Pedro Domingos – Master Algoritma (2017)

  • MASTER ALGORİTMA, Pedro Domingos, çeviren: Tufan Göbekçin, Paloma Yayınevi, teknoloji, 416 sayfa

master-algoritma

Yapay öğrenmenin hayatımızı nasıl değiştireceği konusunda ne kadar bilgiliyiz? Bu alana dair henüz yeteri kadar bilgi sahibi olduğumuz söylenemez, fakat özellikle Google ve Amazon’un yakın zamanda gerçekleştirdiği bu anlamdaki uygulamalara baktığımızda “öğrenen makineler”in yakın zamanda dünyayı nasıl bir yönde dönüştürebileceğine dair ipuçlarını görebiliyoruz. İşte Pedro Domingos da bu kitabında, devrim niteliğindeki söz konusu dönüşümlere daha yakından ve kapsamlı bir gözle bakarak bizi bilgilendiriyor. Büyük veri, yapay öğrenme ve master algoritma gibi konularda aydınlanmak için sağlam bir kaynak.