Glenn A. Goodwin ve Joseph A. Scimecca – Klasik Sosyolojik Teori (2015)

Comte’tan Martineau’ya, Marx’tan Spencer’e, Durkheim’dan Weber’e ve Simmel’e, sosyolojinin üzerine kurulduğu merkezi fikirleri ve teorik yapıları öz olarak sunan bir çalışma.

Sosyolojinin vaadini yeniden keşfetmek isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler için iyi bir kaynak.

Kitap, yazarlarının, klasik sosyolojik teori üzerine 60 yıldan fazla süredir şekillenen lisans ve lisansüstü öğretim deneyimlerinin ürünü.

Dolayısıyla çalışma, hem öğrencilere hem de klasik teori konusunda çalışanlar için bir başvuru kaynağı.

 • Künye: Glenn A. Goodwin ve Joseph A. Scimecca – Klasik Sosyolojik Teori, çeviren: kolektif, Say Yayınları, sosyoloji, 392 sayfa, 2015
Reklamlar

Atilla Dorsay – Atilla Dorsay: Sinemayı Yazan Adam (2009)

Yazar Rıza Kıraç’ın, Hulki Aktunç’la gerçekleştirdiği ve yakın zamanda kitaplaştırılan söyleşi ilgiyle karşılanmıştı.

Kıraç’ın bu sefer söyleşi yaptığı isim ise, Türkiye’de sinema eleştirmeni denince ilk akla gelen isimlerden, sinema yazınında kırk yılı aşkın emeği bulunan Atilla Dorsay.

Dorsay bu uzun soluklu ve keyifli söyleşisinde, hayata dair izlenimlerini; İstanbul ve Galatasaray lisesi yıllarını; Paris’te yaşadığı dönemi; Cumhuriyet gazetesinde geçen yirmi yedi yılını; Yedinci Sanat dergisini; 70’lerin Yeşilçam sinemasını; tanıdığı insanları; müziğe duyduğu ilgiyi; Sinema Yazarları Derneği’ni ve sinema eleştirisine verdiği kırk yıllık emeği; TRT dönemini; Onat Kutlar’ı ve Sinematek’li yılları; 2000’lerin yönetmenlerini ve değişen sinema beğenisini anlatıyor.

Söyleşilere ayrıca, Dorsay’ın albümünden bir fotoğraf seçkisi de eşlik ediyor.

 • Künye: Atilla Dorsay – Atilla Dorsay: Sinemayı Yazan Adam, söyleşi: Rıza Kıraç, Say Yayıncılık, söyleşi, 296 sayfa

Cyril Aydon – İnsanlık Tarihi (2015)

İnsanın ve uygarlığın 150 bin yıl öncesinden bugüne uzanan serüveni bu kitapta.

Kitapta, insanların dünyaya yayılması, devletin icadı, tunç imparatorluklar, Yunan dünyası, Roma’nın yükselişi ve düşüşü, Amerika’nın keşfi, sömürgecilik faaliyetleri, Fransız devrimi, 1. ve 2. Dünya Savaşları ve bunun gibi pek çok tarihi olay karşımıza çıkıyor.

Çalışmayı, özellikle tarihin iyi bir özetini arayanlara öneriyoruz.

 • Künye: Cyril Aydon – İnsanlık Tarihi, çeviren: Ilgın B. Yıldız, Say Yayınları, tarih, 488 sayfa, 2015

Arthur Schopenhauer – Din Üzerine (2009)

‘Din ve Felsefe’de Arthur Schopenhauer, ikisi de sürekli hakikatin izini sürmüş din ve felsefe ilişkisine odaklanıyor.

Din konusu, Schopenhauer düşünüldüğünde dikkat çekicidir.

Zira onun dünya görüşünün görece idealist, fakat mutlak derecede realist olduğunu biliriz.

Kitapta, filozofun inanç ve bilgi; vahiy; Hıristiyanlık; eski ve yeni mezhepler, teizm ve panteizm gibi konuları irdeleyen metinleri yer alıyor.

Ünlü Alman filozof, tarih boyunca birbirine rakip olmuş, birbirini yenmeye çalışmış iki alanı, kendine has bakış açısıyla yorumluyor.

 • Künye: Arthur Schopenhauer – Din Üzerine, çeviren: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, felsefe, 176 sayfa

Leonard Mlodinow – Akıllı Homo Sapiens (2019)

Bildiğimiz anlamıyla insanın, dünya üzerindeki macerası çok uzun değildir.

Onu, atası Homo Sapiens olarak milyonlarca yıl önce, taş aletlerin yardımıyla güç bela hayatını sürdürürken görürüz.

Peki, ne oldu da bir zamanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bu varlık, günümüzün bu öngörülmemiş uygarlığını ve akıl almaz teknolojisini geliştirdi?

Leonard Mlodinow, Afrika’daki kökenlerimizden bugüne uzanarak, insanlık tarihinin ve en önemlisi de bu tarihi mümkün kılan bilimsel gelişmelerin kapsamlı bir belgeselini sunuyor.

İnsanoğlunun uygarlaşma serüveninde öne çıkmış fikirler ve yaklaşımlar ile bu macerada etkili olmuş belli başlı filozof ve bilginlerin katkılarını da ortaya koyan Mlodinow, bilimin insanlığın macerası içinde nasıl bir yer tuttuğunu ve bugün hangi bilimsel sorunların gündemde olduğunu ele ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

Kolay anlaşılabilir bilimsel çalışma arayanların muhakkak edinmesi gereken bir kitap.

 • Künye: Leonard Mlodinow – Akıllı Homo Sapiens, çeviren: Mihriban Doğan, Say Yayınları, bilim, 464 sayfa, 2019

Dan Zahavi – Husserl’in Fenomenolojisi (2018)

Edmund Husserl’in kurucusu olduğu Fenomonoji, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıp felsefe ve bilim dünyasını derinden etkileyen akımlardandır.

Husserl ve Fenomenoloji üzerine şu ana kadar yapılmış pek çok çalışma bulunuyor.

Dan Zahavi’nin kitabı ise, aynı zamanda hem Husserl düşüncesinin dönüşümünü kayda alması hem de Fenomenoloji konusundaki yürütülegelen tartışmaları yetkin bir şekilde toparlayabilmesiyle büyük bir boşluğu dolduruyor diyebiliriz.

Erken dönem mantık ve yönetimsellik çalışmalarının felsefedeki izlerini irdeleyerek yola çıkan Zahavi,

 • Husserl’in düşünsel dönüşümünü,
 • Çağdaş Alman ve Fransız düşüncesini etkileyen zamansallık, öznelerarasılık tartışmalarını,
 • Husserl’in amacı ve yöntemini,
 • Felsefi literatürde kök salmış idealist öznellik ve içkinlik gibi kavramlara dair tartışmaları,
 • Husserl düşüncesinin Heidegger, Patocka, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Ricoeur ve Derrida gibi düşünürler üzerindeki etkilerini,
 • Ve bunun gibi pek çok konuyu tartışıyor.

Kitabın, çok kapsamlı oluşuyla, Fenomenoloji alanıyla ilgilenen her okurun dikkatini çekebileceğini söylemeliyiz.

 • Künye: Dan Zahavi – Husserl’in Fenomenolojisi, çeviren: Seçim Bayazıt, Say Yayınları, felsefe, 256 sayfa, 2018

Carl Sagan – Mesaj (2015)

Radyo frekanslarıyla uzayı dinleyen Dr. Ellie Arroway, bir gün gizemli bir mesaj alır.

Uzaydan, gelişmiş bir uygarlıktan gelen mesaj, olağanüstü bir makinenin planlarını barındırmaktadır.

Tabii, Soğuk Savaş’ın en hararetli zamanlarında yaşanan bu gelişme, Amerika ve Sovyetler arasında bir çekişmeye neden olur.

 • Künye: Carl Sagan – Mesaj, çeviren: Mehmet Harmancı, Say Yayınları, roman, 456 sayfa, 2015