Nelson Goodman – Dünyalar Nasıl Yapılır? (2010)

Özellikle estetik, mantık, analitik felsefe alanlarına büyük katkılarda bulunmuş Nelson Goodman, ‘Dünyalar Nasıl Yapılır?’ başlıklı elimizdeki kitabında, bilimin, sanatın ve felsefenin inşa ettiği ayrı ayrı dünyaları ve bunların her birinin bize kattığı büyük değeri irdeliyor.

Goodman, farklı dünya yapma yolları konusunda bir sınıflandırma yaparak çalışmasına başlıyor.

Birleştirme-ayrıştırma, düzenleme, silme-ekleme ve deformasyon, yazara göre bu yollardan birkaçı.

Goodman çalışmasının devamında da, farklı dünyaları yaratan yaklaşımların kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Kitap, yaratılan farklı dünyalar aracılığıyla, doğruyu yeniden tartışmaya açıyor ve gerçeğin ne denli göreli olduğunu ortaya koyuyor.

  • Künye: Nelson Goodman – Dünyalar Nasıl Yapılır?, çeviren: Akın Terzi, Pan Yayıncılık, felsefe, 142 sayfa

İrem Ela Yıldızeli – Büyükdedem Dr. Osman Şevki Uludağ (2010)

İrem Ela Yıldızeli ‘Büyükdedem Dr. Osman Şevki Uludağ’da, dedesi Şevki Bey’in Çanakkale Savaşı ve Viyana Seyahati Günlükleri’ni, onunla buluşma hikâyesi eşliğinde sunuyor.

On dokuzuncu yüzyılda doğup, Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk dönemlerine şahitlik eden Osman Şevki Uludağ, asker, doktor, milletvekili, besteci ve sosyal tarihçiydi.

Osman Şevki’nin ikinci nesil torunlarından Yıldızeli, 2008 yılında, araştırmaları sonucu dedesinin günlüklerine ulaşır.

Kitap, Cumhuriyet’in kurucu kadrosu içinde yer almış bir isim olan ve Bursa Uludağ’da da adını vermiş Osman Şevki Bey’in gözüyle Çanakkale Savaşı’nın ve Balkanların nasıl göründüğünü anlamak bakımından önemli bir yerde duruyor.

  • Künye: İrem Ela Yıldızeli – Büyükdedem Dr. Osman Şevki Uludağ, Pan Kitap, günlük, 192 sayfa

Ernst Jandl – Dilin İntikamı (2010)

‘Dilin İntikamı’, deneysel şiirleriyle bilinen Viyanalı Ernst Jandl’ın seçme şiirlerinden oluşuyor.

Seçki, Jandl’ın, dönemin şiir anlayışını değiştirdiği ve artık simge halini almış eserlerinden oluşuyor.

Jandl, ‘Batırmak’ isimli şiirinde şöyle diyor:

“bu şiirler sesli okunmak için değil

aksine içine batıp dalmak için

ve çeneyi tutmak için ki ağız demek

ama ayağında lastikleri delik olan

oturur ya terlikle soba yanında

ve duyumsayarak ele alır şiiri o an

sıcak bir his dolar içine

lakin lirik dostu miskini

kar kandıramaz

kaldırıp çorapları ıslattıracak kadar”

  • Künye: Ernst Jandl – Dilin İntikamı, çeviren: Hayati Yıldız, Pan Yayıncılık, şiir, 83 sayfa

Beki L. Bahar – Bir Zamanlar Çıfıt Çarşısı (2010)

Beki L. Bahar’ın ‘Bir Zamanlar Cıfıt Çarşısı’nda bir araya gelen yazıları, Anadolu’da antik çağlardan itibaren yaşayan Yahudilerin Bursa, Edirne ve Eskişehir’deki izlerini sürüyor.

Bu şehirlerde, kuruluş yıllarından itibaren varolan Yahudi topluluklarının, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze yaşadıkları, kitabın omurgasını oluşturuyor.

Söz konusu şehirlerde dünden bugüne varlığını sürdüren Yahudi cemaatleri, sinagoglar ve onların özellikleri, Yahudi mahalleleri ve evleri, akrabalık ilişkileri, evlilik gelenekleri, cemaat içinde kendi hikâyeleriyle öne çıkmış portreler ve cemaatin karşı karşıya geldiği olaylar, kitapta karşımıza çıkan konulardan birkaçı.

  • Künye: Beki L. Bahar – Bir Zamanlar Çıfıt Çarşısı, Pan Yayıncılık, tarih, 204 sayfa

M. Azad – Seçme Şiirler (2010)

Elimizdeki kitap, çağdaş İran edebiyatındaki “Beyaz Şiir” akımının son temsilcisi olarak kabul edilen M. Azad’ın 1956-1999 yılları arasında kaleme aldığı şiirlerinden bir seçki.

Tam adı Mahmut Müşerref Azad Tehrani olan M. Azad, ‘Sen Asil Aşktın’ isimli şiirinde şöyle diyor:

“şehir, sensin

bütün insanların şehri, sensin

bütün âşık insanların şehri, seni senle paylaşıyorlar!

 

yalnız;

bir uzun nehir olmak,

ay ovadan geldiğinde,

o mavi doruklar üzerinde bir ova olmak

ve âşıklar nehri geçmek için

aya şöyle söylüyorlar:

-şehirden kaçıyoruz

nehirle bir olalım diye;

nehirlerin nehriyle

 

ve şehir şimdi büyük bir nehirdir

nehrin en ücra köşesine kadar!”

  • Künye: M. Azad – Seçme Şiirler, çeviren: Efe Murad, Pan Yayıncılık, şiir, 117 sayfa

Cüneyd Orhon – Cüneyd Orhon Anlatıyor: Radyo Günlerim (2010)

‘Cüneyd Orhon Anlatıyor’, 1999-2000 ve 2000-2001 yayın dönemlerinde Açık Radyo’da ‘Radyo Anıları’ adıyla yayımlanan uzun dizinin bir bölümü.

Devlet radyosunun tarihine ışık tutmayı amaçlayan programa, çoğunluğu musıkişinas olan kırk üç eski radyocu misafir olmuştu.

İşte Cüneyd Orhon da, bu kırk üç misafirden biriydi. Fakat bu isimlerden Orhon’u ayıran en önemli nokta, program için on altı saat süren uzun bir mülakat vermesi ve radyonun geçmişini anlatırken en ufak ayrıntılara kadar inebilmesiydi.

Bir sohbet havasında hazırlanan kitapta Cüneyd Orhon, devlet radyosu bünyesinde yürütülen Türk musıkisi çalışmalarını ayrıntılı bir biçimde tanıtıyor.

  • Künye: Cüneyd Orhon – Cüneyd Orhon Anlatıyor: Radyo Günlerim, yayıma hazırlayan: Bülent Aksoy, Pan Yayıncılık, anı, 328 sayfa

Catherine Preljocaj – Portakal İçin Mutluluk Kayısı Olmak Değildir (2009)

Catherine Preljocaj’ın hayatı, kanser olduğunu öğrendiği gün alt üst olur.

Uzun yıllar sürecek olan bu hastalıkla mücadele eden Preljocaj, çileli bir tedavi sürecini kabul eder.

Azmi sayesinde kanseri yenebilen yazar için zorlu tedavi süreci, aynı zamanda alışkanlıklarıyla, insana dair algılarıyla da hesaplaştığı bir deneyime dönüşür.

Böylece, kanseri atlatmakla kalmayan yazar, ruhsal anlamda da iyileşecek, dönüşecektir.

Preljocaj, hatıra defteri tarzında kaleme aldığı kitabında, yaşadığı deneyimi bizimle paylaşıyor.

  • Künye: Catherine Preljocaj – Portakal İçin Mutluluk Kayısı Olmak Değildir, çeviren: Ayşe Feyza Tulga, Pan Yayıncılık, kişisel gelişim, 286 sayfa