Robert Edgar-Hunt – Kurmaca Yönetmenliği (2012)

  • KURMACA YÖNETMENLİĞİ, Robert Edgar-Hunt, Literatür Yayıncılık, sinema, 184 sayfa

 

‘Kurmaca Yönetmenliği’, bir sanat ve zanaat olarak film çekme işini kapsamlı bir bakışla ele alıyor. Kitapta, yapım ekibinin hazırlanmasından senaryo üzerinde çalışmaya, planları oluşturmaktan oyuncu yönetimine ve kurgunun yapılmasından filmin gösterimi ve dağıtımına kadar, film yapma süreci adım adım anlatılıyor. Sergei Eisenstein , Mike Leigh, Robert Rodriguez ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerin çalışmalarının da incelendiği kitapta, film üretme sürecinde, yönetmen adayını yaratıcı olmaya itecek ve zorlukları aşmasında ona faydalı olabilecek ipucu ve  alıştırma ile uzmanlardan teknik ve mesleki öneriler de yer alıyor.

Reklamlar

Robert Edgar-Hunt, John Marland ve James Richards – Senaryo Yazımı (2012)

  • SENARYO YAZIMI, Robert Edgar-Hunt, John Marland ve James Richards, çeviren: Gülengül Altıntaş, Literatür Yayıncılık, rehber, 208 sayfa

 

Üç yazarlı ‘Senaryo Yazımı’, film yapımının temelini oluşturan en önemli öğelerden senaryo yazım sanatının ve zanaatının inceliklerini gösteriyor. Kitap boyunca, yazarın senaryosuna şekil vermesine ve zorlu kısımları yaratıcı çözümlerle aşmasına yardımcı olacak alıştırmalar, sektörden profesyonellerin verdiği taktik ve tavsiyeler gibi bazı pratik bilgiler de sunuluyor. Senaryo türleri, fikir bulmak, hikâye anlatımı, spotlar, tretman, sunum, karakter oluşturma, bir dünya yaratmak, mizansen, aksiyon, diyalogların yazılması gibi konuların yer aldığı kitap, tatmin edici senaryolar yazmak konusunda sağlam öneriler sunuyor.

Robert Edgar-Hunt, John Marland ve Steven Rawle – Film Dili (2012)

  • FİLM DİLİ, Robert Edgar-Hunt, John Marland ve Steven Rawle, çeviren: Senem Aytaç, Literatür Yayıncılık, sinema, 192 sayfa

 

Üç yazarlı ‘Film Dili’, sinemanın kendine özgü dilini çok sayıda kavram ile sinema tarihine geçmiş kimi filmlerden hareketle açıklamaya koyuluyor. Altı bölümden oluşan kitapta ilkin, film göstergebilimi bağlamında, sinemasal metinlere atfedilen anlamların oluşturulmasında görsel ve işitsel öğelerin nasıl bir işlevi olduğu inceleniyor. Çalışmanın devamında da, filmde kusursuz bir anlatının ne şekilde inşa edileceği, filmlerdeki metinlerarasılık, ideolojik boyutun filmde nasıl ortaya çıktığı, kadraj ve görüntü kullanımlarının olmazsa olmazları ve filmde anlamın hangi göstergelerle yaratıldığı gibi konular ele alınıyor.