Ayşe Çavdar ve Pelin Tan (der.) – İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali (2013)

  • İSTANBUL: MÜSTESNA ŞEHRİN İSTİSNA HALİ, derleyen: Ayşe Çavdar ve Pelin Tan, Sel Yayıncılık, sosyoloji, 239 sayfa

 ISTANBUL

‘İstanbul’, karmaşık bir tarihsel ve toplumsal geçmişe sahip bu şehirde, kentsel dönüşümün üzerine bina edildiği hegemonik çerçeveyi irdeleyen makalelerden oluşuyor. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, kent hukuku kapsamında İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını, neoliberal yeniden yapılanmanın İstanbul’daki yansımalarını, kentsel dönüşüm uygulamalarında belirleyici bir rol üstlenen TOKİ’nin kimliğini, kentsel dönüşüm üzerinden üretilen korku siyasetini, kentsel dönüşümü meşrulaştırmak için uygulamaya konan stratejileri ve kentsel dönüşümün alt, orta, üst sınıf dinamiklerinde ne gibi dönüşümler yarattığını irdeliyor.

Aras Güngör – Öteki Erkekler (2013)

OTEKI

Aras Güngör ‘Öteki Erkekler’de, farklı kesimlerden yedi trans erkeğin deneyimlerini sunuyor.

Kitaba katılan görüşmeciler, genel anlayışça görmezden gelinen cinsel kimliklerini keşfederken aileleri ve çevreleriyle yaşadıkları çıkmazları, trans olmaya dair bilgilenme ve bilinçlenme süreçlerini, ameliyat olma ve kimlik değiştirme davası sürecinde yaşadıkları zorlukları, LGBT örgütlenmesindeki belli başlı sorunları ve “kadın” kimliği dolayısıyla gündelik hayatta karşılaştıkları kimi ayrımcılıkları paylaşıyor.

Kitap, trans erkeklerin eğitim, sağlık, aile, hukuk ve toplumsal cinsiyet alanlarında yaşadıklarını kayda almasıyla önemli.

  • Künye: Aras Güngör – Öteki Erkekler, Sel Yayıncılık, LGBT araştırmaları, 216 sayfa

Sibel Yardımcı ve Özlem Güçlü (der.) – Queer Tahayyül (2013)

  • QUEER TAHAYYÜL, derleyen: Sibel Yardımcı ve Özlem Güçlü, Sel Yayıncılık, cinsiyet çalışmaları, 430 sayfa

 QUEER

Elimizdeki kitap, temelde cinsiyet ve cinsellikle ilgili normatif olanın nasıl düzenlendiği ve sapkınlık kategorilerinin nasıl oluşturulduğunu sorgulayarak yola çıkan queer teoriyi farklı boyutlarıyla inceliyor. Bu kaynak çalışmada, 68 sonrasında eşcinsel hareketten dönemin sol akımlarının eşcinsel hareketle ilişkisine, queer kuramın sınıf yaklaşımından milliyetçiliği ve ırkçılığı nasıl yorumladığına kadar pekçok konu yer alıyor. Kitapta bunun yanı sıra, David M. Halperin, Laurent Berlant, Judith Butler ve Michael Warner gibi, queer kuramının bugünkü şeklini almasında katkı sunmuş isimlerin metinleri de yer alıyor.

Ferit Edgü – Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (2013)

  • EYLÜLÜN GÖLGESİNDE BİR YAZDI, Ferit Edgü, Sel Yayıncılık, roman, 109 sayfa

 EYLULUN

Ferit Edgü, ilk olarak 1988 yılında yayınlanan ‘Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı’da, hayata tutunmaya çalışan yoksul kesimlerin dünyasına iniyor ve başkahramanı Çakır’ın iç dünyasına dair sorgulamaları üzerinden, insan olmanın sıkıntılarına odaklanıyor. Bir kıyı semtinde geçen kısa roman, okurunu, 1950’lerin başındaki İstanbul’a götürüyor. Edgü, bir yandan yoksul kesimin yaşadığı zorlu şartları tasvir ederken, diğer yandan da Çakır karakteri aracılığıyla insanın yalnızlık acısını, dostluk özlemini, varoluş kaygılarını, hayatı anlamlandırma çabasını hikâye ediyor. Edgü öyküsüne paralel biçimde, kendi yazma eylemini de sorguluyor.

Mutlu Deveci – Ferit Edgü: Varoluş ve Bireyleşme (2012)

  • FERİT EDGÜ: VAROLUŞ VE BİREYLEŞME, Mutlu Deveci, Sel Yayıncılık, inceleme, 476 sayfa

 FERIT

Mutlu Deveci elimizdeki çalışmasında, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında, varoluşçu çizginin önemli simalarından olan Ferit Edgü’nün öykü ve roman türündeki yapıtlarını bilimsel kriterleri esas alarak değerlendiriyor. Deveci, kitabın “monografi” niteliğindeki ilk bölümünde, Edgü’nün yaşamı, yazın yaşamı ve yapıtlarını anlatıyor. Konuya dair zengin bir kaynakça da barındıran kitabın devamında ise, Edgü’nün öykü ve romanları yapı ve izlek açısından psikanalitik ve fenomenolojik olarak tahlil ediliyor ve yazarın yapıtları ses, sözcük ve tümce düzeyinde incelenerek biçim ve biçem açısından dili kullanma yöntemi analiz ediliyor.

Philippe Blasband – Irina Poignet (2012

  • IRINA POIGNET, Philippe Blasband, çeviren: Mesut Tufan, Sel Yayıncılık, roman, 119 sayfa

 

Philippe Blasband, ilgi çekici romanı ‘Irine Poignet’te, dul bir kadının toplumun değerleriyle hesaplaşmasını hikâye ediyor. Kısa bir süre önce dul kalan Maguy, torununun hastalığı nedeniyle hepten yıkılır. Maguy, bu zor durumdan kurtulabilmek için çalışmak, daha fazla para kazanmak zorundadır. Kadın bunun için de, toplumun “bataklık” olarak tanımladığı bir hayat yaşamaya başlar. Fakat bu “bataklık”, Maguy’in toplumun ikiyüzlülüklerini daha iyi görebilmesi için büyük bir fırsat sunacaktır. Dul kadın, kişinin niyetine bağlı olarak “bataklıkların” normal hayattan çok daha temiz ilişkiler barındırabileceğini görecektir.

Sherry Wolf – Cinsellik ve Sosyalizm (2012)

  • CİNSELLİK VE SOSYALİZM, Sherry Wolf, çeviren: Kıvanç Tanrıyar, Sel Yayıncılık, siyaset, 284 sayfa

 

Sherry Wolf ‘Cinsellik ve Sosyalizm’de, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) özgürleşmesinin tarihini, politikasını ve teorisini irdeliyor. Tarihsel, politik ve teorik cinsel baskı ve cinsiyet baskısı sorularını incelemede LGBT özgürleşmesinin nasıl örgütlenebileceğini Marksist bakış açısından faydalanarak irdeleyen Wolf, modern toplumdaki homofobik ve cinsiyetçi ayrımları, egemen sınıfların çıkarlarının yansımaları olarak saptıyor. Kitapta, LGBT’ler üzerindeki baskının kökenleri, gey kimliğinin doğuşu, Marksizmin eşcinselliğe dair tutumu ve postmodern süreçte kimlik politikalarında yaşanan dönüşüm gibi konular yer alıyor.