Oğuz Cebeci – Komik Edebi Türler (2008)

Edebiyat kuramcısı Oğuz Cebeci, ikinci kitabı ‘Komik Edebi Türler’de, edebiyatın parodi, satir ve ironi türlerine odaklanıyor.

Kitabı dikkate değer kılan başlıca unsur, Cebeci’nin bu türlerde eser veren yazarları, ağırlıklı olarak Türkiye edebiyatından seçmesi.

Oğuz Atay ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ironi; Selim İleri’nin parodi ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın da satir türünde yazan isimler olarak incelenmesi, çalışmada ilgi çeken örneklerden birkaçı.

Kitap, komik edebi türlere dair kapsamlı bir analiz sunmasının yanı sıra, bu analizi örnek yapıtlar üzerinden gerçekleştirmesiyle de, Türkiye edebiyatı incelemelerine özgün ve değerli bir katkı sunuyor.

  • Künye: Oğuz Cebeci – Komik Edebi Türler, İthaki Yayınları, inceleme, 397 sayfa

Oğuz Cebeci – Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri (2013)

  • METAFOR VE ŞİİR DİLİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ, Oğuz Cebeci, İthaki Yayınları, eleştiri, 405 sayfa

METAFOR

Oğuz Cebeci eldeki nitelikli çalışmasında, metafor kavramının felsefe, edebiyat, dilbilim ve psikanaliz başta olmak üzere, farklı akademik disiplinler tarafından ele alınışını irdeliyor, ardından şiir dilinin yapısal özelliklerini araştırıyor. Cebeci, Antik çağda metafor kavramının gelişiminden başlayarak, Hıristiyan yazarlar ile John Locke, Kant, Rousseau, Vico, Herder, Wittgenstein, Lakoff ve Johnson gibi isimlerin metafor perspektiflerini ve kavramın böylece günümüze kadarki gelişimini kapsamlı bir biçimde ele alıyor. Cebeci ayrıca, psikanalitik yaklaşımın metafor yorumunu da inceleyerek alana önemli bir katkı sunuyor.