David Edmonds ve Nigel Warburton – Felsefe Muhabbetlerine Dönüş (2018)

‘Felsefe Muhabbetlerine Dönüş’, bu seriden yayınlanan üçüncü kitap ve felsefenin çeşitli temalarını, bugün bu alanda fikir üreten 27 isimle konuşmaya, kaldığı yerden devam ediyor.

Kitapta felsefeciler; zevk, acı, mizah, ahlaki statü, işkence, hayvan köleliği, bilinç, materyalizm, benlik algısı, hayal gücü, özgür irade, cezai sorumluluk, hoşgörü, istismar, itibar, siyasette kirli eller, metafizik, aklın enigması, anlam ve yorum, hayatın anlamı ve ölümden sonraki yaşam gibi pek çok güncel konu ve sorunu tartışıyor.

‘Felsefe Muhabbetleri’ni ilgiyle takip etmiş okurların bu kitabı da severek okuyacağını düşünüyoruz.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Thomas Hurka, Michael Tye, Noël Carroll, Jeff McMahan, John Mikhail, Raimond Gaita, Gary L. Francione, Ned Block, Patricia Churchland, Frank Jackson, Galen Stawson, Alison Gopnik, Daniel Dennett, Fiery Cushman, Nicola Lacey, Victor Tadros, Philip Pettit, Susan Mendus, Hillel Steiner, Rae Langton, Nancy Fraser, C. A. J. Coady, Kit Fine, Dan Sperber, Stephen Neale, Susan Wolf ve Samuel Scheffler.

  • Künye: David Edmonds ve Nigel Warburton – Felsefe Muhabbetlerine Dönüş, çeviren: Esra Nur (Sözbilici) Acar, Maya Kitap, felsefe, 307 sayfa, 2018
Reklamlar

David Edmonds ve Nigel Warburton – Felsefe Muhabbetlerine Devam (2017)

Geçmişin büyük filozofları üzerine 27 çağdaş düşünürle yapılan söyleşilerle çatılmış, felsefi birikimi çok yönlü kapsayan bir çalışma.

Peki, kitapta kimler ve hangi felsefi konular var?

Birkaçını şöyle özetleyebiliriz:

Sokrates’in Sokratik yöntemi,

Platon’un erotik aşkı,

Thomas Aquinas’ın etik düşünceleri,

Machiavelli’nin meşhur kitabı ‘Prens’teki fikirleri,

Descartes’ın “Cogito”su,

Spinoza’nın tutkuya dair görüşleri,

Berkeley’nin “Muamma” kavramı,

Rousseau’nun “Modern toplum”u,

Hume’un “Önem” kavramı,

Bu kadarını yazmışken, kitapta düşünceleri ele alınan diğer filozofların da en azından isimlerini anmazsak ayıp olur: Edmund Burke, Hegel, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Henry Sidgwick, Ludwig Wittgenstein, Frank Ramsey, Jean-Paul Sartre, Friedrich Hayek, John Rawls, Jacques Derrida.

Kitabın sonunda yer alan, katkıda bulunanlar tarafından oluşturulan yardımcı okumalara yönelik tavsiyelerin de, felsefe meraklılarının çok işine yarayacağını belirtelim.

Felsefi besinlerle dolu lokmalardan oluşan entelektüel bir ziyafete varım diyorsanız, bu kitabı kaçırmayın.

  • Künye: David Edmonds ve Nigel Warburton – Felsefe Muhabbetlerine Devam, çeviren: Esra Nur (Sözbilici) Acar, Maya Kitap, felsefe, 280 sayfa

Nigel Warburton – Felsefe Okuma Rehberi (2017)

  • FELSEFE OKUMA REHBERİ, Nigel Warburton, çeviren: Ahmet Fethi, Alfa Yayınları

felsefe-okuma-rehberi

Felsefeye giriş dersleri alan veya almayı düşünenler için şahane bir başlangıç kitabı. İyi bir felsefeci olmanın iyi bir filozof olmak anlamına geldiğini belirten Warburton, aktif metin okuma, aktif dinleme, aktif tartışma, aktif yazma ve zamanını verimli kullanma gibi konularda okurun işine yarayacak pek çok strateji sunuyor.