Ömer Yılar – Ferhâd ile Şirin (2014)

Dillere destan Ferhâd ile Şirin hikâyesinin on iki farklı varyantı, bize her şeyden önce, halk kültürünün muazzam zenginliğini görme fırsatı veriyor.

Yılar’ın incelikli çalışması, hem hikâyedeki motifler, şahıslar, zaman ve mekân için hem de söz konusu hikâyenin efsanelere ve diğer halk hikâyelerine yansımalarını görmek için iyi bir kaynak.

  • Künye: Ömer Yılar – Ferhâd ile Şirin, Pegem Akademi Yayıncılık
Reklamlar

Olcay Tekin Kırışoğlu – Sanat Bir Serüven (2014)

Sanat eğitimine yönelik gerekli bilgiler veren ve okul uygulamalarından örnekler sunan çalışma, özellikle öğrenciler için biçilmiş kaftan.

İlgili kişilere uygulamada gerekli ön bilgiler sunması bir yana, bilhassa çağdaş sanatı önemseyen perspektifi ve sanatı toplumsal, kültürel, ekonomik duyarlılıkla ilişkilendirmesiyle iyi bir çalışma.

  • Künye: Olcay Tekin Kırışoğlu – Sanat Bir Serüven, Pegem Akademi, sanat eğitimi, 232 sayfa

Kolektif – Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri (2007)

karsilastirmali-egitim-sistemleri

‘Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri’, Türkiye’nin eğitim sorununa çözüm sunmayı amaçlayan bir çalışma.

Eser, muhtelif ülkelerin eğitim sistemleri hakkında, karşılaştırmalı bir şekilde bilgi vermesiyle bu alana önemli bir katkı sunuyor.

Türkiye, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İrlanda, İspanya, Japonya, Kanada, Küba, Lüksemburg, Mısır, Özbekistan, Polonya, Rusya ve Uganda Cumhuriyeti, eğitim sistemleri incelenen ülkeler.

Bu karşılaştırmada, eğitim sistemlerindeki benzerlik ve ayrılıkların gösterilmesi, kitabın bu alanda çalışanlar açısından en aydınlatıcı ve önemli yönünü oluşturuyor.

  • Künye: Kolektif – Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, editör: Ali Balcı, Pegem Akademi Yayıncılık, eğitim, 496 sayfa

Kemal Bakır – Demokratik Eğitim (2011)

  • DEMOKRATİK EĞİTİM, Kemal Bakır, Pegem Akademi Yayıncılık, eğitim, 92 sayfa

 

Eğitim felsefesi ve epistemoloji konularında çalışmaları bulunan Kemal Bakır ‘Demokratik Eğitim’de, Amerikalı filozof ve pedagog John Dewey’in eğitim felsefesini irdeliyor. Demokratik eğitim düşüncesi, John Dewey’in eğitim felsefesinin ana temasını oluşturur. Düşünür bununla, sosyal düzene uygun, bireyin ve toplumsallığın gözetildiği bir eğitim modeli geliştirmeyi amaçlamıştı. Dewey’i ilginç kılan bir yön de, zamanında davet üzerine Türkiye’ye gelerek incelemelerde bulunmuş olması. İşte Bakır’ın çalışması, Dewey ve onun eğitim anlayışının felsefi nosyonu hakkında fikir vermesiyle, Türkiye’deki eğitim çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Emine Akyüz – Çocuk Hukuku (2010)

  • ÇOCUK HUKUKU, Emine Akyüz, Pegem Akademi Yayınları, hukuk, 463 sayfa

Emine Akyüz ‘Çocuk Hukuku’nda, ulusal ve uluslararası hukukta yer alan çocuk haklarını kapsamlı biçimde okurlarına sunuyor. Uzun yıllardır bu alanda çalışan Akyüz, kitabının ilk bölümünde, çocuk haklarının tarihsel gelişimini ve medeni hukukta çocuk hakları konularını ele alıyor. Yazar ikinci bölümde ise, kamu hukukunda çocuk haklarını inceliyor. Günümüzde geleneksel toplumların aksine, hukuk alanında çocuğun kendine özgü hakları olduğu kabul edilmiş ve bunlar çeşitli ulusal ve uluslararası metinlerde yer almıştır. Çalışma ana babaları, hukukçuları ve öğretmenleri bu haklara dair bilgilendirmesiyle önemli bir boşluğu dolduruyor.