Osman Akınhay – Gezi Ruhu: Bir İsyanın Halesi (2013)

  • GEZİ RUHU – BİR İSYANIN HALESİ, Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, siyaset, 129 sayfa

GEZI

Osman Akınhay ‘Gezi Ruhu’nda, Gezi Direnişi’nin zengin ve canlı bir panoramasını sunuyor. Kitabı ilgi çekici kılan hususlardan biri, yaşanan gelişmeleri mizahi bir dil ve derinlikli bir üslupla saptaması. Direnişi bir haysiyet ve orta sınıf isyanından ziyade, ağırlıklı olarak gençlerin ve kadınların ortaya koyduğu bir kent isyanı olarak tanımlayan Akınhay, Gezi ruhunun geleneksel sol yaklaşımdan farklarını saptıyor, sol liberalizmin direnişe yaklaşımını da eleştiriyor. Akınhay ayrıca, değerlendirmelerini Noam Chomsky, Alain Badiou, David Harvey, Slavoj Žižek ve Tarık Ali gibi düşünürlerin saptamalarıyla da zenginleştiriyor.