Mustafa Yıldız – Endülüs’te Felsefe, Din ve Siyaset İlişkisi (2016)

Endülüs’ün önde gelen üç filozofunun; İbn Bacce, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd’ün görüşlerinden hareketle, felsefenin, dinin ve siyasetin birbirine karşı konumlarını tartışan bir çalışma.

Mustafa Yıldız burada, bugün de bütün yakıcılığıyla yanıtlanmayı bekleyen şu sorulara cevap arıyor:

 • Dini hükümlere göre biçimlenen bir siyasal sistem içinde bilim ve felsefenin hükmü nedir?
 • Din ile felsefe arasındaki çatışmanın kaynağı nedir?
 • Din felsefeyi etkiler mi, felsefe dinî bilgileri sağlam bir kaynak olarak alır mı?
 • Dinde anlamın belirlenmesi neye göre olur?
 • Dinî bilgiler ile felsefede/bilimde ortaya konulan hakikatler çeliştiği zaman ne yapılmalıdır?
 • Yönetim mekanizmasında din bilginlerinin mi, yoksa filozofların mı bulunması uygundur?

Künye: Mustafa Yıldız – Endülüs’te Felsefe, Din ve Siyaset İlişkisi, Ötüken Yayınları, inceleme, 230 sayfa, 2016

Hasip Saygılı – 1905 Rus Devrimi ve Sultan Abdülhamid (2016)

1905 Rus Devrimi’ni, Osmanlı ülkesindeki etkileri, Sultan Abdülhamid’in baskıcı rejimi ve muhalif Jöntürk hareketi bağlamında irdeleyen ilgi çekici bir inceleme.

Bu tarihten, Abdülhamid’in anayasayı tekrar yürürlüğe koyduğu 23 Temmuz 1908 tarihine değin sürmüş politik ve sosyal olaylara daha yakından bakmak için iyi bir kaynak.

 • Künye: Hasip Saygılı – 1905 Rus Devrimi Ve Sultan Abdülhamid, Ötüken Yayınları

Oliver Louis Zangwill – Modern Psikolojinin Gelişimi (2009)

Oliver Louis Zangwill ‘Modern Psikolojinin Gelişimi’nde, biyolojik bir yaklaşımla, modern psikolojinin gelişimini ana hatlarıyla izliyor.

Modern psikolojinin kökleri; duyu süreçleri, öğrenme ve zihinsel kapasite gibi deneysel psikolojinin belli başlı konuları; modern fizyolojik psikolojinin beyin, zihin, duyum eğilimi, içgüdü ve heyecan konularına yaklaşımı; zekâ ve zihin ölçümü; psikanaliz ve genel psikoloji; kişilik problemleri ve sibernetik, Zangwill’in burada ele aldığı konulardan birkaçı.

1952’den 1981’e kadar Cambridge Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı’nın direktörlüğünü yapmış Zangwill’in çalışması, bilhassa bilimsel psikolojiye giriş yapmak isteyen okurlara hitap ediyor.

 • Künye: Oliver Louis Zangwill – Modern Psikolojinin Gelişimi, çeviren: Yılmaz Özakpınar, Ötüken Yayınları, psikoloji, 272 sayfa

N. Ziya Bakırcıoğlu – 20. Yüzyıl Türk Şiirinden Seçmeler (2015)

Zileli Ceyhuni’den Sümmani’ye, Mehmet Akif Ersoy’dan Ahmet Haşim’e, Âşık Veysel’den Nazım Hikmet’e ve Orhan Veli’den Cemal Süreya’ya, 20. yüzyıl Türkiye şiirinde iz bırakmış pek çok isimden seçme şiirler, bu derlemede.

Ziya Bakırcıoğlu’nun kitabı, divan şiiri ile tüm bağlarını kopararak özgürleşen 20. yüzyıl Türkiye şiirinin kat ettiği yola bakmak için iyi bir fırsat.

 • Künye: N. Ziya Bakırcıoğlu – 20. Yüzyıl Türk Şiirinden Seçmeler: Güldeste, Ötüken Yayınları

Kadir Üredi – Şehrin Ahşap Zamanı (2009)

Kadir Üredi ‘Şehrin Ahşap Zamanı’nda, yüzyıllarca insanlara mesken olan ahşap evlerin yapılış hikâyesini anlatıyor.

Sivas’ın son dülgerlerinden Kara Şükrü’nün oğlu olan Üredi, babasının yanında pek çok binanın yapımında ve tamirinde çalışmış.

Üredi’nin doğrudan gözlemlerine ve birinci elden bilgilerle kaleme aldığı kitabında, ahşap evlerin yapılışı, kullanılan inşa teknikleri, konak yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları, evin tamiri ve ahşap evin dokusunda yer alan malzemeler gibi konuları anlatıyor.

Kitapta ayrıca, bu işin son temsilcilerinin kısa biyografileri de yer alıyor.

 • Künye: Kadir Üredi – Şehrin Ahşap Zamanı, Ötüken Yayınları, mimari, 119 sayfa

Aydın Işık – İnanç Krizi (2009)

Aydın Işık ‘İnanç Krizi’nde, Augustinus, Gazali, Kant ve Russel gibi filozoflar üzerinden inanç krizini inceliyor.

Işık, çalışmasına, inanç ya da inançsızlığın temelleri üzerine düşünerek başlıyor.

Yazar ardından, St. Augustinus felsefesi ve hakikat arayışına; klasik İslam monoteizminin en büyük savunucularından biri olan Gazali’nin düşüncesine ve onun imandan ne anladığına; Kant düşüncesinin inanç ve doğru dinin kıstasının ne olabileceğine ve nihayet, İngiliz analitik felsefeisinin önemli filozoflarından Bertrand Russel’ın inanç ya da inançsızlıkla ilgili görüşlerine odaklanıyor.

Çalışma, dört filozofun fikirlerinden yola çıkarak, insanın inanç ve inançsızlık durumlarını irdeliyor.

 • Künye: Aydın Işık – İnanç Krizi, Ötüken Yayınları, din, 275 sayfa

Edip Ahmed Bin Mahmud Yüknekî – Günümüz Diliyle Atabetü’l-Hakâyık (2009)

Bir ahlak ve öğüt kitabı olan Atabetü’l Hakâyık, Türkçe ismiyle ‘Gerçeklerin Eşiği’, Türk-İslam düşünüşünün başta gelen eserlerinden.

‘Kutadgu Bilig’den yarım yüzyıl sonra yazılmış eserin yazarı Edib Ahmed Bin Mahmud Yüknekî, okuyucuya ahlak ilkeleri, nasıl ahlaklı insan olunabileceği gibi konularda öğütlerde bulunuyor.

Bilginin erdemi ve kullanılışı ile ilgili ipuçları veren Yüknekî’nin kitabı, kuşkusuz, bilginin neden önemli olduğunu yüz yıllar önce irdelemesiyle de dikkat çekiyor.

Yaşar Çağbayar’ın hazırladığı kitapta ayrıca, yazarın hayatı ve eseri anlatılıyor; eserin nüshalarından örnek sayfalara yer veriliyor.

 • Künye: Edip Ahmed Bin Mahmud Yüknekî – Günümüz Diliyle Atabetü’l-Hakâyık, hazırlayan: Yaşar Çağbayır, Ötüken Yayınları, din, 71 sayfa