Rıza Zelyut – Muaviye’den Erdoğan’a Din ve Siyaset (2015)

Siyaset ve din kavramlarını bilimsel olarak tahlil eden, dinin nasıl istismar edildiğini gözler önüne seren bir çalışma.

Muaviye devrinde başlayan din istismarı, dinin Alevilere karşı kullanılması ve siyasal İslamcılığın önde gelen simalarından Erbakan ile Erdoğan’ın dine yaklaşımları gibi konularda aydınlanmak için iyi bir kaynak.

  • Künye: Rıza Zelyut – Muaviye’den Erdoğan’a Din ve Siyaset, Kaynak Yayınları

Rıza Zelyut – Türk Aleviliği (2009)

Araştırmacı Rıza Zelyut ‘Türk Aleviliği’ isimli bu kitabında, Anadolu Aleviliğinin kültürel kökenlerine inmeye çalışıyor.

Klasik Aleviliğin ne olduğu, Alevi sözcüğünün etimolojisi, Alevi ve Sünnilerin ortak kavramları, Kuran ve Alevilik, Alevilik felsefesi, Alevilik ve kadın, 12 İmamlar, Ehlibeyt ve mezhepler, Nusayri Aleviliği, Cem töreni, Alevilerin etnik kimliği ve Kürtler, Osmanlı döneminde Alevi başkaldırıları ve Alevilerin Kutsal yerleri, Zelyut’un ele aldığı konulardan birkaçı.

Çalışmanın, “Anadolu Aleviliğinin Türk kültürünün en eski temelleriyle şekillendiği” iddiası başta olmak üzere, birçok tartışmalı konuya uzandığını da ayrıca belirtmekte fayda var.

  • Künye: Rıza Zelyut – Türk Aleviliği, Kripto Kitaplar, tarih, 493 sayfa

Rıza Zelyut – Osmanlı’da Karşı Düşünce ve İdam Edilenler (2015)

Osmanlı zamanlarında devletin gadrine uğrayarak katledilmiş düşünce adamlarının ve imparatorluk tebaası arasında karşı düşüncelerin gelişiminin serüveni, bu kitapta.

Kitabında Fazıl Tebrizî’den Molla Lütfî’ye, İsmail Maşukî’den Karamanlı Şeyh Muhittin’e bu dönemde katledilmiş birçok ismin hikâyesini anlatan Rıza Zelyut, aynı zamanda Osmanlı’da kentte ve esnaf kesimi arasında karşı düşüncelerin gelişim sürecini de araştırıyor.

  • Künye: Rıza Zelyut – Osmanlı’da Karşı Düşünce ve İdam Edilenler, Tarihçi Kitabevi