Defne Ongun Müminoğlu – Sanat (2015)

Defne Ongun Müminoğlu imzalı, çocuklara sanatı sevdirmeyi amaçlayan, keyifli bir kitap.

Esra İlter Demirbilek’in resimleriyle zenginleşmiş çalışma, çocuk karakterleri Burcu ve Berk’in maceraları ekseninde, görsel sanatın nasıl başladığını, dünya çapındaki sanatsal üretimleri, sanat türlerini, müzeleri ve eserleri anlatıyor.

Çocuklar, içinizdeki sanatçıyı uyandırmaya ne dersiniz?

  • Künye: Defne Ongun Müminoğlu – Sanat, Artemis Yayınları, çocuk, 36 sayfa, 2015

Hal Foster – Sanat-Mimarlık Kompleksi (2013)

  • SANAT-MİMARLIK KOMPLEKSİ, Hal Foster, çeviren: Serpil Özaloğlu, İletişim Yayınları, sanat, 365 sayfa

 SANAT

Sanat tarihi profesörü Hal Foster ‘Sanat-Mimarlık Kompleksi’nde, küreselleşme çağındaki sanat, mimarlık ve tasarım birliğini çözümlüyor. Foster incelemesine, Pop Art’tan günümüze mimarlıkta imgenin ve yüzeyin rolünü gözden geçirerek başlıyor. Sanatı kendine başlangıç noktası alan Zaha Hadid, Diller Scofidio + Renfro ve Jacques Herzog ile Pierre de Meuron gibi mimar ve tasarımcıların çalışmaları; sanatsal mecraların ekonomik ve siyasi güçlerin yön vermesiyle kendini nasıl sürekli tanımladığı, Foster’in irdelediği dikkat çeken konular. Çalışma, sanat ve mimarlık üzerine bir eleştiri olduğu kadar, kültür üzerine de bir eleştiri.

Stephen Farthing – Sanatın Tüm Öyküsü (2013)

  • SANATIN TÜM ÖYKÜSÜ, editör: Stephen Farthing, çeviren: Gizem Aldoğan ve Firdevs Candil Çulcu, Hayalperest Kitap, sanat, 576 sayfa

 SANATIN

Kapsamı, görsel zenginliği ve rahat anlaşılabilir üslubuyla öne çıkan elimizdeki çalışma, sanatı tarih öncesinden günümüze kadar takip ediyor. Kitapta, ilkel kaya ve mağara resimlerinden Mezopotamya sanatına, Roma sanatından erken dönem İslam sanatına, Rönesans sanatından erken modern dönem Afrika sanatına, Maniyerizm’den Barok’a, Rokoko’dan Neoklasizm’e ve Romantizm’e, Kuzey Amerika yerli sanatından Empresyonizm çağına, Primitivizm’den Art Nouveau’ya, fotoğraf sanatından Bauhaus’a, modern heykel sanatından Pop Art’a, Minimalizm’e ve video sanatına kadar, sanat tarihini baştan sona kat eden pek çok konu ele alınıyor.

Sadun Altuna – Ünlü Ressamlar (2013)

  • ÜNLÜ RESSAMLAR, Sadun Altuna, Hayalperest Kitap, sanat, 278 sayfa

 UNLU

Elimizdeki çalışma, Sadun Altuna’nın 1950’li yıllarda yazdığı referans kitaplar olan ‘Empresyonist Ressamlar’ ve ‘Büyük Ressamlar’ adlı iki eserini tek kitap halinde sunuyor. Kitap bilhassa, Altuna’nın akıcı üslubu ve ressamların sanatsal çalışmalarına yön veren olayları düzenli bir biçimde sunmasıyla öne çıkıyor diyebiliriz. Altuna, kitabının ilk bölümünde Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Bruegel, Rubens, Rembrandt, El Greco ve Velázquez gibi ressamları, ikinci bölümünde de Monet, Degas, Henri Toulouse-Lautrec, Renoir, Cezanne, Van Gogh ve Gauguin gibi empresyonist ressamların hayat hikâyelerini ve eserlerini inceliyor.

Howard S. Becker – Sanat Dünyaları (2013)

  • SANAT DÜNYALARI, Howard S. Becker, çeviren: Evren Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, sanat, 444 sayfa

SANAT

İlk olarak 1982’de yayınlanan ve sanat ile sanat sosyolojisi çalışmaları alanında bir klasik sayılan ‘Sanat Dünyaları’, sanatı üreticisi, tüketicisi, satıcısı ve eleştirmeniyle kolektif bir eylem olarak araştırıyor. Yazar burada, sanatsal kalıplar, sanat eserlerinin dağıtımı, sanat üretimi sürecinde önemli roller üstlenen estetikçi ve eleştirmenler, devlet ve sanat ilişkisi, sanatta editöryal çalışma, profesyonel sanatçılar ve halk sanatçıları, modern hayatla birlikte sanat dünyasındaki değişim ve sanat ile zanaat tartışması gibi pek çok detay barındırarak, alanı çok yönlü bir bakışla irdeleyen bir kitaba imza atmış.

Barbara Bolt – Yeni Bir Bakışla Heidegger (2013)

  • YENİ BİR BAKIŞLA HEIDEGGER, Barbara Bolt, çeviren: Murat Özbank, Kolektif Kitap, sanat, 173 sayfa

 YENI

Barbara Blot’un elimizdeki kitabı, 1927 yılında yayınlanan ‘Varlık ve Zaman’da, dünyaya “fırlatılan” bir varlık dediği insanın varoluşunu dünya ile ilişkisinden hareketle çözümleyen Martin Heidegger’in düşüncelerini, sanat kuramı çerçevesinden yeniden yorumluyor. Özellikle sanatçılar ve sanat öğrencileri düşünülerek kaleme alınan kitapta, Heidegger’in yazılarında karşılaşılan tasvir/tasavvur, insan/gereç ilişkileri, teknoloji, sanat eseri, sanatçının sanat üretiminde oynadığı rol ve estetik gibi kavramları ile Heidegger’in, sanatçıyı bir deha olarak gören modernist anlayışa getirdiği belli başlı eleştiriler açıklanıyor.

Geraldine A. Johnson – Rönesans Sanatı (2013)

 

Oxford Üniversitesi’nde sanat tarihi dersleri veren Geraldine A. Johnson, Rönesans sanatı ve Barok sanat üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Johnson, bu alandan edindiği tecrübeleriyle kaleme aldığı elimizdeki kitabında, Rönesans sanatını önemli isimleri ve karakteristik özellikleriyle, ayrıca dönemin bir panoramasını da çizerek okurlarına tanıtıyor.

Johnson, bir yandan Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Hans Holbein ve Michelangelo gibi dönemin önemli sanatçılarının eserlerini kapsamlı bir yoruma tabi tutarken, öte yandan o dönemin dünyasında bu yapıtların nasıl algılandığı ve kabul gördüğüyle ilgili özgün analizler de sunuyor.

  • Künye: Geraldine A. Johnson – Rönesans Sanatı, çeviren: Füsun Demir, Dost Kitabevi, sanat tarihi, 174 sayfa