Oktar Türel – “Uzun” XIX. Yüzyılda Orta Avrupa (2015)

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çek topraklarında 19. yüzyılda yaşanmış ekonomik ve siyasal gelişmelerin derinlikli bir analizi.

Türel, üç bölgenin kendine has değişim dinamiklerini irdelerken dönemin toplumsal değişim süreciyle yoğun bir etkileşim içinde bulunmuş ressam ve heykeltıraşların ilginç hikâyelerine de yer veriyor.

 • Künye: Oktar Türel – “Uzun” XIX. Yüzyılda Orta Avrupa, Yordam Kitap

 

Oktar Türel – Küresel Tarihçe, 1945-79 (2017)

1945-1979 zaman aralığında yaşanan küresel dönüşümler, bugünkü dünyayı daha iyi kavramak açısından büyük önem arz ediyor.

Zira Oktar Türel’in de ortaya koyduğu gibi, ekonomik gelişmelerin çok hızlı geliştiği bu dönemde, büyük bir krizle boğuşan uluslararası ekonomik düzen yeniden yapılandırılarak işlerliğe kavuşturulmuştu.

Türel, bu süreçte tanık olunan siyasal/ekonomik gelişmelerin kapsamlı bir dökümünü yaptığı kitabında,

 • İki kutuplu uluslararası siyasetin oluşumu,
 • Truman Doktrini ve Marshall Planı’nı ortaya çıkaran dinamikler,
 • Emekçi sınıfların güç kaybetmesinin temel nedenleri,
 • Üçüncü Dünya’daki ekonomik ve siyasi gelişmeler,
 • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılanan uluslararası ekonomik kurumsallaşma,
 • İktisatta Keynesyen paradigmanın çöküşünün temel nedenleri ve sonuçları,
 • Ve “çevre”nin bu çöküşe verdiği tepkiler ile buna uyum göstermesi süreci gibi, ilgi çekici konular irdeleniyor.

Türel’in çalışması, bilhassa siyasal iktisada ilgi duyanların kaçırmak istemeyeceği yetkin bir eser.

 • Künye: Oktar Türel – Küresel Tarihçe, 1945-79, Yordam Kitap, iktisat tarihi, 352 sayfa, 2017

Kolektif – Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi (2017)

Farklı yazarların katkılarıyla ortaya çıkmış bu kapsamlı çalışma, 2008-2009 küresel ekonomik krizi temelinde, ayrıca tarihsel tartışmalar ve uluslararası bir bakış açısından hareketle Türkiye’nin sanayileşme ve büyüme süreçlerindeki göreceli konumunu aydınlatıyor.

Kitapta,

 • Türkiye’de sanayileşme ve kriz,
 • Türkiye imalat sanayiinde firma büyümesi ve istihdam,
 • Türkiye imalat sanayiinde kâr marjları,
 • Çok partili dönemde Türkiye’nin makroekonomik performansı,
 • Finansal küreselleşme sürecinde Türkiye’de para politikalarının evrimi,
 • Türkiye’de sınıfsal gelir dağılımı,
 • Ve Türkiye ekonomisinde yoksulluk, yolsuzluk ve gelir dağılımı ilişkisi gibi önemli konular ele alınıyor.

Türkiye ekonomisinin en temel konularını mercek altına alan kitaptaki makaleler,

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun bir resmini çekerken, aynı zamanda hem konuya dair tarihsel bir bakış açısı sunuyor hem de geleceğe yönelik öngörülerde bulunuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Seven Ağır, Serdal Bahçe, Erdoğan Bakır, Hasan Cömert, Eşref Uğur Çelik, Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel, Semih Gökatalay, Mustafa İsmihan, S. Rıdvan Karluk, Yakup Kepenek, Ahmet Haşim Köse, Emre Özçelik, Erdal Özmen, Ester Ruben, Ali Cevat Taşıran, Erol Taymaz, Ünal Töngür, Oktar Türel, Umut Ünal, Ebru Voyvoda, A. Erinç Yeldan ve Kamil Yılmaz.

 • Künye: Kolektif – Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, derleyen: Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı ve A. Erinç Yeldan, İletişim Yayınları, iktisat, 398 sayfa

Oktar Türel – Geç Barbarlık Çağı 2 (2011)

 • GEÇ BARBARLIK ÇAĞI 2, Oktar Türel, Yordam Kitap, iktisat, 300 sayfa

Kısa süre önce burada, Oktar Türel’in ‘Geç Barbarlık Çağı’nın ilk cildine yer vermiştik. Türel, iki ciltlik bu çalışmasında, otuz yılı aşkın zaman diliminde (1979-2010) kaleme aldığı makalelerinden bir seçkiyi okurlarıyla paylaşıyor. Yazar, çalışmanın devamı olan ‘Geç Barbarlık Çağı 2’de ise, ilkin, Türkiye’de merkezi iktisadi planlama (MİT) deneyimine odaklanıyor. Yazar burada, Türkiye’nin 1960-80 arasındaki “planlı dönem”deki yöntemlerini, 1980 sonrası Türkiye’de kurumsal değişmenin boyutlarını inceliyor. Türel, kitabının ikinci kısmında ise, Türkiye’nin sanayileşme sürecini üç farklı tarih kesitinde ve farklı bağlamlarda ele alıyor.

Oktar Türel – Geç Barbarlık Çağı (2010)

GEÇ BARBARLIK ÇAĞI 1, Oktar Türel, Yordam Kitap, İktisat, 300 sayfa

Tamamı iki cilt olan ‘Geç Barbarlık Çağı’, Oktar Türel’in otuz yılı aşkın bir zaman diliminde (1979-2010) kaleme aldığı makalelerinden yapılmış bir seçki. Bunların ilkini oluşturan, ‘Dünya ve Türkiye’ alt başlıklı elimizdeki kitap, ağırlıklı olarak dünya ve Türkiye ekonomisine odaklanıyor. Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin genişleme süreci ve tarihsel süreç içinde Türkiye, Dünya Bankası ve IMF ilişkileri, kitapta bu bağlamda ele alınan konulardan birkaçı. Türel bunun yanı sıra, 1980’lerin başındaki Latin Amerika ülkelerini zora sokan borç krizlerini ve geçmiş çeyrek yüzyılda (1975-2010), dünyadaki sanayileşme deneyimini de masaya yatırıyor.