S. S. Prawer – Karl Marx ve Dünya Edebiyatı (2019)

Marx’ın, ‘Kapital’ başta olmak üzere hemen hemen bütün eserlerinde edebiyata sıklıkla göndermelerde bulunduğunu biliyoruz.

Bu önemli çalışma ise, Marx’ın edebiyatla ilişkisinin sanılandan çok daha zengin ve yoğun olduğunu gözler önüne seriyor.

Prawer burada, Marx’ın hayatının çeşitli dönemlerinde edebiyatla ilgili söylediklerinin kapsamlı bir dökümünü yaptığı gibi, Marx’ın okuduğu pek çok roman, şiir ve oyunları nasıl kullandığını, edebiyat eleştirisi terminolojisini ve kavramlarını, edebiyatla doğrudan ilgili olmayan çalışmalara nasıl dahil ettiğini irdeliyor.

Marx’ın edebi teorileri, zevkleri ve tutumlarıyla ilgili tartışmalara önemli katkıda bulunacak türden bir çalışmayla karşı karşıyayız.

Ancak kitap, Marx’ın edebiyata yönelik ilgisinin kronolojik bir incelemesini yaparken, aynı zamanda 19. yüzyıldaki edebiyat zevkinin; Marksist edebiyat kuramının ve eleştirisinin ortaya çıkışının; edebiyatın, ilk elde ve profesyonel olarak edebiyat eleştirmeni olmayan önemli insanlar tarafından nasıl kullanıldığının anlaşılmasına da büyük katkı sunuyor.

  • Künye: S. S. Prawer – Karl Marx ve Dünya Edebiyatı, çeviren: Ezgi Kaya ve Selin Dingiloğlu, Yordam Kitap, edebiyat inceleme, 384 sayfa, 2019

Charles Darwin – Charles Darwin’in Özyaşamöyküsü (2009)

‘Charles Darwin’in Özyaşamöyküsü’, Darwin’i kendi ağzından anlatıyor.

Darwin’in oğlu Francis Darwin’in derlediği kitap, bu ünlü ismin hayatının, bilime duyulan inançla ne denli dolu dolu geçtiğini gözler önüne seriyor.

Özyaşamöyküsünde, “1837-38 yıllarında türlerin değişken ürünler olduğundan emin olduğumda, bu yasanın insan için de geçerli olabileceğini düşünmeden edemezdim.” diyen Darwin, bilimsel çalışmalarını, karşılaştığı zorlukları, bilimin kendisi için ne anlama geldiği gibi konuları anlatıyor.

Evrim konusundaki tartışmaların yeniden kızıştığı günümüzde kitap, tartışmalara kendi çerçevesinden katkı sunuyor.

  • Künye: Charles Darwin – Charles Darwin’in Özyaşamöyküsü, derleyen: Francis Darwin, çeviren: Elif Gazioğlu ve Selin Dingiloğlu, Daktylos Yayınları, otobiyografi, 114 sayfa

 

Kolektif – Okunması Gereken 501 Kitap (2015)

Öğretim görevlileri, yazarlar ve kitapseverlerin önerileriyle derlenmiş, çocuk edebiyatı, klasik edebiyat, tarih, anı, modern edebiyat, bilimkurgu, polisiye ve seyahat türlerinde okuma ufkumuzu geliştirecek 501 kitap önerisi.

Kitapların dolambaçlı labirentinde, alternatif çıkış yolları arayanlara, bu kitabı şiddetle öneriyoruz.

  • Künye: Kolektif – Okunması Gereken 501 Kitap, editör: Emma Beare, çeviren: Selin Dingiloğlu, İş Kültür Yayınları

Terry Eagleton – Tanrı’nın Ölümü ve Kültür (2014)

Seküler çağda Tanrı yok olmadı, farklı kılıklara büründü.

Eagleton Tanrı’dan ziyade, onun gözden kayboluşunun yol açtığı krizle ve kültürün, Tanrı’nın yokluğundan kaynaklı boşluğu kapama vazifesi üstlenmesiyle ilgileniyor.

Düşünür bu tartışmasına da Aydınlanma ile başlayıp, radikal İslam’ın dinamikleri ve sözüm ona teröre karşı savaşın yükselişiyle çerçeveliyor.

  • Künye: Terry Eagleton – Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, çeviren: Selin Dingiloğlu, Yordam Kitap, kültür, 272 sayfa