adun Emrealp ve Semih Poroy – Yerel Yöneticinin 1 Nisan Rehberi (2007)

  • YEREL YÖNETİCİNİN 1 NİSAN REHBERİ, hazırlayan: Sadun Emrealp, çizimler: Semih Poroy, UCLG-MEWA Yayınları, yerel yönetim, 101 sayfa

yerel-yoneticinin-1-nisan

‘Yerel Yöneticinin 1 Nisan Rehberi’, yerel yönetim konusuna daha çok mizah çerçevesinden bakan bir çalışma. Dolayısıyla kitabı, “olanı ve olması gerekeni” ters-yüz ederek, bunu “olmaması gereken”in aynasından yansıtma çabası şeklinde özetleyebiliriz. “Yerel yönetimlerin, hiçbir ayrım gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden, işleyişlerinde insan haklarını ve çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren, özerk ve demokratik yönetim birimleri olarak görülmesinin zamanı gelmiştir.” diyen Emrealp, yerel yönetimler konusunda yapılması gerekenleri anlatırken, hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyor.