Phillippe Ariés ve Georges Duby (haz.) – Özel Hayatın Tarihi 3 (2008)

  • ÖZEL HAYATIN TARİHİ 3: RÖNESANS’TAN AYDINLANMAYA, hazırlayan: Phillippe Ariés ve Georges Duby, çeviren: Devrim Çetinkasap, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 704 sayfa

‘Özel Hayatın Tarihi’, beş ciltlik bir dizinin üçüncü cildini oluşturuyor. Çalışma, Roma İmparatorluğu’ndan günümüze, medeniyetler, kültürler, çağlar boyunca yaşanan derin değişimlere, çok sayıda görsel malzeme eşliğinde göz gezdiriyor. Çalışmanın bu üçüncü cildinde, sarayın ve saray çevresinin teşrifat ve görgü kuralları, dönemin adab-ı muaşeret ve çocuk eğitimiyle ilgili kitapları, dini pratikler, bireysel kaçamaklar ve toplumun cezalandırma usulleri, dini cemaatler ve sosyalleşme, yemek kültürü ve sofra kuralları gibi birçok konu üzerinden güzellik konusu değerlendiriliyor.

Reklamlar

Georges Duby ve Phillippe Aries – Özel Hayatın Tarihi 2: Feodal Avrupa’dan Rönesans’a (2006)

  • ÖZEL HAYATIN TARİHİ 2: FEODAL AVRUPA’DAN RÖNESANS’A, Hazırlayanlar: Phillippe Aries ve Georges Duby, çeviren: Roza Hakmen, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 671 sayfa

‘Özel Hayatın Tarihi’, beş ciltlik bir dizinin ikinci cildini oluşturuyor. Çalışma, Roma İmparatorluğu’ndan günümüze, Latinlerin domus’larından burjuva konutlarına dek medeniyetler, kültürler, çağlar boyunca yaşanan derin değişimler üzerinde göz gezdiriyor. Dizinin birinci cildi, güzelliğin, Roma İmparatorluğu’ndan M. S. 1000 yılına kadar olan tarihi seyrini incelerken, bu ikinci cilt, feodal Avrupa’dan Rönesans’a kadar olan dönemi ele alıyor. Batı’nın toplumsal, siyasal, kültürel, dinsel tarihi üzerine veriler sunuyor. Bu sunuma koşut olarak kitap, resimler, çizimler, karikatürler ve fotoğraflar gibi çok sayıda görsel malzeme ile dönemin edebi ve yazınsal metinleriyle de desteklenmiş.