George A. Akerlof ve Robert J. Shiller – Hayvansal Güdüler (2010)

İki yazarlı ‘Hayvansal Güdüler’, davranış bilimlerinden haberdar bir Keynesçiliği inşa etmeye çalışarak, insan psikolojisinin ekonomiyi nasıl yönlendirdiğini ve bunun küresel kapitalizm için neden önemli olduğunu araştırıyor.

“Hayvansal güdüler” kavramının mucidi, John Maynard Keynes.

Keynes kavramı, Büyük Bunalım’a yol açan psikolojik etkenleri tanımlamak için kullanmıştı.

Güven, korku, sahtekârlık, yolsuzluk, adalet kaygısı ve servet gibi ekonomiyi etkileyen faktörleri “Hayvansal güdüler” olarak tanımlayan yazarlar, ekonomik karmaşayı aşmanın, devletin aktif rol üstlenmesiyle mümkün olabileceğini savunuyor.

  • Künye: George A. Akerlof ve Robert J. Shiller – Hayvansal Güdüler, çeviren: Neşenur Domaniç ve Levent Konyar, Scala Yayıncılık, psikoloji, 248 sayfa

Şehnaz Tahir Gürçağlar – Kapılar (2015)

Çeviri, sadece edebiyat veya bilgi üretimiyle ilgili bir etkinlik mi?

Bu soruya olumsuz yanıt veren Şehnaz Tahir Gürçağlar, çevirinin, bir anlamda ulus inşa etme, toplumsal dönüşüm süreçlerine kaynaklık etme gibi işlevlerinin bulunduğunu belirtiyor.

Çeviriyi farklı disiplinler bağlamında ele alan yazar, beş örnek üzerinden tezini kanıtlamaya koyuluyor.

  • Künye: Şehnaz Tahir Gürçağlar – Kapılar: Çeviri Tarihinde Yolculuklar, Scala Yayıncılık

Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz – Sermaye Piyasası ve Borsa (2015)

Sermaye piyasası ve borsanın tarihini, kurumlarını, araçlarını ve işleyişini merak edenler için temel bilgiler ve analizler barındıran bir referans kitap.

Selim Soydemir ile Abdullah Akyüz’ün birlikte kaleme aldıkları çalışma bunun yanı sıra, Türkiye sermaye piyasasının son 33 yıllık döneminde etkili olmuş kişilerle yapılmış söyleşiler de barındırmakta.

  • Künye: Selim Soydemir ve Abdullah Akyüz – Sermaye Piyasası ve Borsa, Scala Yayıncılık

Osman Şenkul – Parahistoria (2015)

Günümüz ekonomisinde halen geçerliliğini koruyan pek çok uygulamanın kökeni nereye dayanır? Osman Şenkul’un Parahistoria‘sı, ekonomi tarihinin arka planını öyküleştirerek anlatıyor.

Paranın doğumu, devlet ve para ilişkisi, ilk gümrüklü alanlar, köle borsası, tarihteki ilk grev, tarihteki ilk ihale yolsuzluğu ve daha pek çok ilginç ayrıntı, bu öykülerde.

  • Künye: Osman Şenkul – Parahistoria, Scala Yayıncılık

Michael W. Covel – Trend Takipçisi (2009)

Michael W. Covel ‘Trend Takipçisi’nde, başarılı marka alım-satımına dair önerilerde bulunuyor.

Trend takipçiliğinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı kitapta, takipçilerin nasıl kazandıkları, trend takipçilerinin başarısının felsefi çerçevesi, trend takipçiliğinin değişmez ilkeleri, niçin en kârlı alım-satım tarzı haline geldiği, trend takipçilerinin piyasanın davranışları konusunda neler düşündükleri ve trend takipçiliğinin bu denli kalıcı olmasını sağlayan faktörlerin neler olduğu konuları işleniyor.

Covel, en gözde trend takipçilerinin aldığı fiili sonuçları içeren ellinin üzerinde grafik ve tabloyla da, örnek başarı hikâyeleri veriyor.

  • Künye: Michael W. Covel – Trend Takipçisi, çeviren: Neşenur Domaniç, Scala Yayıncılık, iş dünyası, 514 sayfa

Grace I. Kunz – Perakende Planlama (2008)

Grace I. Kunz imzalı ‘Perakende Planlama’, hazır giyim perakendeciliği ve merchandising konusundaki en önemli kaynaklardan biri.

On iki bölümden oluşan kitap, merchandising teorisi, merchandising planı, ürün serileri geliştirmek ile sunmak ve ayrıca merchandising kariyer fırsatları gibi konulara odaklanıyor.

Her bölümde örnek vakalarla da desteklenen kitap, hazır giyim perakendeciliği üzerine yazılmasının yanı sıra, Türkiye’de de son zamanların gelişen sektörlerinden perakendeciliğe dair önemli bir teorik kaynak olarak da öne çıkıyor.

Kitabın sonuna eklenen merchandising sözlüğünün de, çalışmayı yetkin kıldığını belirtelim.

  • Künye: Grace I. Kunz – Perakende Planlama, çeviren: H. Neslihan Demiriz ve Ayhan Demiriz, Scala Yayıncılık, iş dünyası, 572 sayfa

Dinçer Efetürk – Çok Yaşa İstanbul (2014)

AVM’lerden ve kafelerden başımızı çıkarıp, İstanbul’un arka sokaklarında zevkli bir gezintiye çıkalım.

Efetürk, binaların, yapıların İstanbul’undan ziyade, şehrin yaşantısını anlatısının merkezine koyuyor.

Kitap, günahkâr olduğu kadar ahlaklı, asil olduğu kadar sıradan, şehrin nabzının en iyi attığı arka sokaklardan bildiriyor.

  • Künye: Dinçer Efetürk – Çok Yaşa İstanbul, Scala Yayıncılık, şehir, 260 sayfa