Stefan Zweig – Dünün Dünyası (2019)

“Kendimi, başkalarına hayat hikâyemi anlatacak kadar önemsememiştim hiç. Beni ana kahramanı yapacak ya da odak noktasına koyacak bir kitaba, bir kuşağın yaşayabileceği ne kadar çok olay, felaket ve sınav varsa hepsiyle karşı karşıya kaldıktan sonra cesaret edebilecekmişim demek.”

Yaşadığı dönemle olduğu kadar trajik sonuyla da Stefan Zweig, bir kuşağın yaşayabileceği felaket ve sınavların ne denli zorlu olabileceğinin en çarpıcı örneğidir.

Dolayısıyla bu kitap da, Zweig’ın otobiyografisi olduğu kadar tüm tarih boyunca eşi örneği az bulunur o kuşağın yazgısı olarak okunmalı.

Zweig burada, doğup büyüdüğü Habsburg İmparatorluğu’nun çöküşünü, Avrupa’nın Birinci Dünya Savaşı’na uzanan süreçteki toplumsal ve kültürel durumunu, savaştan sonra Avrupa’nın altüst oluşunu, Hitler’in önlenemez yükselişini ve bütün Avrupa’yı esir alışını, dostların birbirine düşman oluşunu hem usta bir yazar hem de maharetli bir belgeselci titizliğiyle anlatıyor.

Kitap aynı zamanda, Zweig’ın Rilke, Joyce, Rolland, Freud, Rodin, Gorki, Rathenau ve Verhaeren gibi isimlere dair ilginç yorumlarını da barındırıyor.

  • Künye: Stefan Zweig – Dünün Dünyası, çeviren: Gülçin Wilhelm, İletişim Yayınları, otobiyografi, 412 sayfa, 2019

Yılmaz Onay, Tonguç Ok, Aynur Toraman vd. (haz.) – Müzik Üzerine Tartışmalar (2006)

  • MÜZİK ÜZERİNE TARTIŞMALAR, Kolektif, hazırlayan: Yılmaz Onay, Tonguç Ok, Aynur Toraman, Zübeyde Aydemir, Mehmet Erdal, Olcay  Geridönmez ve Taylan Şahbaz, Evrensel Basım-Yayın, müzik, 224 sayfa

‘Müzik Üzerine Tartışmalar’ın barındırdığı metinler 1940’lı yılların müziğine odaklanan makaleler ya da söyleşilerden oluşuyor. Kitapta bu anlamda yer almış isimler, Romain Rolland, Hanns Eisler, Bertolt Brecht, Walter Felsenstein, Ruthland Boughton, Antonin Sychra, Norman Cazden, Dmitri Kabalevski, Dmitri Şostakoviç ve Viktor Gorodinski. Derleme, ‘Müzik Üzerine Tartışmalar’ ve ‘Taraflı Müzik Eleştirisi’ başlıklı iki bölümden oluşuyor. Derlemedeki makale ve söyleşilere bakıldığında, bu metinlerin, sadece müzik disiplinine ait olmadığı, genel olarak sanat anlayışına da dahil olabilecekleri görülür. Zira metinler, sanatın postmodern duruma varan seyrinde, bu seyrin tarihi dönüşümlerine, sanatın 1940’lı yıllardan bugüne geçirdiği evrelere dair bir fikir de veriyor.