Özkan Eroğlu – Resmi Anlamak (2016)

Bir resmi nasıl okumalıyız?

Resim tarihinde iz bırakmış pek çok yapıtla zenginleşen, teorik arka planıyla öne çıkan bir rehber.

Özkan Eroğlu, çok ve tek tanrı merkezli sanattan modern sanatta resmin konumuna, Etrüsk duvar resimlerinden Yunan vazolarına, Bruegel’den Rembrandt’a, konuyu kronolojik bir tarzda ele alıyor, resim sanatının görkemli yolculuğunun bilançosunu çıkarıyor.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Resmi Anlamak, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Matisse ve Picasso (2016)

Matisse ve Picasso’nun beslendiği kaynakların izini süren, iki sanatçının benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyan bir deneme.

Çok sayıda görselle zenginleşmiş çalışma, fovizm ve kübizmin iki sanatçının üretimlerini nasıl etkilediğini ve her iki sanatçının temel çıkış noktasının neden Cézanne olduğunu merak edenler için sağlam bir kaynak.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Matisse ve Picasso, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Türkiye’de Resim Sanatı (2015)

Türkiye’de resim sanatının gelişimini dönemler ve öncü ressamlar üzerinden izleyen kapsamlı bir inceleme.

Batılılaşma öncesi Türkiye resim sanatı, 18. ve 19. yüzyıl Batı resim kalıplarına duyulan ilgi, resim sanatında ulusallık-yerellik arayışları, modern Türkiye resim sanatında bireysel çoğulculuğun ortaya çıkışı ve daha fazlası, burada.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Türkiye’de Resim Sanatı, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Baudrillard’ı Okumak (2015)

Sanat eleştirisinin sıklıkla başvurduğu filozoflardan Jean Baudrillard’ın sanat felsefesini enine boyuna tartışan bir çalışma.

Özkan Eroğlu burada, bir yandan sanat ve eleştiri ilişkisi bağlamında Baudrillard’ı tartışırken, öte yandan da Baudrillard’ın hocası Lefebvre’nin düşüncesini ve buradan da yola çıkarak genel olarak 20. yüzyıl sanat felsefesinin gelişiminin ana duraklarını irdeliyor.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Baudrillard’ı Okumak, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi (2015)

Özkan Eroğlu bu çalışmasında, Vassily Kandinsky’nin “Stimmung” (derin his) kavramını referans alarak yaratıcı sanatı ve onun yapıtını ayrıntılı bir bakışla irdeliyor.

Yazar, “derin hislenmenin” zeminini hazırlayan işlevsel bilgi varlığını ve “derin hislenmenin” sanatçının kişiliği ile onun eserinin felsefi boyutunu nasıl etkilediğini tartışıyor.

  • Künye: Özkan Eroğlu – Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi, Tekhne Yayınları

Özkan Eroğlu – Sanatçı ve Düşünür Kandinsky (2014)

Özkan Eroğlu elimizdeki çalışmasında, sanatının yanı sıra, sanat teorisiyle de çığır açmış Vassily Kandinsky’nin düşünsel ve sanatsal dünyasında uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyor.

Kandinsky’nin sanat anlayışında hiçbir zaman tekli bir yaklaşımı tercih etmediğini, daha ziyade ikili bir tutumu ve bunun enerjisini sürekli öne çıkardığını belirten Eroğlu, baştan beri bir göçebe gibi yaşayarak farklı coğrafyalarda üretimler gerçekleştirmiş Kandinsky’nin hayatını ve sanatını beş dönemde inceliyor.

Kitap Kandinsky’nin Moskova, Münih, Rusya, Bauhaus ve Paris yılları, sanatçının bu dönemde geçtiği belli başlı eşikleri ve yaşadığı kimi kırılmaları araştırıyor.
Künye: Özkan Eroğlu – Sanatçı ve Düşünür Kandinsky, Tekhne Yayınları, sanat, 96 sayfa

Özkan Eroğlu – Plastik Sanatlar Sözlüğü (2013)

  • PLASTİK SANATLAR SÖZLÜĞÜ, Özkan Eroğlu, Tekhne Yayınları, sözlük, 160 sayfa

PLASTIK

Türkiyeli izleyici açısından sanat kültürü kavrayışında karşılaşılan başlıca sorun, temel kaynak eksikliği olduğu gibi, konuyu ele alan çalışmaların çoğunlukla alanın uzmanlarına ulaşmayı dert edinmesi. Elimizdeki kitap ise, resim, heykel ve mimari gibi plastik sanat alanında en çok kullanılan kavram ve terimleri anlaşılabilir bir üslupla okurlarına sunuyor. Özkan Eroğlu bunu yaparken, sanat tarihi, sanat felsefesi, ikonografi, mitoloji, estetik ve sanat eleştirisi gibi disiplinlerin katkılarına da başvurarak derli toplu bir sözlük ortaya koymuş. Sözlüğün sonunda, kimi sanatçılar hakkında biyografik bilgilere de yer verilmiş.