Halil İnalcık – Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler (2017)

Söz konusu Osmanlı olunca, hakikatle yalanı ayırt etmek kimi zaman zorlaşabiliyor.

Bunun tek nedeni, yalnızca bu tarihin sonraki tarihçiler tarafından yanlış aktarımı değil, bizzat Osmanlı tarihine dair temel kaynaklarda birçok olayın abartılması ve bu olaylarda rol almış aktörlerin efsaneleştirilmesidir.

Halil İnalcık da bu kitabında, şimdiye değin Osmanlı tarihine dair doğru bildiğimiz pek çok bilginin aslında birer efsane olduğunu gözler önüne seriyor.

 • Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde Rumlarla olan irtibat,
 • İzmir’i fethedip Bizans’ı ürküten Türk komutanı Çaka Bey,
 • Ertuğrul Gazi’nin gerçek hikâyesi,
 • Çelebi Mehmed’in iktidar yolu,
 • İstanbul kuşatmasındaki kritik üç gün,
 • İstanbul’un fethi,
 • Boğazların 800 yıllık tarihi ve İstanbul,
 • Sultan II. Osman’ın katli,
 • İç savaş döneminin en merak edilen aktörü Kösem Sultan,
 • Sultan I. İbrahim’in katli,
 • Osmanlıların Avrupa’da Protestanlığın yayılmasındaki rolü…

Halil İnalcık bu ve bunun gibi özel olarak araştırdığı tam 18 olayı irdeleyerek, bize Osmanlı’ya dair gerçekler ve yanılgılarla yüzleşmeye davet ediyor.

 • Künye: Halil İnalcık – Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler, Kronik Kitap, tarih, 272 sayfa, 2017