcı’nın, alt başlığı ‘Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine’ olan ‘Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye’ isimli çalışması, son zamanlarda Türkiye’de yeniden alevlenen anayasa tartışmaları konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor.

Yazıcı nitelikli çalışmasında, yapım sr ve bu üreci ve içerdiği hükümler yönünden sivil ve demokratik bir anayasasının ne olduğunu tartışıyobağlamda Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kabul edilen 1924, 1961 ve 1981 anayasalarını inceliyor.

Bu anayasalardaki sorunları gözler önüne seren Yazıcı, hazırlanan anayasa taslaklarını da ele alıyor ve çoculcu, liberal ve demokratik bir anayasanın nasıl olabileceğini anlatıyor.

 • Künye: Serap Yazıcı – Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, siyaset, 262 sayfa

Kolektif – Kritik Kavşak (2015)

Parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasındaki farkları kuramsal ve tarihsel bir perspektifle irdeleyen, kaynak niteliğinde bir çalışma.

Kitap, demokratik sistemleri karşılaştırmakta, Türkiye’nin otoriterlikle sınavını değerlendirmekte ve Erdoğan’ın en büyük hayali olan başkanlık sisteminin olası tehlikelerini gözler önüne sermekte.

Kitapta,

 • Başkanlık sisteminin tehlikeleri,
 • Demokratik sistemlerin karşılaştırılması,
 • Siyasal kültürün merkeziliği,
 • Bölünmüş toplumlar için anayasa tasarımı,
 • Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye’nin otoriterlikle imtihanı,
 • Türkiye’de başkanlık sistemine kamuoyu desteği,
 • Ve bunun gibi pek çok konu ele alınıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Juan J. Linz, Donald L. Horowitz, Seymour Martin Lipset, Arend Lijphart, Ergun Özbudun, Sabri Sayarı, Serap Yazıcı, Adam Szymanski, Üstün Ergüder, Ayşen Candaş, Ersin Kalaycıoğlu, Selim Erdem Aytaç ve Ali Çarkoğlu.

 • Künye: Kolektif – Kritik Kavşak, derleyen: Cem Akaş, Koç Üniversitesi Yayınları

Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (haz.) – Demokratik Anayasa (2012)

 • DEMOKRATİK ANAYASA, hazırlayan: Ece Göztepe ve Aykut Çelebi, Metis Yayınları, hukuk, 527 sayfa

 

Türkiye’nin önemli hukukçuları ile iki siyaset bilimcinin makaleleriyle katkıda bulunduğu ‘Demokratik Anayasa’, demokratik bir anayasanın yapı taşlarını ele alıp derinlemesine bir analiz yapıyor ve konuya dair öneriler geliştiriyor. Türk anayasa hukukundaki normatif uygulamalardan kaynaklanan sorunları saptayan çalışma, karşılaştırmalı hukuk verilerinden yararlanarak “Nasıl bir anayasa?” sorusuna yanıt arıyor. Kitaba katkıda bulunan isimler şöyle: Andrew Arato, Kemal Başlar, Faruk Bilir, Kemal Gözler, Yusuf Şevki Hakyemez, Fikret İlkiz, Sibel İnceoğlu, Ergun Özbudun, Fazıl Sağlam, Murat Sevinç, Oktay Uygun ve Serap Yazıcı.