Rana Mitter – Modern Çin (2012)

  • MODERN ÇİN, Rana Mitter, çeviren: İnci Öztürk, Dost Kitabevi, rehber, 182 sayfa

 

‘Modern Çin’, dünya pazarlarının başaktörlerinden biri haline gelmiş ülkenin modernleşme macerasını konu ediniyor. Mitter, bir yüzyıl önce Batı ve Japon emperyalizminin kurbanı olan Çin’in, 21. yüzyılda dünya devlerinden biri haline gelişini sosyolojik gözlemlerle ortaya koyarken, ülkenin içinde bulunduğu büyük çelişkileri gözler önüne seriyor. Günümüz Çin’i ile yüzyıl önceki Çin arasında, siyasi istikrarsızlık, ekonomik ve sosyal kriz gibi, endişe verici benzerlikler olduğunu savunan Mitter, modern Çin olgusunu, doğal sosyal etkiler ve geleneklerle Batı gibi dış faktörlerin alengirli bir karışımı olarak inceliyor.

Reklamlar