Doğan Özlem – Tarih Felsefesi (2010)

Doğan Özlem, ilk baskısı 1984’te yapılan ‘Tarih Felsefesi’nde, anlatımını birçok düşünürün bakış açısıyla zenginleştirerek, tarih felsefesi alanına muazzam bir katkı sunuyor.

Antikçağdan 20. yüzyıla kadar tarih felsefesinin gelişimini izleyen Özlem, bunu Platon, Aristoteles, Augustinos, İbn Haldun, Herder, Kant, Hegel, Marx, Comte, Nietzsche, Dilthey, Spengler, Toynbee, Weber, Popper, Heidegger ve Gadamer gibi birçok filozofun düşünceleri üzerinden ele alıyor.

Özlem ayrıca, Alman idealizmi, romantizm, Marksizm, pozitivizm, tarihselcilik, Frankfurt Okulu, varoluşçuluk, neopozitivizm, yapısalcılık ve hermeneutik gibi akımların, tarih felsefesiyle bağlantılarını da ayrıntılı bir bakışla irdeliyor.

  • Künye: Doğan Özlem – Tarih Felsefesi, Notos Kitap, felsefe, 526 sayfa
Reklamlar

D. H. Lawrence – İtalya’da Alacakaranlık (2009)

David Herbert Lawrence, İtalya’daki Garda Gölü’nün kıyısında, göle bakan bir evde, 18 Eylül 1912’den 3 Nisan 1913’e kadar Frieda Weekley’le beraber yedi ay kaldı.

Göle, Almanya ve Alpler’den geçerek yaptığı bir yolculuk sonunda ulaşan Lawrence’ın bu kitaptaki denemeleri, dünyanın bozulmaya yüz tuttuğu, komşu ülkelerle ilgili bilgilerin önem kazandığı, İngiltere’nin kime karşı duracağı ve kiminle ittifak yapacağının tartışıldığı bir dönemde kaleme alındı.

Her biri başka bir konuyu ele alan denemeler, böylece birbirlerinden bağımsız olarak da okunabiliyor.

Fakat yaklaşan savaş tehdidi ve Avrupa’nın alacakaranlığa doğru ilerlemesi, denemelerin tümünü kapsayan bir ana tema olarak öne çıkıyor.

  • Künye: D. H. Lawrence – İtalya’da Alacakaranlık, çeviren: Eda Dedebaş, Notos Kitap, gezi, 211 sayfa

Cihat Şener – Hayatımız Sınav (2009)

Cihat Şener, eğitim ve gençlik programı ‘Hayatımız Sınav’la bildiğimiz bir isim.

Elimizdeki kitap, Şener’in bu alanda uzun yıllara yayılan deneyimlerini bir araya getiriyor.

Kitapta, hayattan beklentilerimizi niçin bulamadığımız, çocuk sahibi olmanın hayatımızı nasıl değiştirdiği, ilkokul yıllarında çocukla ilişki, ergen çocuklarla iletişim kurma güçlükleri, çocuğun ilk sınavlarının anne babaları nasıl etkilediği, meslek seçimi, üniversitenin anlamı ve meslek seçiminden sonra iş hayatına atılmak gibi birçok konu yer alıyor.

Ebeveynler için önerilerde bulunan Şener’in kitabı, Muhammet Şengöz’ün anlamlı ve esprili çizimleri eşliğinde okurun karşısına çıkıyor.

  • Künye: Cihat Şener – Hayatımız Sınav, çizimler: Muhammet Şengöz, Notos Kitap, eğitim, 175 sayfa

Muammer Kırdök – Ölümsüz Olduğum Zamanlar (2009)

Muammer Kırdök, ilk romanı ‘Ölümsüz Olduğum Zamanlar’da, sevdiğini arayan bir adamın mistik yolculuğunu hikâye ediyor.

Aşk ve gerçekliği kurgunun merkezine alan Kırdök’ün eseri, başkahramanının bu arayışını anlatırken, günümüz dünyasında erozyona uğramış, hırpalanmış değerleri de yeniden öne çıkarıyor.

“Aşk nedir?”, “Gerçeklik var mı?” ve “Sahiciliğinden kuşku duymadığımız olgularla algıladığımız yaşam birbiriyle örtüşmediğinde var olma gücümüz azalıyor mu?” gibi, insanoğlunun ezeli ve ebedi sorun ve sorularının yanıtlanmaya çalışıldığı roman, gizemli, mistik çerçevesiyle de dikkat çekiyor.

Yazar, bu soruların yanıtlarını, akıcı bir olay örgüsü ve karakterlerinin kişisel hikâyeleri üzerinden arıyor.

  • Künye: Muammer Kırdök – Ölümsüz Olduğum Zamanlar, Notos Kitap, roman, 330 sayfa

Doğan Özlem – Türkçede Felsefe (2015)

Doğan Özlem’in yayımladığı yazı ve söyleşilerinden oluşan, Türkiye’de felsefenin geçmişi ve bugününü sorgulayan, bize özgü bir felsefe tarzının inşa edilip edilemeyeceğini tartışan bir kitap.

İkinci Meşrutiyet döneminde fikir hareketleri, felsefe geleneği ve Türkiye aydını, Cumhuriyet döneminde felsefe ve 1980’den sonra felsefe çalışmaları, kitaptaki kimi konular.

  • Künye: Doğan Özlem – Türkçede Felsefe, Notos Kitap

Tom McCarthy – C (2015)

Versoie’de büyülü bir dünyaya adım atan, yıllar sonra gözlemci pilot olarak 1. Dünya Savaşı’na katılan Serge Carrefax’ın sıra dışı hayatı.

Savaş sonrası Londra’sının yıkımı başta olmak üzere, dünya tarihinin dönüm noktalarına bizzat şahit olan Carrefax, hiç kaybetmediği heyecanı ve merakıyla bu anları adeta bir sünger gibi içine çekip bize yansıtır.

  • Künye: Tom McCarthy – C , çeviren: Kaya Genç, Notos Kitap

Ernst Cassirer – Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi (2017)

Immanuel Kant felsefesinin tümü üstüne yazılmış bu en geniş kapsamlı ve nitelikli yapıt, özellikle üniversitelerin lisans ve lisansüstü düzeyde felsefe öğretimi veren birimleri için altın değerinde bir kaynak.

Bu klasikleşmiş kitabın yazılışının üzerinden neredeyse yüz yıl geçmesine rağmen, halen Kant felsefesi üzerine yapılmış en iyi çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

Kant’ın gençlik ve öğrenim yıllarını anlatarak çalışmasına başlayan Cassirer, ardından Kant’ın temel metinlerini kronolojik bir sırayla ve ayrıntılı bir analizle çözümlemeye koyuluyor.

Cassirer’in çalışması, Kant’ın öğretisinin her yönüyle sunduğu özel sorunlara dalmadan, ancak sistemin temel çizgilerini ve Kantçı düşünce yapısının en önemli ve belirgin ana doğrultularını göstermesiyle önemli.

  • Künye: Ernst Cassirer – Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, çeviren: Doğan Özlem, Notos Kitap, felsefe, 579 sayfa, 2017