Evrim Çalkavur Durmuş ve M. Yavuz Durmuş – Alan: Derin Bir Nefes (2015)

İş yaşamından, okullardan, çeşitli büyüklükteki kurumlardan başarı öyküleri.

Özel Final Okulları Bursa’da yaşayarak öğrenme çalışmalarının öğrenci başarısı üzerine etkileri, Çimsa Çimento’da öğrenen organizasyon uygulama takımlarının başarıları ve Aster Tekstil’deki değişimin dinamikleri, kitabın kimi konuları.

  • Künye: Evrim Çalkavur Durmuş ve M. Yavuz Durmuş – Alan: Derin Bir Nefes, Remzi Kitabevi
Reklamlar

Mahfi Eğilmez – Mikro-Ekonomi (2015)

Güncel örnekler eşliğinde, okurunu, mevcut mikro-ekonomi teorisi hakkında bilgilendiren ve onların böylece ekonomik analiz yapmalarını sağlamayı amaçlayan bir çalışma.

Mikro analizin temelleri, üretim ve tüketim, piyasa dengesi, faktör piyasası, genel denge analizi, refah ekonomisi ve buna benzer pek çok konu hakkında bilgilenmek isteyenlere.

  • Künye: Mahfi Eğilmez – Mikro-Ekonomi, Remzi Kitabevi, iktisat, 272 sayfa, 2015

Haluk Yavuzer – Gençleri Anlamak (2015)

Anne-babalar ile eğitimcilerin, gençlerin kritik dönemlerinden olan ergenliğe dair meraklarını gideren, bu konuda yapılmış üç önemli araştırmadan güç alan bir inceleme.

Ergenlik dönemindeki ruhsal değişimler ve bu süreçte gözlemlenmiş ruhsal bozukluklar, gençlerin bu dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla kurdukları ilişki konularında iyi bir rehber.

  • Künye: Haluk Yavuzer – Gençleri Anlamak, Remzi Kitabevi

Atilla Dorsay – Dorsay’ın Penceresinden (2009)

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, ‘Dorsay’ın Penceresinden’ başlıklı bu eserinde, 40 yıllık meslek yaşamında tanıdığı insanların dünyasına iniyor.

Dorsay’ın kaleme aldığı 50 yazı, Cumhuriyet’e gazeteciliğe başladığı dönemlerden ve özellikle Türkiye sineması üzerine yazmaya başladığı 1970 yılından günümüze, tanımış olduğu sinemacı, tiyatrocu, yazar, müzisyen, ressam, gazeteci ve iş insanlarına kadar, toplumu derinden etkilemiş, izler bırakmış isimleri anlatıyor.

Bir fotoğraf albümüyle de zenginleştirilen kitaptaki yazıları için “bizden insanlara yaklaşmayı deniyor” diyen Dorsay, anı, değerlendirme ve söyleşilerden yararlanarak birçok ünlü ismi bir araya getiriyor.

  • Künye: Atilla Dorsay – Dorsay’ın Penceresinden, Remzi Kitabevi, anlatı, 215 sayfa

Evrim Çalkavur ve Yavuz Durmuş – Rekabet Etmeden Yaşamak (2009)

İki yazarlı ‘Rekabet Etmeden Yaşamak’, rekabet konusunu eğitimde, öğrenimde, oyunlarda, kişisel ilişkilerde, toplumsal yaşamda, iş hayatında, doğayla ilişkide, yani yaşamın her alanındaki farklı boyutları ve sonuçlarıyla inceliyor.

Kitap, doğası gereği kazanmayı, yani diğerinin kaybetmesini hedefleyen, yarışma odaklı bir düşünce şekli olan rekabet yerine, bütüne zarar vermeyecek bir yaklaşımın nasıl mümkün kılınabileceği konusunda önerilerde bulunuyor.

Çalkavur ve Durmuş, yaratılan rakipler ya da düşmanlarla yarışmanın uzun dönemde zarar getirdiğini ve hayatın, paylaşılabilecek zenginliklere sahip bir bütün olduğunu göstermeye çalışıyor.

  • Künye: Evrim Çalkavur ve M. Yavuz Durmuş – Rekabet Etmeden Yaşamak, Remzi Kitabevi, kişisel gelişim, 133 sayfa

Platon – Diyaloglar (2009)

Platon’un ‘Diyaloglar’ı, daha önce iki cilt halinde yayımlanmıştı.

Şimdi tek ciltte toplanan ‘Diyaloglar’, Platon’un Sokratesçi döneminden en iyi örnekleri bir araya getiriyor.

Platon bu diyaloglarında, söylev sanatı, erdemin öğretilebilirliği, dil, şiir, ödev, bilgelik, cesaret, dostluk, sofistler, bilgi ve varlık konularını kendine has tarzıyla irdelerken, felsefenin doruğu olan idea kuramının da ilk dayanaklarını ortaya koyuyor.

Kendisinden önceki Yunan felsefecilerinden, sistematik bir yapıya sahip olması ve felsefesini tüm hayatı boyunca sürekli düzelterek olgunlaştırmasıyla ayrılan Platon’un diyalogları, hem felsefi hem de edebi başyapıtlardan.

  • Künye: Platon – Diyaloglar, çeviren: kolektif, Remzi Kitabevi, felsefe, 637 sayfa

John Grisham – Maden (2015)

İşleri ters gidince Apalaşlar’da bir kasabada çalışmaya başlayan avukat Samantha Kofer’ın entrikalar ve tehlikelerle örülü maceraları.

Bu esnada, kasabadaki kömür madenciliğinin karanlık ve tehlikeli sırlarına tanık olan Kofer, birileri tarafından ölümcül bir batağa sürüklendiğini fark edecektir.

  • Künye: John Grisham – Maden, çeviren: Leyla İsmier Özcengiz, Remzi Kitabevi