Yasemin Gülbahar – E-Öğrenme (2009)

Bir üniversitede Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde görev alan Yasemin Gülbahar ‘E-Öğrenme’de, internet ve web teknolojilerinden yararlanan eğitim sistemlerine ışık tutuyor ve sürecin detaylarına ilişkin bilgiler sunuyor.

Çalışmasına e-öğrenmenin temelleri ile başlayan Gülbahar, e-öğrenmenin tarihi; sürece ilişkin kullanılan yaklaşım ve kuramlar; e-öğrenme sürecinin tasarım boyutu; süreçte önemli rol oynayan öğrenci ve eğitmen ilişkisi ve e-öğrenmeye dair araştırma sonuçlarını anlatıyor.

E-öğrenme sürecinde kullanılan teknolojiler ve medyaya ilişkin bilgiler sunan kitap ayrıca, kullanılan farklı yazılımlar ve telif hakları tartışmalarını da ele alıyor.

 • Künye: Yasemin Gülbahar – E-Öğrenme, Pegem Akademi Yayıncılık, eğitim, 220 sayfa
Reklamlar

Yahya Kemal Kaya – İnsan Yetiştirme Düzenimiz (2009)

Yahya Kemal Kaya, ilk baskısı 1974’te yapılan ‘İnsan Yetiştirme Düzenimiz’de, Türkiye’nin kalkınmasında eğitimin rolünü tartışıyor ve daha da önemlisi, politikacıların eğitim sistemine partizanca yaklaşımlarının bütün bir eğitim sistemini nasıl içinden çıkılamaz hale getirdiğini gözler önüne seriyor.

Türkiye toplumunun ekonomik, sosyal ve politik açıdan geri kalmışlığının temel nedeninin bu olduğunu söyleyen Kaya, eğitim sistemini kapsamlı bir bakışla irdeliyor.

Yazar, kalkınmanın önemini ve eğitimin bunu sağlamadaki rolünü; Türkiye’nin bugünkü eğitim düzenini; politikacıların yaklaşımının eğitime etkilerini ve nihayet, mevcut eğitim düzenindeki sorunların giderilmesi için yapılması gerekenleri anlatıyor.

 • Künye: Yahya Kemal Kaya – İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Pegem Akademi Yayıncılık, eğitim, 488 sayfa

Hasan Durna – Sosyal Fobi (2018)

Sosyal kaygı bozukluğunun, başka bir deyişle Sosyal fobinin en büyük zararı, kişiyi toplumdan uzaklaştırması, onu sosyal çevreden yavaş yavaş izole etmesi.

Modern hayatın ilişkiler ve iletişim anlamında beraberinde getirdiği bildiğimiz sıkıntılar da, bu problemin günümüzde artış göstermesindeki etkenlerden.

Uzman psikoterapist Hasan Durna da bu rehber kitabında, sekiz adımda, hastanın kendi başına sosyal fobiden kurtularak psikolojik iyileşme sağlamasını amaçlıyor.

Durna, sosyal bozukluğun ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklayarak başlıyor ve devamında da,

 • Sosyal fobi ile yaşama,
 • Sosyal fobi ile başa çıkma,
 • Sosyal fobide aile ve yakınların önemi,
 • Ve çocuklar ile ergenlerde sosyal fobi görünümleri gibi önemli konuları irdeliyor.

Anlaşılır bir dille yazılan kitap, tablolar ve alıştırmalarla detaylandırılıyor, ayrıca akademik çalışmaların günlük yaşama nasıl uyarlanabileceğini de gösteriyor.

Kitabın, yalnızca hastalara değil, sosyal fobiyle ilgilenen okurların, psikoterapi öğrencilerinin ve meslekten kişilere hitap ettiğini de belirtelim.

 • Künye: Hasan Durna – Sosyal Fobi: Kim Korkar Sosyal Fobiden, Pegem Akademi Yayıncılık, psikoloji, 144 sayfa, 2018

Aytaç Açıkalın – Okuldaki Çocuklarımız (2009)

Eğitim yönetimi konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, deneyimleri ve tanıklıklarıyla kaleme aldığı ‘Okuldaki Çocuklarımız’da, çocukların mutluluğunu gözeten bir eğitim anlayışının, esas eğitim kurumları olan okullarda nasıl oluşturulabileceğine odaklanıyor.

“Okuldaki çocuklarımız biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yönlerden yoğun baskı altında kalan desteksiz bir grup gibi görünüyor.” diyen Açıkalın, Türkiye’nin eğitim anlayışındaki çıkmazları, eleştirel bir üslupla okura sunuyor.

Yazar, sürekli belli politikalara kurban edilen çocukların, çağdaş bir eğitimle nasıl dönüştürülebileceğini ve mutlu edilebileceğini, özgün ve ikna edici argümanlarla irdeliyor.

 • Künye: Aytaç Açıkalın – Okuldaki Çocuklarımız, Pegem Akademi Yayıncılık, eğitim, 221 sayfa

Hüseyin Gazi Topdemir – Felsefe (2008)

Hüseyin Gazi Topdemir’in anlaşılabilir bir dille kaleme aldığı ‘Felsefe’, bu alanla henüz ilgilenmeye başlayanlar için rehber nitelikte.

Kitabın ilk bölümünde bir disiplin olarak felsefenin kapsamı ve sınırlarını tartışılıyor, temel disiplinleri tanıtılıyor, diğer disiplinlerle ilişkisi anlatılıyor ve sosyal bir bilim olarak önemi ve değeri üzerinde duruluyor.

Kitabın ikinci bölümünde, klasik ve modern felsefe akımları tanıtılıyor, başlıca özellikleri anlatılıyor; üçüncü bölümde, felsefe tarihinin değişik alanlarında etkili olmuş filozofların düşünceleri sunuluyor.

Kitabın son bölümünde ise, felsefe ve eğitim ilişkisi ile felsefenin eğitimdeki yeri ve önemi irdeleniyor.

 • Künye: Hüseyin Gazi Topdemir – Felsefe, Pegem Akademi Yayıncılık, felsefe, 272 sayfa

Alaeddin Erdoğan – Eğitim Davranış Terbiyesidir (2014)

Malum, Türkiye kısıtlı bir demokrasiye sahip ve artık klişe haline gelmiş bir cümle olsa da, her şeyin başı eğitim…

Elimizdeki kitap, insana, temel bilgi, tutum ve davranışların kazandırılmasının kıstaslarını ve daha uygar, çağdaş, demokrat bir toplum ile iyi eğitim ve terbiye arasındaki olmazsa olmaz ilişkiyi anlatıyor.

 • Künye: Alaeddin Erdoğan – Eğitim Davranış Terbiyesidir, Pegem Akademi Yayınları

Banu Yazgan İnanç ve Esef Ercüment Yerlikaya – Kişilik Kuramları (2008)

Banu Yazgan İnanç ve Esef Ercüment Yerlikaya’nın ‘Kişilik Kuramları’, bu alanda ortaya çıkan değişik kuramları, kuramların fikir babalarının biyografileri eşliğinde anlatıyor.

İnanç ve Yerlikaya’nın konuya giriş niteliğindeki eseri, kişilik kuramları ve kuramcılarına dair genel bilgiler ihtiva ederken, öğrencilerin yanı sıra, konu hakkında bilgilenmek isteyen okurlara da hitap ediyor.

Kitapta, psikodinamik kuramlar, davranışçı-bilişsel kuramlar, araştırma odaklı kuramlar ve insancıl/varoluşçu kuramlar açıklanırken, Freud, Horney, Adler, Fromm, Sullivan, Allport, Costa, Marlow ve May gibi bu kuramların birçok yaratıcısının hayatı da anlatılıyor.

 • Künye: Banu Yazgan İnanç ve Esef Ercüment Yerlikaya – Kişilik Kuramları, Pegem Akademi Yayıncılık, psikoloji, 348 sayfa