İhsan Eryavuz – Kara Defter (Atatürk’ün Silah Arkadaşı İhsan Eryavuz Anlatıyor) (2014)

Atatürk’ün silah arkadaşı, Teşkilat-ı Mahsusa kurucu üyesi ve İstiklal Mahkemeleri reisi İhsan Eryavuz’dan rejime içeriden eleştiriler.

Mustafa Kemal’in her başarıyı kendi eseri gibi gösterdiğini söyleyen Eryavuz, Cumhuriyet’in kuruluşundan 1. Meclis’te nelerin konuşulduğuna, dönemin birçok olayını, bilinegelenden bambaşka bir perspektiften anlatıyor.

 • Künye: İhsan Eryavuz – Kara Defter (Atatürk’ün Silah Arkadaşı İhsan Eryavuz Anlatıyor), aktaran: Kamil Maman, Timaş Yayınları

Nehir Roggendorf – Efsunlu Kemal (2008)

Nehir Roggendorf’un ‘Efsunlu Kemal’i, Mustafa Kemal’in 57 yıllık yaşamöyküsünü anlatıyor.

Roggendorf’un özel arşiv, özel belgeler ve gizli tutanaklara dayanarak kaleme aldığı roman, Atatürk’ün hayat macerasını anlatmasının yanı sıra, yüzyılın başlarından itibaren dünyada büyük bir hızla yaşanan dönüşümleri de kurguya dâhil ediyor.

Roggendorf romanında, o dönem dünyanın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu, Atatürk’ün çocukluğunu, Osmanlı topraklarının işgalini, Kuvayi Milliye hareketinin doğuşunu, Kurtuluş Savaşı’nı ve Mustafa Kemal’in bu savaştaki rolünü öykülüyor.

Roman, Mustafa Kemal’i lider olarak öne çıkaran kişisel kabiliyetlerini, tarihi gelişmeler ekseninde anlatıyor.

 • Künye: Nehir Roggendorf – Efsunlu Kemal, Sınır Ötesi Yayınları, roman, 738 sayfa

Afet İnan – Anılar (2017)

Profesör Afet İnan’ın oğlu Arı İnan tarafından hazırlanan bu kitap, İnan’ın hayatının bilinmeyen noktalarını aydınlatmasıyla, özellikle kendisine dair yorumların çokça arttığı bugün oldukça önemli bir işlev üstleniyor.

İnan, ‘Geçen Günlerim’ adını verdiği ve yeni bir baskıyla raflardaki yerini alan kitabında, bir memur çocuğu olarak ülkenin çeşitli yerlerindeki yaşantısını okurlarıyla paylaşıyor ve böylece dönem Türkiye’sinin toplumsal ve siyasi bir fotoğrafını çekiyor.

İnan burada,

 • Çocukluk ve gençlik yıllarını,
 • Memleketi Doyran’ı,
 • Doğduğu yer Kesendire’yi,
 • Adapazarı, Ankara, Mihalıççık, Biga, Alanya, Elmalı, Aydın, Söke, İzmir, Bursa, İnegöl ve Sinop’ta geçen yaşamını,
 • Mustafa Kemal ile tanışma sürecini,
 • Verdiği Yurt Bilgisi derslerini,
 • Kadın hakları alanındaki faaliyetlerini,
 • Tarih çalışmalarına başlamasını,
 • Türk Tarih Kurumu’ndaki çalışmalarını,
 • Cenevre’deki eğitim yıllarını,
 • Çevresinde bulunmuş insanları,
 • Özel yaşamını,
 • Ve bunun gibi pek çok anısını paylaşıyor.

Afet İnan’ın anıları, hem kendi hayatına hem de bir döneme ışık tutmalarıyla önemli bir tarihi belge.

 • Künye: Afet İnan – Anılar, hazırlayan: Arı İnan, Remzi Kitabevi, anı, 312 sayfa

Mustafa Kemal Atatürk – Belgeler, Elyazısıyla Notlar, Yazışmalar (2017)

Büyük bir kısmı Atatürk’ün kendi elyazısıyla yazdığı, Yapı ve Kredi Bankası Arşivi’nde bulunan Atatürk’le ilgili belgelerden bir derleme.

Kitapta,

 • Mustafa Kemal Paşa’nın yaveri tarafından tutulmuş küçük bir defterdeki 1. Dünya Savaşı sırasındaki yazışmaları,
 • Birinci Meclis’e mebus yollamak istemeyen Yozgat eşrafının mektubu,
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis Başkanı seçilmesinden sonra yaptığı konuşmanın metni,
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Arif Oruç’la mektuplaşması,
 • Şehzade Ömer Faruk Efendi’nin Anadolu’ya geçmesiyle ilgili yazışmalar,
 • Londra Konferansı hakkında Mustafa Kemal Paşa’nın yazısı,
 • Cemal Paşa’nın Paris’teki temaslarıyla ilgili Mustafa Kemal Paşa’ya mektupları,
 • Başkumandanlık tartışmalarıyla ilgili muhaliflerin eleştirilerine cevaplar,
 • Saltanatın kaldırılması hakkında Meclis’te yaptığı konuşmanın kendi elyazısıyla notları,
 • Ve İsmet İnönü’nün başbakanlıktan ayrıldıktan sonra CHP grubunda yaptığı konuşma gibi çok sayıda metin orijinalleriyle birlikte yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk külliyatına önemli bir katkı olarak her arşivde muhakkak bulunması gereken bir kaynak.

 • Künye: Mustafa Kemal Atatürk – Belgeler, Elyazısıyla Notlar, Yazışmalar hazırlayan: Yücel Demirel, Yapı Kredi Yayınları, arşiv, 380 sayfa

İsmail Ünver – En Güzel Uyuyan Adam (2007)

 • EN GÜZEL UYUYAN ADAM, İsmail Ünver, Akis Kitap, tarih, 127 sayfa

en-guzel-uyuyan-adam

2008, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 60. yılı. İsmail Ünver’in ‘En Güzel Uyuyan Adam’ı da, Atatürk’ün hastalığı ve ölümü zaman aralığındaki tarihi ayrıntılara odaklanıyor. Atatürk’ün ölümünden önceki son anları; hasta yatağındayken zihnini meşgul eden sorunlar; son sözleri ve vasiyeti; kendisinin ölümünden sonra Türkiye’de tutulan yas ve Atatürk’ün hastalığı döneminde, özellikle Hatay sorununun üstesinden gelmek için verdiği çaba, kitapta yer alan ayrıntılardan birkaçı. Latife Hanım, Atatürk’ün Hitler’in zulmünden kurtardığı bir profesör ve kendisine hayran Amerikalı genç Curtis ise, kitapta okuyucunun karşısına çıkan kimi simalar.

Emel Akal – Moskova-Ankara-Londra Üçgeninde İştirakiyuncular, Komünistler ve Paşa Hazretleri (2013)

 • MOSKOVA-ANKARA-LONDRA ÜÇGENİNDE İŞTİRAKİYUNCULAR, KOMÜNİSTLER VE PAŞA HAZRETLERİ, Emel Akal, İletişim Yayınları,  inceleme, 559 sayfa

MOSKOVA

Emel Akal, elimizdeki nitelikli çalışmasında, Nisan 1920’den Mart 1921’e kadar, Ankara’daki TBMM Hükümeti’nin, Moskova ve Londra’dan gelen etkilerle iç politikaya nasıl şekil verdiğini irdeliyor. Kitapta, TBMM Hükümeti ile milli mücadelede öne çıkan kadroların kendi aralarındaki ilişki ve çelişkiler; Bakü’de Mustafa Suphi’nin liderliğindeki Türkiye Komünist Partisi’ni, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nı ve Yeşil Ordu Cemiyeti’ni oluşturan siyasi iklim; Ankara, Moskova ve Londra’daki iktidar odaklarının tutumu ve bu ilişkilerin Türkiye iç politika dinamiklerini nasıl etkilediği gibi, ilgi çekici konular irdeleniyor.

Kolektif – Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme (2012)

 

Birçok yazarın katkıda bulunduğu eldeki çalışma, Atatürk ve Rıza Şah dönemlerini eksen alarak, 1. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve İran’ındaki otoriter modernizasyonu karşılaştırıyor.

 • Kitapta,
 • Türkiye ve İran’da otoriter yöneticilerin iktidarlarını pekiştirirken karşılaştıkları zorluklar,
 • Rıza Şah’ın yönetiminin diktatörlükten keyfi bir idareye tedrici,
 • İki ülkede siyasi partiler ve parti politikalarının durumu,
 • Türkiye ve İran’ın, erkekler için çıkarılan kıyafet kanunlarıyla, Avrupa âdetleri ve kanunlarını benimseme tavırları,
 • Ve dil reformunda Atatürk ve Rıza Şah’ın bireysel çabaları gibi, ilgi çekici konular tartışılıyor.

Künye: Kolektif – Türkiye’de ve İran’da Otoriter Modernleşme, derleyen: Touraj Atabaki ve Erik Jan Zürcher, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, tarih, 262 sayfa