Sadun Aren – 100 Soruda Para ve Para Politikası (2009)

Sadun Aren ‘100 Soruda Para ve Para Politikası’nda, çağımızda ekonomik ve toplumsal yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen para ve para sorunlarını anlatıyor.

İlk baskısı 1984 yılında yapılan kitabında Aren, para hakkında temel bilgiler verdikten sonra, uluslararası para ve ödeme sorunları ve para politikası sorunlarını kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

Gerçek olayların, parasal örtülerle karşımıza çıktığını söyleyen Aren, olayların perde arkasındaki gerçeklerin daha iyi anlaşılabilmesini para ve para politikaları konusundaki temel bilgileri okurlara sunuyor.

  • Künye: Sadun Aren – 100 Soruda Para ve Para Politikası, İmge Kitabevi, iktisat, 204 sayfa

Sadun Aren – 100 Soruda Ekonomi Elkitabı (2009)

Sadun Aren’in, iktisada giriş niteliğindeki ‘100 Soruda Ekonomi Elkitabı’, tüketim konusundan başlayarak, işsizlik, kalkınma ve sanayileşmeye kadar, ekonomi alanındaki temel kavramları açıklıyor.

Anlatımını, Türkiye ekonomisinden örneklerle de besleyen Aren’in çalışması, duru ve anlaşılabilir üslubuyla dikkat çekiyor.

Aren’in, ilk baskısı kırk yılı aşkın bir süre önce yapılan kitabı, aradan geçen süre içinde birçok baskı yaptı.

Yazar zengin anlatımıyla, sermaye, değer, emek, artıdeğer, sömürü, gelir, ticaret, tasarruf, ücret, faiz, piyasa, fiyat, tekel, kamu maliyesi, azgelişmişlik, teknoloji gibi, ekonomi disiplini kapsamına giren birçok kavramı açıklıyor.

  • Künye: Sadun Aren – 100 Soruda Ekonomi Elkitabı, İmge Kitabevi, iktisat, 239 sayfa