Kolektif – Kimlikler Lütfen (2009)

‘Kimlikler Lütfen’, 14-17 Haziran 2005 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘Kimlik ve Kültür’ başlıklı sempozyuma sunulan, Türkiye Cumhuriyeti konulu bildirilerden bir seçki.

Kültürel kimlik; Cumhuriyet kurulurken kültürel kimlik arayışı; kültürel kimliğin genetik, etnik, dinsel, dilsel ve ulusal boyutları; kültürel kimliğin oluşumunda metin ve mekânın rolü ve “Öteki” olarak kimlik ya da Batı gözüyle Türk imgesi, kitaptaki makalelerin irdelediği konulardan birkaçı.

Son yıllarda sıkça tartışılan kültürel kimlik, aynı zamanda bir kimlik sorununa da işaret ediyor.

Kitap, konuyu bilimsel bir yaklaşım ve tarihsel bağlamda değerlendirmesiyle dikkat çekiyor.

  • Künye: Kolektif – Kimlikler Lütfen, derleyen: Gönül Pultar, ODTÜ Yayıncılık, kültürel çalışmalar, 478 sayfa
Reklamlar

Nayan Chanda – Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü (2009)

Nayan Chanda ‘Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü’nde, dünyayı sürekli olarak ve tekrar tekrar şekillendiren tacirlerin, vaizlerin, maceraperestlerin ve savaşçıların tarih boyunca izlediği mecrayı konu ediniyor.

Küreselleşmenin, binlerce yıl önce başlayan ve bugün de giderek artan bir hızla devam eden bir çeşit bağlılık ve bağımlılık olduğu iddiası ise, Chanda’nın en dikkat çeken tezi.

Yazar, insan türünün, Buzul Çağı’nın sonlarında, daha iyi yiyecek ve güvenlik bulmak amacıyla Afrika’yı terk etmesinin, küreselleşmenin başlangıcı olduğu savıyla çalışmasına başlıyor.

İnsan uygarlığının doğuşundan bugüne, ticaretin gelişmesini izleyen yazar, binlerce yıl boyunca dünyaya şekil veren bir süreci ayrıntılarıyla analiz ediyor.

Chanda, küreselleşmenin yararlı yönlerini anlatırken, dünya çapında yarattığı adaletsizlikleri ve sorunlu geleceğini de tartışıyor.

Küreselleşme gibi çağdaş politik bir ikilemi açıkça anlatan, uzun tarihsel ve çok geniş bir coğrafi perspektif içinde küreselleşmeyi yeni bir bakışla yorumlayan, iyi bir çalışma.

  • Künye: Nayan Chanda – Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, tarih, 429 sayfa

Serdar Şahinkaya – Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası (2009)

Serdar Şahinkaya ‘Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası’nda, Türkiye’de sanayi temelli bir ulusal devlet kurulurken verilen mücadelede, Mustafa Kemal’in izini sürüyor.

Şahinkaya bu izleri, Mustafa Kemal’in TBMM’de yaptığı açış konuşmalarından ve 1923’te İzmir İktisat Kongresi açış konuşması, 1931 yılında yine İzmir’de yaptığı iki konuşma ve 1935’te Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Dördüncü Büyük Kurultay konuşmasındaki iktisat ile ilgili kısımda sürüyor.

Ele aldığı konuyu dört kapsamlı bölüme ayırarak inceleyen Şahinkaya, okuyucuya daha geniş bir perspektif vermek amacıyla, döneme ait görsel malzemelere de yer veriyor.

  • Künye: Serdar Şahinkaya – Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası, ODTÜ Yayıncılık, ekonomi, 285 sayfa

James Ellsworth De Kay – 1831-1832 Türkiye’sinden Görünümler (2009)

Amerikalı doğa bilimci James Ellsworth De Kay, kolera araştırması için İstanbul ve İzmir’i ziyaret etmişti.

Seyahatnamesini ilk olarak 1883’te yayımlayan De Kay, burada mesleğinin verdiği bilgiyle, geçtiği bölgenin coğrafyası, iklimi, doğal yapısı, bitki örtüsü ve canlı türleri hakkında bilgiler veriyor.

Yazar, Türkiye ziyaretini toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi gözlemler yaparak değerlendiriyor.

Kitap, yazarın tıp doktoru olarak İstanbul’daki kolera salgını ve tedavisiyle ilgili gözlemleri ve 1830 tarihli Osmanlı-Amerikan anlaşmasının imzası için yapılan girişimler hakkında önemli bilgiler veriyor.

  • Künye: James Ellsworth De Kay – 1831-1832 Türkiye’sinden Görünümler, çeviren: Serpil Atamaz Hazar, ODTÜ Yayıncılık, tarih, 420 sayfa

Victor Rudenno – Gelibolu (2009)

Victor Rudenno, nitelikli eseri ‘Gelibolu: Denizden Saldırı’da, 1914-195 yıllarında gerçekleşen Gelibolu Savaşı’nda Müttefiklerin denizaltı faaliyetlerini, Alman denizaltıların hareketlerini, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin stratejilerini kapsamlı bir şekilde analiz ediyor.

Birinci Dünya Savaşı’nın en çok tartışılan olaylarından biri olan Gelibolu Savaşı’nın önemi, savaşta denizaltıların kullanılmasının ne kadar hayati olduğunu açık bir şekilde ortaya koymasıydı.

Rudenno, savaştaki tüm denizaltı faaliyetlerini, İngiliz, Fransız, Avusturalyalı, Yeni Zelandalı ve Hintli kuvvetlerin yarımadaya denizden yaptıkları ilk modern çıkartmayı, ustaca bir yaklaşımla üslupla anlatıyor.

  • Künye: Victor Rudenno – Gelibolu: Denizden Saldırı, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, tarih, 382 sayfa

Joseph E. Stiglitz ve Linda J. Bilmes – Üç Trilyon Dolarlık Savaş (2009)

ABD’nin Irak’a saldırısı, büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı, ama aynı zamanda binlerce insanın ölümüyle de sonuçlandı.

Nobel Ödülü sahibi Joseph E. Stiglitz ile Harvard Universty’s Kennedy School of Government’dan Linda J. Bilmes’in ortak imzasını taşıyan bu kitap, Amerikalı vergi mükelleflerinden gizlenen ve ABD’nin Irak’ta bulunmasıyla ilgili tartışmaların dışında bırakılan çok çeşitli masrafları ortaya koyuyor.

Yazarlar, savaşın toplam maliyetinin 3 trilyon dolardan fazla olacağını tahmin ediyor ve ABD’nin Irak’ta bulunmasının mali, ekonomik ve toplumsal sonuçlarının, yani savaşın toplam insani maliyetinin ürkütücü bir tablosunu sunuyor.

  • Künye: Joseph E. Stiglitz ve Linda J. Bilmes – Üç Trilyon Dolarlık Savaş: Irak Savaşının Gerçek Maliyeti, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, ekonomi, 292 sayfa

John Craig Venter – Şifresi Çözülmüş Bir Yaşam (2008)

John Craig Venter, genom konusundaki önemli çalışmalarıyla, bu alandaki öncülerden biri olarak kabul ediliyor.

Venter ‘Şifresi Çözülmüş Bir Yaşam’da, genom alanındaki çalışmalarını, deneyimlerini ve genetik bilimindeki son gelişmeleri, birinci elden veriyor.

Kitap, insanın genetik şifresini ortaya çıkarmak için yola çıkmış ve sahip olduğu yaratıcılıkla söz konusu alanda bir dönüm noktası haline gelmiş Venter’i kendi ağzından sunmasıyla, konu hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli ayrıntılar barındırıyor.

Venter, genetiğe ne zaman ilgi duyduğunu, bu alandaki çalışmalarını, neden eleştirildiğini ve nihayetinde başarıya nasıl ulaştığını anlatıyor.

  • Künye: John Craig Venter – Şifresi Çözülmüş Bir Yaşam, çeviren: Engin Tarhan, ODTÜ Yayıncılık, bilim, 389 sayfa